Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

THE RELATIONSHIP BETWEEN INDICATION AND COMPLICATION OF IMPLANT REMOVAL

Yıl 2018, Cilt 19, Sayı 4, 131 - 134, 26.10.2018
https://doi.org/10.18229/kocatepetip.474990

Öz

OBJECTIVE: The main purpose of this study was to

evaluate the relationship between indications and

complications of implant removal surgery.

MATERIAL AND METHODS: The data of patients who

underwent implant removal surgery between 2011 and

2014 were evaluated from our medical records. Patients’

age, gender, anatomical site of implant and the type of

the implant were evaluated. The interval between the

fracture treatment and implant removal were recorded for

all patients. The indications for implant removal surgery

were analyzed and their relationships with complications

were evaluated by Pearson Chi-Square test.

RESULTS: 276 patients (116 female, 160 male) with the

mean age of 36.2 ± 18.4 (range, 5 to 79 years) years underwent

removal of 279 implants. The mean interval from

initial operation to implant removal operation 27.9 ± 33

months (range, 0.25 to 240 months). The most common

anatomical sites of implants were tibia in 93 patients (33.6

%), femur in 63 patients (22.8 %) and fibula in 39 patients

(14.1 %). Implant removal was indicated for implant failure

in 54 patients (20%), for deep infection in 21 patients

(8%), for implant irritation in 167 patients (60%), for pseudoarthrosis

in 9 patients (3%), for only patient’s demand

in 44 patients (16%) and for only surgeon’s demand in

40 patients (14%). Overall complication rate was 17%.

There was a significant correlation between the implant

removal due to infection and postoperative refracture

and infection (r=0.101 p<0.001 and r=0.273 p<0.001, respectively).

Significant correlation was obtained between

implant removal due to implant failure and pseudoarthrosis

and the need of new implant as expected (r=0.375

p<0.001 and r=0.639 p<0.001, respectively).

CONCLUSIONS: Complications related to implant

removal surgery has a relationship with implant removal

indications such as infection, pseudoarthrosis, and

implant failure.

Kaynakça

 • 1. Vos DI, Verhofstad MH. Indications for implant removal after fracture healing: a review of the literature. Eur J Trauma Emerg Surg 2013;39(4):327-37.
 • 2. Haseeb M, Butt MF, Altaf T, Muzaffar K, Gupta A, Jallu A. Indications of implant removal: A study of 83 cases. Int J Health Sci (Qassim) 2017;11(1):1-7.
 • 3. Kovar FM, Strasser E, Jaindl M, Endler G, Oberleitner G. Complications following implant removal in patients with proximal femur fractures – an observational study over 16 years. Orthop Traumatol Surg Res 2015;101(7):785-9.
 • 4. Hanson B, van der Werken C, Stengel D. Surgeons' beliefs and perceptions about removal of orthopaedic implants. BMC Musculoskelet Disord 2008;9:73.
 • 5. Reith G, Schmitz-Greven V, Hensel KO, Schneider MM, Tinschmann T, Bouillon B, Probst C. Metal implant removal: benefits and drawbacks--a patient survey. BMC Surg 2015;15:96.
 • 6. Minkowitz RB, Bhadsavle S, Walsh M, Egol KA. Removal of painful orthopaedic implants after fracture union. J Bone Joint Surg Am 2007;89(9):1906-12.
 • 7. Busam ML, Esther RJ, Obremskey WT. Hardware removal: indications and expectations. J Am Acad Orthop Surg 2006;14(2):113-20.
 • 8. Shrestha R, Shrestha D, Dhoju D, Parajuli N, Bhandari B, Kayastha SR. Epidemiological and outcome analysis of orthopedic implants removal in Kathmandu University Hospital. Kathmandu Univ Med J (KUMJ) 2013;11(42):139-43.
 • 9. Sanderson PL, Ryan W, Turner PG. Complications of metalwork removal. Injury 1992;23(1):29-30.

