Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Possible Chemical Hazards at Forensic Toxicology Laboratories with Precautions that Can Be Taken in Terms of Occupational Health and Safety

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 3, 119 - 127, 31.12.2023
https://doi.org/10.33720/kisgd.1266221

Öz

In this study, chemical hazards were determined in forensic toxicology laboratories where analysis of alcohol, narcotic drugs, drug active substances, pesticides and accelerators were carried out. These hazards include contact with evidential biological or chemical materials, solvents used in the analysis of materials, and exposure to chemical substances, use of certified referance materials of narcotic drugs and pesticides for abusive purposes (suicide etc.), unknown expiration time of chemicals that can form peroxide, unsuitable physical conditions of gas cylinders of instruments used in laboratories, improper storage of chemical substances, failure of examining the safety data sheets of chemicals, inadequacies in applying laboratory analysis procedures. Chemical hazards in forensic toxicology laboratories should be identified and analyzed, laboratory safety should be ensured persistently in order to eliminate these hazards or keep the danger at a minimum level, and the precatutions taken by authorized persons should be supervised regularly.

Kaynakça

 • N. Samal and S. Padhee, “Role of analytical instruments in forensic science: A pedagogical approach,” IETE Journal of Education, vol. 60, no. 2, pp. 74-81, 2019.
 • N. Doğan ve G. Ersoy, “Mesleğe göre adli toksikolojik analizlerde kalite yönetim süreci,” Türk Klinik Biyokimya Dergisi, cilt 18, no. 2, ss. 70-76, 2020.
 • H. Chung and S. Choe, “Challenges in forensic toxicology,” Australian Journal of Forensic Sciences, vol. 51, no. 6, pp. 665-673, 2019.
 • Negrusz and G. A. A. Cooper, Clarke’s Analytical Forensic Toxicology, Pharmaceutical Press, United Kingdom, 2013.
 • D. Battal, “Adli toksikoloji analizlerinde biyolojik örnek ve analitik yöntem seçimleri,” Adli Tıp Dergisi, cilt 27, no. 1, ss. 44-53, 2012.
 • E. H. Gürkan, “Sürdürülebilir laboratuvar güvenliği kültürü,” Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt 5, no. 4, ss. 224-230, 2018.
 • S. Ersoy, N. İ. Ö. İri, H. Karadeniz, H.Ç. Ketenci, ve E.Ç. Kaya, “İş sağlığı ve güvenliğinde kimyasal risk faktörleri: Çalışanların karbonmonoksit (CO) maruziyeti,” Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt 11, no. 3, ss. 927-936, 2022.
 • R. Akdur, İşyerinde Toksinler. Ankara Üniversitesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara, 2006.
 • F. Ünel ve Z. Yıldız, “Adli toksikoloji çalışmalarında kimyasal etmenlerden kaynaklı tehlike ve riskler,” 3. Uluslararası Sağlık Kuruluşlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, Antalya, 17-20 Kasım, 2021.
 • Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik. T.C. Resmi Gazete (Sayı: 28833), 2013. Erişim: https://resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/08/20130812-1.htm),
 • F. Tanır, İş Sağlığı & Güvenliği Eğitimi, Ankara: Vadi Matbaacılık, 2021.
 • Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, “Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Laboratuvar Güvenliği Rehberi,” Sağlık Bakanlığı Yayın No: 937, Ankara, 2014.
 • University of Northern British Columbia, Chemical Laboratory Safety And Methodology Manual. 2022. Erişim: https://www2.unbc.ca/sites/default/files/sections/labs/chemicalsafetyandmethodologymanual13-jan-2022.pdf
 • M. S. Galco and D. A. Metzger, “Forensic science laboratory safety: As with most laboratories, safety in the forensic science lab begins with preparedness,” Chemical Health & Safety, vol.7, no. 1, pp. 27-29, 2000.
 • Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, T.C. Resmi Gazete (Sayı: 25755), 2005. Erişim: https://resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/03/20050314-1.htm
 • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, T.C. Resmi Gazete, (Sayı: 28648), 2013. Erişim: https://resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/05/20130515-1.htm
 • İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, T.C. Resmi Gazete, (Sayı: 31615), 2021. Erişim: https://resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211001-20.htm

Adli Toksikoloji Laboratuvarlarında Olası Kimyasal Tehlikeler ile İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Alınması Gereken Önlemler

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 3, 119 - 127, 31.12.2023
https://doi.org/10.33720/kisgd.1266221

