Başeditör
Ad: Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Okur
E-posta: huseyin.okur@kocaeli.edu.tr
Telefon: 05052339464
Teknik İletişim
Ad: Abdulkadir Macit
E-posta: abdulkadir.macit@kocaeli.edu.tr
Telefon: 05058056785
Tarandığımız İndexler

Kocaeli İlahiyat Dergisi DRJI index tarafından taranmaktadır. 

Kabul tarihi 10/02/2020 erişim linki: http://olddrji.lbp.world/IndexingCertificate.aspx?jid=7754

Kocaeli İlahiyat Dergisi