e-ISSN: 2667-727X
Başlangıç: 2018
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Kastamonu Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi yayın organı olan Kastamonu İletişim Araştırmaları Dergisi, 2018 yılında yayın hayatına başlayan; sosyal bilimler ve iletişim disiplinin kesiştiği tüm alanlarla ilgili kuramsal ve uygulamaya yönelik çalışmaların yayınlandığı akademik elektronik bir dergidir.

Kastamonu İletişim Araştırmaları Dergisi, Güz (Aralık) ve Bahar (Haziran) olmak üzere yılda iki kez yayınlanan hakemli ulusal elektronik bir dergidir.

Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere kabul edilmemiş olmalıdır. Özgün makalelerin yanı sıra forum, kitap, film, televizyon programı, sanat sunumu gibi iletişim ürünleriyle ilgili kısa tanıtım ve eleştiri yazıları, ulusal/uluslararası etkinlik değerlendirme yazıları kabul edilmektedir. Ayrıca, gönderilecek yazıların kongre, sempozyum veya bir toplantıda bildiri şeklinde sunulmuş olması, yayınlanması için engel değildir.

Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, tüm yayın hakları Kastamonu İletişim Araştırmaları Dergisi’ne aittir. Yazarlar telif haklarını devretmiş sayılır, ayrıca telif ücreti ödenmez.

Dergiye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce olabilir. Dergiye verilen yazıların dergi kurallarına göre düzenlenmiş ve basıma hazır hale getirilmiş olması gerekir.

88x31.png

Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.