Yıl 2021, Cilt 14 , Sayı 1, Sayfalar 59 - 72 2021-04-15

Cultural Heritage in the Destination Marketing Perspective. Discovery of Divriği Çiğdem Village
Destinasyon Pazarlaması Perspektifinde Kültürel Miras. Divriği Çiğdemli Köyünün Keşfi

Derya KUTLU [1]


Interest in sea, sand and sun-themed holiday concept has been replaced by interest in alternative tourism. People have begun to wonder about the cultural texture of different regions and to make their holiday plans in this direction. The development of destination centers, reaching a sufficient number of demands and ensuring sustainability are developing in parallel with how much they benefit from marketing opportunities. The concept of destination marketing has become important to the extent that can’t be ignored. In order for the destination marketing to be successful, it is important to protect these places, to contribute to their development and to ensure that they see the value they deserve in terms of tourism. This, in turn, is only possible through the implementation of effective marketing activities. The aim of the study is to examine how Çiğdemli village, which is a cultural heritage with approximately 1000 years of history in Divriği District of Sivas, should be used in the perspective of Destination Marketing. Exploring the village as an important destination, making it known to people, raising awareness and bringing the tourism potential to the literature are also among the aims of the study. In this context, information was gathered from Divriği municipality and Çiğdemli village association on the activities carried out and planned to take the village under protection as a protected area and contribute to the tourism of the district. In addition, the village was visited and its unique cultural texture was observed. As a result of the research, it was determined that the village is a destination place as a cultural heritage and that the necessary activities are continued to be carried out to become a tourist attraction center.
Deniz, kum ve güneş temalı tatil anlayışına olan ilginin yerini alternatif turizme olan ilgi almaya başlamıştır. İnsanlar farklı bölgelerin sahip oldukları kültürel dokuyu merak etmeye ve tatil planlarını bu doğrultuda yapmaya başlamışlardır. Destinasyon merkezlerinin gelişmesi, yeterli sayıda talebe ulaşabilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi pazarlamanın imkânlarından ne kadar yararlandığına paralel olarak gelişim göstermektedir. Destinasyon pazarlaması kavramı göz ardı edilemeyecek ölçüde önemli hale gelmiştir. Destinasyon pazarlamasının başarıya ulaşması için söz konusu mekânların koruma altına alınması, gelişimine katkı sağlanması ve turizm anlamında hak ettiği değeri görebilmesinin sağlanması önemlidir. Bu da ancak etkili pazarlama faaliyetlerinin uygulanması ile mümkün olmaktadır. Yapılan çalışmanın amacını, Sivas’ın Divriği ilçesinde bulunan ve yaklaşık 1000 yıllık tarihe sahip kültürel miras olan Çiğdemli Köyünün destinasyon pazarlaması perspektifinde nasıl kullanılması gerektiğinin incelenmesi oluşturmaktadır. Köyün önemli bir destinasyon mekânı olarak keşfedilmesi, insanlara duyurulması, farkındalık yaratılması ve turizm potansiyelinin varlığının literatüre kazandırılması da çalışmanın amaçları arasındadır. Bu bağlamda köyün sit alanı olarak koruma altına alınması, ilçenin turizmine katkı sağlaması için yapılan ve yapılması planlanan faaliyetler konusunda Divriği belediyesi ve Çiğdemli Köyü derneğinden bilgiler toplanmıştır. Ayrıca köye ziyaret gerçekleştirilerek, eşsiz kültürel doku gözlemlenmiştir. Araştırma sonucunda köyün bir kültürel miras olarak destinasyon mekânı olduğu, turistik çekim merkezi haline gelmesi için gerekli faaliyetlerin yapılmasına devam edildiği belirlenmiştir.
