Yıl 2014, Cilt 6 , Sayı 11, Sayfalar 87 - 103 2015-01-02

KALİTE STANDARTLARI VE ŞANLIURFA İLİNDEKİ TÜKETİCİLERİN KALİTE STANDARTLARINI ÖNEMSEME DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Veysel ASOĞLU [1] , Kasım KAYA [2] , Mehmet Reşit SEVİNÇ [3] , Gönül SEVİNÇ [4]


Her sahada olduğu gibi gıda sanayinde de artan teknoloji kullanımı ile birlikte hızlı gelişmeler yaşanmakta ve üretim teknolojileri devamlı değişmektedir. Gıda tüketicileri açısından çok önemli olan bu gelişmeleri tüketicilerin birebir takip etmesi mümkün olmamaktadır. Bu durumda tüketiciler gıda üreticilerinin tüm üretim safhalarında uymaları gereken yasal mevzuat ve zorunlulukları yerine getirmelerini beklemekte ve de özellikle satın almak istedikleri gıdalarda alınması gerekli kalite güvence sistemlerinin olmasını arzu etmektedir. Bu çalışmamızda yasal mevzuatlara da kısaca değinilerek özellikle gıda üreticilerinin sahip olması gerekli kalite güvence sistemleri üzerinde durulmuştur. Bu çalışma 2 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde genel olarak ülkemizde ve dünyada kalite ve standart kavramlarına, gıda sektöründeki kalite güvence sistemlerini incelenmiştir. Son bölüm olan ikinci bölümde ise Şanlıurfa’daki gıda tüketicilerinin kalite standartlarını ve genel olarak yasal mevzuat önemseme düzeylerinin ölçümü amacıyla uygulanan anket çalışmasının analizleri yer almaktadır. Bu araştırmanın iki önemli amacı vardır. Birinci amacı tüketicilerin gıda tüketiminde bilinç düzeylerinin arttırılması ve kaliteli ve güvenilir ürünlerin tercih edilmesidir İkinci amaç ise üreticilerin kaliteli ürün üretmelerinin teşvik edilmesidir.
Gıda, Kalite, ISO 22000
 • Aydemir, F. A. (2006). Toplam Kalite Yönetiminin İş Yaşamına Etkisi ve Sağlık Sektöründe Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Bağdat, M. (2000), Türkiye’de Kalite Algılaması ve Müşteri Odaklılık, Polis Dergisi, Nisan Sayı No:23, Syf:224-226
 • Bayuk, M.N. (2004). Müşteri Sadakati ve Bankacılıkta Müşteri Sadakatinde Sosyo-Kültürel ve Psikolojik Faktörlerin Rolü. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Büyükhelvacıgil, T. (2009), Gıda Sektöründe Kalite, TSE Yayınları Standard Dergisi, Şubat, Sayı: 561, 1 – 5.
 • Çağlar, İ. Ve Kılıç, S. (2008), Kalite Güvence Standartları, (2. Baskı), Ankara, Nobel Yayın Dağıtım. Gümüş, S. (2013). Rekabet, Kalite ve Ürün (Erişim Tarihi: http://www.acarkalite.com/icerikg.asp?id=756, 11.12.2013)
 • Erfa, M. A. (2007). Ham ve Ayçiçeği Yağı Üretiminde TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Kurulması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Tekirdağ: Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Kahvecioğlu, B. ve Özen, M. (2008), Yemek Üretiminde TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Uygulanması, TSE Yayınları Standard Dergisi, Temmuz, Sayı:554, 29 - 31.
 • Kalaycı, Ş. (2006) Faktör Analizi. SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, (2. Baskı), Ankara, Asil Yayın Dağıtım.
 • Kölük, N., Dilsiz, İ., Kartal, S.C. (2005). Kalite Güvencesi ve Standartları, (5. Baskı), Ankara, Detay Yayıncılık.
 • Kurtuluş, K. (1992). Pazarlama Araştırmaları, (1. Baskı), İstanbul, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yayınları Yayın No: 146.
 • Küçük, O. (2004). Standardizasyon ve Kalite, (1. Baskı), Ankara, Seçkin Yayınları.
 • Malatyalı, K. (2007), Gıda Sektöründe, Gıda Güvenliği ve Kalite Sistemleri Neden Gerekli, TSE Yayınları Standard Dergisi, Temmuz, Sayı: 542, 1 - 7.
 • Özdaşlı, K. (2007). Sivil Toplum Kuruluşlarında Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanabilirliği: Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Paşaoğlu, P. (2011). Hizmet İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Seyidoğlu, H. (2002). Ekonomik Terimler: Ansiklopedik Sözlük, (3. Baskı), İstanbul, Güzem Can Yayınları.
 • Şahin, H. (2007). ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, TSE Yayınları Standard Dergisi, Temmuz, Sayı:541, 94 - 95.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. (2012). İl ve Cinsiyete Göre İl/İlçe Merkezi, Belde/Köy http://www.tuik.gov.tr/HbGetir.do?id=13425&tb_id=2 (Erişim Tarihi: 13.12.2013). ve Nüfus Yoğunluğu, 2012.
Birincil Dil tr
Bölüm ARAŞTIRMA MAKALELERİ
Yazarlar

