Amaç

Kocaeli İlahiyat Dergisi'nin esas amacı, İslam İlimleri alanlarında makaleler yayımlayıp böylece akademik yayın dünyasında fark edilen temel eksikliklerin giderilmesine katkıda bulunmaktır. 

Kapsam

İslam İlimleri Araştırmaları alanında hazırlanan akademik çalışmaları yayımlar.

Temel İslam Bilimleri: Tefsir, Hadis, Kelam, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf, Arap Dili ve Edebiyatı.

Felsefe ve Din Bilimleri: İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi, Dinler Tarihi, Felsefe Tarihi, Mantık.

İslam Tarihi ve Sanatları: İslam  Tarihi, İslam Sanatları Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı, Dini Musiki.

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eğitimi.