Yıl 2021, Cilt 14 , Sayı 1, Sayfalar 90 - 101 2021-04-15

Cyclist Approaches on Cycling and Bicycle Roads in Urban Transportation: Case of Antalya
Kentiçi Ulaşımda Bisiklet Kullanımı ve Bisiklet Yolları Konusunda Kullanıcı Yaklaşımları: Antalya Örneği

Sibel MANSUROĞLU [1] , Veysel DAĞ [2]


Due to the increasing environmental problems in the world, interest in the use of non-motorized vehicles has increased in recent years. Among these vehicles, the bicycle stands out with its economic and ecological benefits. However, despite this, the lack of adequate infrastructure in many countries is a factor that limits the use of bicycles. The aim of this study is to examine and evaluate the studies carried out to improve transportation by bicycle in Antalya city center, to determine the problems faced by bicycle users, and to put forward some suggestions for encouraging and developing bicycle use in line with the opinions and suggestions of bicycle users. The aim of this study is to examine and evaluate the studies carried out to improve transportation by bicycle in Antalya city center, to determine the problems faced by bicycle users, and to put forward some suggestions for encouraging and developing bicycle use in line with the opinions and suggestions of bicycle users. In the first stage of the study, the use of bicycles in urban transportation in Antalya, planning and applications for bicycles, spatial development and population characteristics that affect bicycle use, studies on the subject of the research were presented. In the second stage of the study, the individuals who use bicycles were interviewed with the questions prepared beforehand. At the last stage of the study, the problems of bicycle transportation in Antalya city were evaluated and some suggestions were made to eliminate the problems. As a result, it was emphasized that the rate of cycling is low in Antalya city center, which has a young and educated population, and this may be due to the inadequacy of education, the existence of problems arising from motor vehicle traffic, lack of knowledge and experience, and the inability to participate in sports activities.
Dünyada artan çevre sorunlarına bağlı olarak son yıllarda motorsuz araç kullanımına yönelik ilgi artmaktadır. Bu araçlar içerisinde ekonomik ve ekolojik faydaları ile bisiklet öne çıkmaktadır. Bisiklet günümüzde kentlerde ulaşımı sağlamanın en uygun yollarından biri kabul edilmektedir. Ancak buna rağmen birçok ülkede altyapı olanaklarının yetersiz olması bisiklet kullanımını sınırlandıran önemli bir faktör olarak görülmektedir. Bu çalışmanın amacı Antalya kent merkezinde bisiklet ile ulaşımın geliştirilmesi için yapılan çalışmaların incelenmesi ve değerlendirilmesi, bisiklet kullanıcılarının karşılaştığı sorunların belirlenmesi ve bisiklet kullanıcılarının görüş ve önerileri doğrultusunda bisiklet kullanımının özendirilmesi ve geliştirilmesine katkı sağlayacak bir takım önerilerin geliştirilmesidir. Çalışmanın ilk aşamasında araştırma konusuna yönelik yapılan çalışmalar, Antalya’da kent içi ulaşımında bisiklet kullanımı ile bu konuda yapılan planlama ve uygulamalar, bisiklet kullanımına etki eden mekansal gelişim ve nüfus özellikleri ortaya konulmuştur. Çalışmanın ikinci aşamasında önceden hazırlanan sorularla, bisiklet kullanan bireylerle karşılıklı görüşme yapılmıştır. Çalışmanın son aşamasında Antalya kenti özelinde bisikletli ulaşım sorunları değerlendirilmiş ve sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik bazı öneriler getirilmiştir. Sonuç olarak genç ve eğitimli bir nüfusa sahip olan Antalya kent merkezinde bisiklet kullanım oranının düşük olduğu, bunun eğitimin yetersizliği, motorlu taşıt trafiğinden kaynaklı sorunların varlığı, bilgi ve tecrübe eksikliği ile spor etkinliklerine katılma yetersizliğinden kaynaklanabileceği vurgulanmıştır.
 • ABB (2013). Antalya Büyükşehir Belediyesi 2013 Faaliyet Raporu. https://www.antalya.bel.tr/Content/UserFiles/Files/Raporlar%2FFaaliyetRaporlari%2F2013-faaliyet-raporu.pdf Erişim tarihi: 01.03.2019
 • ABB (2016). Antalya Büyükşehir Belediyesi 2016 Faaliyet Raporu. https://www.antalya.bel.tr/Content/UserFiles/Files/Raporlar%2FFaaliyetRaporlari%2F2016_antalya_buyuksehir_belediyesi_faaliyet_raporu.pdf Erişim tarihi: 01.03.2019
 • ABB (2017a). Antalya Büyükşehir Belediyesi Aksu-Döşemealtı-Kepez-Muratpaşa-Konyaaltı-Serik İlçeleri 2040 yılı 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Açıklama Raporu (Temmuz 2017).https://antalya.bel.tr/Content/UserFiles/Files/imar_plan_tadilat%2FYUZBIN%20RAPOR.pdf Erişim tarihi: 01.03.2019
 • ABB (2017b). Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2040 Antalya Ulaşım Ana Planı, Antalya Ulaşım Ana Planı Yapılması Hizmet Alımı İşi Ulaşım Ana Planı Sonuç Raporu 5.2/6, Boğaziçi Proje Mühendislik A.Ş.
 • ADNK (2019). Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi. http://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=95&locale=tr Erişim tarihi: 01.03.2019
 • Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (2016). Antalya İli 2015 Yılı Çevre Durum Raporu. T.C. Antalya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. Erişim tarihi: 01.03.2019 https://webdosya.csb.gov.tr/db/ced/editordosya/Antalya%20cevre%20durum%20raporu%202015.pdf
 • Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2018). (Son erişim: 22.06.2018) http://www.antalyakulturturizm.gov.tr/TR,68432/kultur-turizmi.html
 • Buehler R. & Pucher J. (2012). Cycling to work in 90 large American cities: new evidence on the role of bike paths and lanes. Transportation, 39: 409–432. DOI 10.1007/s11116-011-9355-8
 • Elker C. (1999). Ulaşımın Diğer Sektörlerle Etkileşimi ve Ulaşım Politikaları. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Trafik Bülteni, Ankara, 11:18-21.
 • Ewing R. & Cervero R. (2010). Travel and the built environment: a meta analysis. J. Am. Plan. Assoc. 76(3), 265-294.
 • Heinen E., Van Wee B. & Maat K. (2010). Commuting by bicycle: an overview of the literature. Transport Rev. 30 (1), 59–96. http://dx.doi.org/10.1080/01441640903187001
 • Lundberg B. & Weber J. (2014). Non-motorized transport and university populations: an analysis of connectivity and network perceptions. Journal of Transport Geography 39 (2014) 165–178
 • Mansuroğlu S. & Dağ V. (2020). Antalya Örneğinde Sürdürülebilir Kentiçi Ulaşımda Halkın Bisiklet Kullanımı ve Bisiklet Yollarına Yaklaşımlarının Belirlenmesi. Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi (BAP) Sonuç Raporu (Basılmamış). Proje No: FBA-2018-3316, Antalya.
 • Mansuroğlu S. & Dağ V. (2020). Antalya Örneğinde Turizm Kentlerinde Bisikletli Ulaşım Güzergahı Olanaklarının Değerlendirilmesi. Journal of Bartin Faculty of Forestry, 22(2), 341-353.
 • McBain C. & Caulfield B. (2017). An Analysis of the Factors Influencing Journey Time Variation in the Cork Public Bike System. Sustainable Cities and Society https://doi.org/10.1016/j.scs.2017.09.030.
 • Mert K. (2007). Konya’da bisiklet ulaşımı-planlama ve uygulama sürecinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Trafik Planlaması ve Uygulaması Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 112 s., Ankara.
 • Öncü E. (1997). Kentiçi Ulaşımda 21. Yüzyıl Perspektifi. Ulaşım-Trafik Kongresi, Ankara, 21-42.
 • Providelo J. K. & Sanches, S. P. (2010). Roadway and traffic characteristics for bicycling. 12th WCTR (World Conference on Transport Research), July 11-15, 2010 - Lisbon, Portugal.
 • Schepers P., Twisk D., Fishman E., Fyhri A. & Jensen A. (2017). The Dutch road to a high level of cycling safety. Safety Science 92 (2017) 264–273.
 • Stead D. & Marshall S. (2001). The relationships between urban form and travel patterns. European Journal of Transport and Infrastructure Research 1(2):113–141.
 • Sun G. & Zacharias J. (2017). Can bicycle relieve overcrowded metro? Managing short-distance travel in Beijing. Sustainable Cities and Society 35 (2017) 323–330
 • Ulaştırma Özel İhtisas Komisyonu (1995). Kentiçi Ulaşım Alt Komisyonu Raporu. T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı,2388-451, Ankara, 2-11.
 • UTTA (1996). Antalya Büyükşehir Belediyesi Nazım Imar Planı-1/5000 Araştırma-Açıklama Raporu. UTTA Planlama, Projelendirme ve Danışmanlık Ltd. Şti., Ankara.
 • Van Wee B. (2002). Land-use and transport: Research and policy challenges. Journal of Transport Geography, vol. 10, no. 4, pp. 259-271.
 • Yavuz B. (2016). Sürdürülebilir Ulaşım Kapsamında Bisiklet Ulaşımının İzmir Bornova İlçesinde İrdelenmesi. Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Anabilim Dalı yüksek Lisans Tezi. 196s, İstanbul.
 • Yeşil M. & Beyli K N. (2018). Mimarlık, Planlama ve Tasarımda Akademik Araştırmalar. Sürdürülebilir Ulaşımda bisikletin Yeri: Ordu Kenti Örneği. Gece Kitaplığı, ISBN: 978-605-288-389-1. Editör: Öğr. Gör. Dr. Çiğdem EREN.
 • Zhao P. (2014). The Impact of the Built Environment on Bicycle Commuting: Evidence from Beijing. Journal of Urban Studies 51(5) 1019–1037.
Birincil Dil tr
Konular Mimarlık
Yayınlanma Tarihi Bahar 2021
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3451-3069
Yazar: Sibel MANSUROĞLU
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ, PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2111-7756
Yazar: Veysel DAĞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ, PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)
Proje Numarası FBA-2018-3316
Teşekkür Bu çalışmayı Normal Araştırma Projesi (FBA-2018-3316) olarak destekleyen Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi’ne teşekkür ederiz.
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Nisan 2021

APA Mansuroğlu, S , Dağ, V . (2021). Kentiçi Ulaşımda Bisiklet Kullanımı ve Bisiklet Yolları Konusunda Kullanıcı Yaklaşımları: Antalya Örneği . Kent Akademisi , 14 (1) , 90-101 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kent/issue/61369/872714