Yazar: Veysel ASOĞLU

Yazar: Kasım KAYA

Yazar: Mehmet Reşit SEVİNÇ

Yazar: Gönül SEVİNÇ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 2 Ocak 2015

Bibtex @ { kilisiibfakademik204566, journal = {Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)}, issn = {1309-3762}, eissn = {2149-1585}, address = {}, publisher = {Kilis 7 Aralık Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {6}, pages = {87 - 103}, doi = {10.20990/aacd.53522}, title = {KALİTE STANDARTLARI VE ŞANLIURFA İLİNDEKİ TÜKETİCİLERİN KALİTE STANDARTLARINI ÖNEMSEME DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Asoğlu, Veysel and Kaya, Kasım and Sevinç, Mehmet Reşit and Sevinç, Gönül} }
APA Asoğlu, V , Kaya, K , Sevinç, M , Sevinç, G . (2015). KALİTE STANDARTLARI VE ŞANLIURFA İLİNDEKİ TÜKETİCİLERİN KALİTE STANDARTLARINI ÖNEMSEME DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) , 6 (11) , 87-103 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kilisiibfakademik/issue/19259/204566
MLA Asoğlu, V , Kaya, K , Sevinç, M , Sevinç, G . "KALİTE STANDARTLARI VE ŞANLIURFA İLİNDEKİ TÜKETİCİLERİN KALİTE STANDARTLARINI ÖNEMSEME DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA" . Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 6 (2015 ): 87-103 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kilisiibfakademik/issue/19259/204566>
Chicago Asoğlu, V , Kaya, K , Sevinç, M , Sevinç, G . "KALİTE STANDARTLARI VE ŞANLIURFA İLİNDEKİ TÜKETİCİLERİN KALİTE STANDARTLARINI ÖNEMSEME DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 6 (2015 ): 87-103
RIS TY - JOUR T1 - KALİTE STANDARTLARI VE ŞANLIURFA İLİNDEKİ TÜKETİCİLERİN KALİTE STANDARTLARINI ÖNEMSEME DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - Veysel Asoğlu , Kasım Kaya , Mehmet Reşit Sevinç , Gönül Sevinç Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) JF - Journal JO - JOR SP - 87 EP - 103 VL - 6 IS - 11 SN - 1309-3762-2149-1585 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) KALİTE STANDARTLARI VE ŞANLIURFA İLİNDEKİ TÜKETİCİLERİN KALİTE STANDARTLARINI ÖNEMSEME DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Veysel Asoğlu , Kasım Kaya , Mehmet Reşit Sevinç , Gönül Sevinç %T KALİTE STANDARTLARI VE ŞANLIURFA İLİNDEKİ TÜKETİCİLERİN KALİTE STANDARTLARINI ÖNEMSEME DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2015 %J Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) %P 1309-3762-2149-1585 %V 6 %N 11 %R %U
ISNAD Asoğlu, Veysel , Kaya, Kasım , Sevinç, Mehmet Reşit , Sevinç, Gönül . "KALİTE STANDARTLARI VE ŞANLIURFA İLİNDEKİ TÜKETİCİLERİN KALİTE STANDARTLARINI ÖNEMSEME DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 6 / 11 (Ocak 2015): 87-103 .
AMA Asoğlu V , Kaya K , Sevinç M , Sevinç G . KALİTE STANDARTLARI VE ŞANLIURFA İLİNDEKİ TÜKETİCİLERİN KALİTE STANDARTLARINI ÖNEMSEME DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD). 2015; 6(11): 87-103.
Vancouver Asoğlu V , Kaya K , Sevinç M , Sevinç G . KALİTE STANDARTLARI VE ŞANLIURFA İLİNDEKİ TÜKETİCİLERİN KALİTE STANDARTLARINI ÖNEMSEME DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD). 2015; 6(11): 87-103.
IEEE V. Asoğlu , K. Kaya , M. Sevinç ve G. Sevinç , "KALİTE STANDARTLARI VE ŞANLIURFA İLİNDEKİ TÜKETİCİLERİN KALİTE STANDARTLARINI ÖNEMSEME DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), c. 6, sayı. 11, ss. 87-103, Oca. 2015, doi:10.20990/aacd.53522