Öz

Bu çalışmada, alkol, uyutucu-uyuşturucu, ilaç etken maddeleri, pestisitler ve hızlandırıcı maddelerin analizlerinin yapıldığı adli toksikoloji laboratuvarlarındaki olası kimyasal tehlikeler belirlenmiştir. Bu tehlikeler, delil niteliğinde olan biyolojik veya kimyasal materyallere temas, materyallerin analizinde kullanılan çözücüler ile çeşitli kimyasal maddelere maruziyet, uyutucu uyuşturucu, uyarıcı maddeler ile ilaç etken maddeleri ve pestisitlerin sertifikalı referans maddelerinin suistimal edilmesi (kötüye kullanımı ya da özkıyım vb. amaçlarla alınması), peroksit oluşturabilen kimyasal maddelerin kullanım sürelerinin bilinmemesi, laboratuvarda kullanılan cihazların gaz silindirlerinin uygunsuz fiziksel koşullarda bulunması, kimyasal maddelerin uygun depolanmaması, kimyasal maddelerin güvenlik bilgi formlarının incelenmemesi ve laboratuvar analiz prosedürlerini uygulama konusunda yetersizliklerdir. Adli toksikoloji laboratuvarındaki olası kimyasal tehlikeler belirlenip, analiz edilmeli, bu tehlikelerin ortadan kaldırılması ya da tehlikenin en az seviyede tutulması için laboratuvar güvenliği sürekli olarak sağlanmalı ve yetkili kişilerce alınan önlemler düzenli olarak denetlenmelidir.

Kaynakça

 • N. Samal and S. Padhee, “Role of analytical instruments in forensic science: A pedagogical approach,” IETE Journal of Education, vol. 60, no. 2, pp. 74-81, 2019.
 • N. Doğan ve G. Ersoy, “Mesleğe göre adli toksikolojik analizlerde kalite yönetim süreci,” Türk Klinik Biyokimya Dergisi, cilt 18, no. 2, ss. 70-76, 2020.
 • H. Chung and S. Choe, “Challenges in forensic toxicology,” Australian Journal of Forensic Sciences, vol. 51, no. 6, pp. 665-673, 2019.
 • Negrusz and G. A. A. Cooper, Clarke’s Analytical Forensic Toxicology, Pharmaceutical Press, United Kingdom, 2013.
 • D. Battal, “Adli toksikoloji analizlerinde biyolojik örnek ve analitik yöntem seçimleri,” Adli Tıp Dergisi, cilt 27, no. 1, ss. 44-53, 2012.
 • E. H. Gürkan, “Sürdürülebilir laboratuvar güvenliği kültürü,” Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt 5, no. 4, ss. 224-230, 2018.
 • S. Ersoy, N. İ. Ö. İri, H. Karadeniz, H.Ç. Ketenci, ve E.Ç. Kaya, “İş sağlığı ve güvenliğinde kimyasal risk faktörleri: Çalışanların karbonmonoksit (CO) maruziyeti,” Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt 11, no. 3, ss. 927-936, 2022.
 • R. Akdur, İşyerinde Toksinler. Ankara Üniversitesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara, 2006.
 • F. Ünel ve Z. Yıldız, “Adli toksikoloji çalışmalarında kimyasal etmenlerden kaynaklı tehlike ve riskler,” 3. Uluslararası Sağlık Kuruluşlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, Antalya, 17-20 Kasım, 2021.
 • Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik. T.C. Resmi Gazete (Sayı: 28833), 2013. Erişim: https://resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/08/20130812-1.htm),
 • F. Tanır, İş Sağlığı & Güvenliği Eğitimi, Ankara: Vadi Matbaacılık, 2021.
 • Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, “Ulusal Mikrobiyoloji Standartları, Laboratuvar Güvenliği Rehberi,” Sağlık Bakanlığı Yayın No: 937, Ankara, 2014.
 • University of Northern British Columbia, Chemical Laboratory Safety And Methodology Manual. 2022. Erişim: https://www2.unbc.ca/sites/default/files/sections/labs/chemicalsafetyandmethodologymanual13-jan-2022.pdf
 • M. S. Galco and D. A. Metzger, “Forensic science laboratory safety: As with most laboratories, safety in the forensic science lab begins with preparedness,” Chemical Health & Safety, vol.7, no. 1, pp. 27-29, 2000.
 • Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, T.C. Resmi Gazete (Sayı: 25755), 2005. Erişim: https://resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/03/20050314-1.htm
 • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, T.C. Resmi Gazete, (Sayı: 28648), 2013. Erişim: https://resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/05/20130515-1.htm
 • İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, T.C. Resmi Gazete, (Sayı: 31615), 2021. Erişim: https://resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211001-20.htm
Toplam 17 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kimya Mühendisliği
Bölüm İş Sağlığı ve Güvenliği
Yazarlar

Feyza Ünel 0000-0002-0486-8216

Zehra Yıldız 0000-0003-1304-4857

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2023
Gönderilme Tarihi 16 Mart 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 7 Sayı: 3

Kaynak Göster

IEEE F. Ünel ve Z. Yıldız, “Adli Toksikoloji Laboratuvarlarında Olası Kimyasal Tehlikeler ile İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Alınması Gereken Önlemler”, kisgd, c. 7, sy. 3, ss. 119–127, 2023, doi: 10.33720/kisgd.1266221.