 • Aksoy, A., Enlil, Z., Ünsal, D., Pulhan, G., Dinçer., İ., Gülersoy, Zeren, N., Ahınbay, Z. & Köksal, G. (2012). Kültürel Miras Yönetimi. 1. Baskı, Anadolu Üniversitesi Web-Ofset.
 • Ashworth, G.J. & Voogd, H. (1994). Marketing and Place Promotion, in Gold. J.R. & Ward, S.W. (Ed.), Place Promotion, the Use of Publicity and Marketing to Sell Towns and Regions içinde (39-53). Chichester: John Wiley & Sons.
 • Bahar, O. ve Kozak, M. (2005). Küreselleşme Sürecinde Uluslararası Turizm ve Rekabet Edebilirlik. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Kotler, P. (1997). Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation and Control. Inc., 9th ed., New Jersey: Prentice Hall International.
 • Kotler, P., Asplund, C., Rein, I. ve Haider, D. (1999). Marketing Places Europe. London: Pearson Education Ltd,
 • Kotler, P. ve Gertner, D. (2002). Theoretical papers. Country as Brand, Product, and Beyound: A Place Marketing and Brand Management Perspective. Special Issue Brand Management, 9(4-5), April 2002, 249-26. (15.09.2020) tarihinde https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1680885/mod_resource/content/1/Artigos/Country_as_brand.pdf adresinden erişildi.
 • Porter, M. (2001). Regions and the New Economics of Competition. A.J. Scott (Ed.), Global City-Regions, Trends, Theory, Policy içinde (155-156). Oxford University Press.
 • URL 1: (b.t.), http://www.cigdemlikoyu.com/Page2.aspx, (Erişim Tarihi: 23/09/2020).
 • URL 2: (2020), https://www.sivashaberler.com/cigdemli-koyu/, (Erişim Tarihi: 23/09/2020).
 • URL 3: (b.t.), https://www.ktb.gov.tr/TR-96254/kultur.html, (Erişim Tarihi: 23/09/2020).
 • URL 4: (2020), https://www.haberturk.com/orta-cag-seti-degil-sivas-in-cigdemli-koyu-2765053, (Erişim Tarihi: 16/09/2020).
 • URL 5: (2020), https://www.ntv.com.tr/galeri/sanat/orta-cag-film-setlerini-andirancigdemli-koyu-sit-alani-ilan edildi,EtqwLN0V0UC247c-n3tAWQ, (Erişim Tarihi: 16/09/2020).
 • URL 6: (2020), https://www.trthaber.com/haber/yasam/sal-tasindan-yapilan-evleriyle-cigdemli-koyu-433193.html, (Erişim Tarihi: 16/09/2020).
 • URL 7: (2019), https://www.yenisafak.com/gundem/sivasta-800-yillik-koy-sal-tasindan-evler-hayranlik-uyandiriyor-3508141, (Erişim Tarihi: 16/09/2020).
 • URL 8: (b.t.), https://ich.unesco.org/doc/src/00009-TR-PDF.pdf, (Erişim Tarihi: 19/09/2020).
 • URL 9: (b.t.), https://www.unesco.org.tr/Pages/161/177, (Erişim Tarihi: 16/09/2020).
 • URL 10: (b.t.), https://sozluk.gov.tr/, (Erişim Tarihi: 16/09/2020).
 • URL 11: (b.t.), UNESCO. https://www.unesco.org.tr/Pages/126/123/UNESCO-%C4%B0nsanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n-Somut-Olmayan-K%C3%BClt%C3%BCrel-Miras%C4%B1-Temsil%C3%AE-Listesi, (Erişim Tarihi: 16/09/2020).
 • URL 12: (b.t.), http://www.icomos.org.tr/Dosyalar/ICOMOSTR_tr0243603001536681730.pdf., (Erişim Tarihi: 16/09/2020).
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Yayınlanma Tarihi Bahar 2021
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2258-9250
Yazar: Derya KUTLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Nisan 2021

APA Kutlu, D . (2021). Destinasyon Pazarlaması Perspektifinde Kültürel Miras. Divriği Çiğdemli Köyünün Keşfi . Kent Akademisi , 14 (1) , 59-72 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kent/issue/61369/809153