Yıl 2014, Cilt 15 , Sayı 1, Sayfalar 20 - 26 2014-04-01

Beyaz Yakalı Çalışanların Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi
Beyaz Yakalı Çalışanların Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

M. Sarper ERDOĞAN [1]


Objective: This descriptive research was performed in order to determine the nutritional knowledge and nutritional habits of the white collar employees. Material and Methods: The universe consisted of 168 white collar employees who currently worksin the main campus of Istanbul University.No sampling methods were used in this study. The sample consists of 130 white collar employees who has accepted to participate to in the study. The data were collected using data forms which was prepared by researchers between June-July 2012. The analysis of the data was obtained by using descriptive statistical in SPSS 12.0 Results: Of 130 employees, 58 (% 44.6) were men and 72 (% 55.4) were women. The mean age of the study population was 36.3±9.24. The mean body mass index of employees were 24.98±4.41. It was determined that smoking and sex affect nutritional habit score but regular alcohol drinking and doing sports regularly were not significantly affect nutrition knowledge score. Discussion: The incidence of obesity (overweight) has been increasing in the recent years all over the world. For this reason increasing the level of information for healthy eating and physical activity should be encouraged
Amaç: Bu araştırma; beyaz yakalı çalışanların beslenme bilgilerini ve alışkanlıklarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı türdeki bu araştırmanın evrenini İstanbul Üniversitesi merkez kampüsünde çalışan 168 beyaz yakalı çalışan oluşturmuştur. Araştırmada herhangi bir örnekleme yöntemi kullanılmamıştır. Araştırmaya katılan beyaz yakalı çalışan sayısı 130 dur. Veriler HaziranTemmuz 2012 tarihleri arasında, araştırmacılar tarafından geliştirilmiş bir anket formu ile toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 12.0 istatistik paket programında değerlendirilmiş ve verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Bulgular: Çalışanların 58’si (% 44.6) erkek, 72’si (% 55.4) bayandı. Araştırmaya katılan çalışanların yaş ortalaması 36.3±9.24, 24.98±4.41’dir. Cinsiyet ve sigara içimi ile beslenme alışkanlıkları puan ortalaması arasında önemli derecede fark saptanırken, düzenli alkol kullanımı ve düzenli spor yapmanın önemli derecede etkilenmediği belirlenmiştir. Tartışma: Son yıllarda tüm dünyada obezitenin (şişmanlık) görülme sıklığı giderek artmaktadır. Bu nedenle sağlıklı beslenme için bilgi düzeyi arttırılmalı ve fiziki aktivite özendirilmelidir
 • Çalıştır B, Dereli F, Eksen M, et al. Muğla Üniversi- tesi öğrencilerinin beslenme konusunda bilgi düzeyle- rinin belirlenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 2005;2(2):1-8.
 • Yılmaz E, Özkan S. Üniversite öğrencilerinin bes- lenme alışkanlıklarının incelenmesi. Fırat Sağlık Hiz- metleri Dergisi 2007;2(6):87-104.
 • Orak S, Akgün S, Orhan H. Süleyman Demirel Üni- versitesi öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının araştırılması. SDÜ Tıp Fak Derg 2006;13(2):5-11.
 • Tanır F, Şaşmaz T, Beyhan Y ve ark. Doğankent beldesinde bir tekstil fabrikasında çalışanların bes- lenme durumu. Türk Tabipler Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi 2001;7(2):22-5.
 • Sözen S, Bilir N, Yıldız AN, Yıldız E, Sözen T. Metal sektöründe bir işyerinde çalışanların beslenme alış- kanlıkları ve ilişkili antropometrik ölçümleri. Toplum Hekimliği Bülteni 2009;28(3):7-14.
 • Bulduk S. İşçi beslenmesinin iş verimine etkisi. İsgüm Bülteni 1991;24(5):28-32.
 • Tuna HN. Satış elemanlarının beslenme bilgi düzey- lerinin, beslenme alışkanlıklarının ve çalışma koşulla- rının değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Gıda ve Beslenme Bölümü, 2005:34
 • Erem C, Yildiz R, Kavgaci H, et al. Prevalence of diabetes, obesity and hypertension in a Turkish population (Trabzon city). Diabetes Res Clin Pract 2001;54(3):203-8.
 • Hasuder Türkiye Sağlık Raporu 2012. Türkiye’de bulaşıcı olmayan hastalıklar. 2012:53.
 • Önder FO, Kurdoğlu M, Oğuz G,ve ark. Gülveren lisesi son sınıf öğrencilerinin bazı beslenme alışkanlık- larının saptanması ve bunun malnütrisyon prevalansı ile olan ilişkisi. Hacettepe Toplum Hekimliği Bülteni 2000;21(1):12-8.
 • Vançelik S, Önal SG, Güraksın A, ve ark. Üniversite öğrencilerinin beslenme bilgi ve alışkanlıkları ile ilişkili faktörler. 2007;6(4):242-8. Hekimlik Bülteni kara: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ev
 • Ekonomisi Anabilim Dalı, 1997;23-6.
 • Işıksoluğu MK. Yükseköğrenim yapan kız öğrenci- lerin beslenme durumu ve buna beslenme eğitiminin etkisi. Beslenme ve Diyet Dergisi 1986;15(3):55-70.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler-Araştırma Yazıları
Yazarlar

Yazar: M. Sarper ERDOĞAN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2014

Bibtex @ { kocatepetip182230, journal = {Kocatepe Tıp Dergisi}, issn = {1302-4612}, eissn = {2149-7869}, address = {}, publisher = {Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {15}, pages = {20 - 26}, doi = {10.18229/ktd.74513}, title = {Beyaz Yakalı Çalışanların Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {ERDOĞAN, M. Sarper} }
APA ERDOĞAN, M . (2014). Beyaz Yakalı Çalışanların Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi. Kocatepe Tıp Dergisi , 15 (1) , 20-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kocatepetip/issue/17403/182230
MLA ERDOĞAN, M . "Beyaz Yakalı Çalışanların Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi". Kocatepe Tıp Dergisi 15 (2014 ): 20-26 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kocatepetip/issue/17403/182230>
Chicago ERDOĞAN, M . "Beyaz Yakalı Çalışanların Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi". Kocatepe Tıp Dergisi 15 (2014 ): 20-26
RIS TY - JOUR T1 - Beyaz Yakalı Çalışanların Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi AU - M. Sarper ERDOĞAN Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Kocatepe Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 20 EP - 26 VL - 15 IS - 1 SN - 1302-4612-2149-7869 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kocatepe Tıp Dergisi Beyaz Yakalı Çalışanların Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi %A M. Sarper ERDOĞAN %T Beyaz Yakalı Çalışanların Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi %D 2014 %J Kocatepe Tıp Dergisi %P 1302-4612-2149-7869 %V 15 %N 1 %R %U
ISNAD ERDOĞAN, M. Sarper . "Beyaz Yakalı Çalışanların Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi". Kocatepe Tıp Dergisi 15 / 1 (Nisan 2014): 20-26 .
AMA ERDOĞAN M . Beyaz Yakalı Çalışanların Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi. KTD. 2014; 15(1): 20-26.
Vancouver ERDOĞAN M . Beyaz Yakalı Çalışanların Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi. Kocatepe Tıp Dergisi. 2014; 15(1): 26-20.