Sahibi

Prof. Dr. Ahmet Hamdi TOPAL (Rektör), Kastamonu Üniversitesi

Editör

Prof. Dr. Muharrem ÇETİN, Kastamonu Üniversitesi

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ayhan BİBER, Arel Üniversitesi
Prof. Dr. Özlen ÖZGEN, Atılım Üniversitesi
Prof. Dr. Recep TAYFUN, Maltepe Üniversitesi
Doç. Dr. Erdem GÜVEN, Kastamonu Üniversitesi
Doç. Dr. Ersoy SOYDAN, Kastamonu Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Zübeyde SÜLLÜ, Kastamonu Üniversitesi

Editör Yardımcıları

Arş. Gör. Halil TAŞTEKİN (Teknik), Kastamonu Üniversitesi
Öğr. Gör. Dr. İsmail KARAKULLE, Kastamonu Üniversitesi
Arş. Gör. Dr. Sarper BÜTEV (Türkçe Dil Editörü), Kastamonu Üniversitesi
Arş. Gör. Meryem SALAR (İngilizce Dil Editörü), Kastamonu Üniversitesi

Bilim, Danışma ve Editörler Kurulu

Prof. Dr. Glenda ABRAMSON, Oxford University
Prof. Dr. Abdülrezak ALTUN, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet ATALAN, Kastamonu Üniversitesi
Prof. Dr. Zakir AVŞAR, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Sema YILDIRIM BECERİKLİ, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Ayhan BİBER, Arel Üniversitesi
Prof. Dr. Kadir CANÖZ, Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Yavuz DEMİREL, Kastamonu Üniversitesi
Prof. Dr. Fatma GEÇİKLİ, Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Suat GEZGİN, Yeditepe Üniversitesi
Prof. Dr. Aslı GÖNENÇ, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. İzzet GÜMÜŞ, İstanbul Gelişim Üniversitesi
Prof. Dr. Nazife GÜNGÖR, Üsküdar Üniversitesi
Prof. Dr. Halil İbrahim GÜRCAN, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. E. Demet GÜRÜZ, Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Nurettin GÜZ, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Çetin Murat HAZAR, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Himmet HÜLÜR, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Süleyman İRVAN, Üsküdar Üniversitesi
Prof. Dr. Naci İSPİR, Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet KALENDER, Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Şahin KARASAR, Maltepe Üniversitesi
Prof. Dr. Özlen ÖZGEN, Atılım Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Rafet ÖZKAN, Kastamonu Üniversitesi
Prof. Dr. Michael SWEENEY, Ohio University
Prof. Dr. Recep TAYFUN, Maltepe Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet TOLUNGÜÇ, Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet TOPAL, Kastamonu Üniversitesi
Prof. Dr. Füsun TOPSÜMER, Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Sezai TÜRK, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa YAĞBASAN, Malatya Turgut Özal Üniversitesi
Prof. Dr. Cem YAŞIN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Serhat YILMAZ, Kastamonu Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf YURDEGÜL, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
Doç. Dr. Lorenzo DALVIT, Rhodes University in Grahamstown
Doç. Dr. Abdugani HALİLOV, Cusup Balasagun Kırgız Milli Üniversitesi
Doç. Dr. Begaiym MAKSUTOVA, Cusup Balasagun Kırgız Milli Üniversitesi
Doç. Dr. Maia MANCHKHASHVILI, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University