Kastamonu İletişim Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2667-727X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Kastamonu Üniversitesi | https://iletisimdergisi.kastamonu.edu.tr/index.php/kiad/index


Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi yayın organı olan Kastamonu İletişim Araştırmaları Dergisi, 2018 yılında yayın hayatına başlayan; sosyal bilimler ve iletişim disiplinin kesiştiği tüm alanlarla ilgili kuramsal ve uygulamaya yönelik çalışmaların yayınlandığı akademik elektronik bir dergidir.

Kastamonu İletişim Araştırmaları Dergisi, Güz (Aralık) ve Bahar (Haziran) olmak üzere yılda iki kez yayınlanan hakemli ulusal elektronik bir dergidir.

Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere kabul edilmemiş olmalıdır. Özgün makalelerin yanı sıra forum, kitap, film, televizyon programı, sanat sunumu gibi iletişim ürünleriyle ilgili kısa tanıtım ve eleştiri yazıları, ulusal/uluslararası etkinlik değerlendirme yazıları kabul edilmektedir. Ayrıca, gönderilecek yazıların kongre, sempozyum veya bir toplantıda bildiri şeklinde sunulmuş olması, yayınlanması için engel değildir.

Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, tüm yayın hakları Kastamonu İletişim Araştırmaları Dergisi’ne aittir. Yazarlar telif haklarını devretmiş sayılır, ayrıca telif ücreti ödenmez.

Dergiye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce olabilir. Dergiye verilen yazıların dergi kurallarına göre düzenlenmiş ve basıma hazır hale getirilmiş olması gerekir.

Kastamonu İletişim Araştırmaları Dergisi

e-ISSN 2667-727X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Kastamonu Üniversitesi | https://iletisimdergisi.kastamonu.edu.tr/index.php/kiad/index
Kapak Resmi


Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi yayın organı olan Kastamonu İletişim Araştırmaları Dergisi, 2018 yılında yayın hayatına başlayan; sosyal bilimler ve iletişim disiplinin kesiştiği tüm alanlarla ilgili kuramsal ve uygulamaya yönelik çalışmaların yayınlandığı akademik elektronik bir dergidir.

Kastamonu İletişim Araştırmaları Dergisi, Güz (Aralık) ve Bahar (Haziran) olmak üzere yılda iki kez yayınlanan hakemli ulusal elektronik bir dergidir.

Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere kabul edilmemiş olmalıdır. Özgün makalelerin yanı sıra forum, kitap, film, televizyon programı, sanat sunumu gibi iletişim ürünleriyle ilgili kısa tanıtım ve eleştiri yazıları, ulusal/uluslararası etkinlik değerlendirme yazıları kabul edilmektedir. Ayrıca, gönderilecek yazıların kongre, sempozyum veya bir toplantıda bildiri şeklinde sunulmuş olması, yayınlanması için engel değildir.

Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, tüm yayın hakları Kastamonu İletişim Araştırmaları Dergisi’ne aittir. Yazarlar telif haklarını devretmiş sayılır, ayrıca telif ücreti ödenmez.

Dergiye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce olabilir. Dergiye verilen yazıların dergi kurallarına göre düzenlenmiş ve basıma hazır hale getirilmiş olması gerekir.