İMPLANT ÇIKARIMINDA ENDİKASYON VE KOMPLİKASYON İLİŞKİSİ

Yıl 2018, Cilt 19, Sayı 4, 131 - 134, 26.10.2018
https://doi.org/10.18229/kocatepetip.474990

Öz

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, implant çıkarımı cerrahisinin
endikasyonları ve komplikasyonları arasındaki ilişkiyi
değerlendirmektir.

GEREÇ VE YÖNTEM: 2011-2014 yılları arasında implant
çıkarımı ameliyatı yapılan hastaların verileri tıbbi kayıtlarımızdan
incelendi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, implantın
anatomik bölgesi ve implantın türü değerlendirildi. Tüm
hastalar için kırık tedavisi ve implant çıkarımı ameliyatı
arasındaki süre kaydedildi. İmplant çıkarımı ameliyatı
endikasyonları analiz edildi ve komplikasyonlar ile olan
ilişkisi Pearson Ki-Kare testi ile değerlendirildi.

BULGULAR: Yaş ortalaması 36.2 ± 18.4 olan (dağılım,
5-79 yıl) 276 hastadan (116 kadın, 160 erkek) 279 implant
çıkarıldı. İlk operasyondan implant çıkarımı ameliyatına
kadar geçen ortalama süre 27.9 ± 33 aydı (aralık 0.25 ila
240 ay). İmplantların en yaygın anatomik yerleşimlerinin
93 hastada (% 33.6) tibia, 63 hastada femur (% 22.8) ve 39
hastada (% 14.1) fibula olduğu görüldü. İmplant çıkarımı
endikasyonları; 54 hastada (% 20) implant yetmezliği, 21
hastada (% 8) derin enfeksiyon, 167 hastada (% 60) implant
iritasyonu, 9 hastada (%3) psödoartroz, 44 hastada (% 16)
hastanın talebi ve 40 hastada (% 14) cerrahın talebi olarak
tespit edildi. Genel olarak komplikasyon oranı %17 (48
hasta) olarak bulundu. İmplantın enfeksiyon nedeni ile
alınması ile postoperatif enfeksiyon ve refraktür arasında
anlamlı korelasyon mevcuttu. Psödoartroz nedeniyle
implantın çıkarılması ile beklendiği gibi yeni implant
ihtiyacı arasında anlamlı korelasyon elde edildi.

SONUÇ: İmplant çıkarma ameliyatı sırasındaki veya
sonrasındaki komplikasyonların, daha önce enfeksiyon,
psödoartroz ve implant yetmezliği gibi sorunlu klinik
durumlarla ilişkili olduğu tespit edildi.

Kaynakça

 • 1. Vos DI, Verhofstad MH. Indications for implant removal after fracture healing: a review of the literature. Eur J Trauma Emerg Surg 2013;39(4):327-37.
 • 2. Haseeb M, Butt MF, Altaf T, Muzaffar K, Gupta A, Jallu A. Indications of implant removal: A study of 83 cases. Int J Health Sci (Qassim) 2017;11(1):1-7.
 • 3. Kovar FM, Strasser E, Jaindl M, Endler G, Oberleitner G. Complications following implant removal in patients with proximal femur fractures – an observational study over 16 years. Orthop Traumatol Surg Res 2015;101(7):785-9.
 • 4. Hanson B, van der Werken C, Stengel D. Surgeons' beliefs and perceptions about removal of orthopaedic implants. BMC Musculoskelet Disord 2008;9:73.
 • 5. Reith G, Schmitz-Greven V, Hensel KO, Schneider MM, Tinschmann T, Bouillon B, Probst C. Metal implant removal: benefits and drawbacks--a patient survey. BMC Surg 2015;15:96.
 • 6. Minkowitz RB, Bhadsavle S, Walsh M, Egol KA. Removal of painful orthopaedic implants after fracture union. J Bone Joint Surg Am 2007;89(9):1906-12.
 • 7. Busam ML, Esther RJ, Obremskey WT. Hardware removal: indications and expectations. J Am Acad Orthop Surg 2006;14(2):113-20.
 • 8. Shrestha R, Shrestha D, Dhoju D, Parajuli N, Bhandari B, Kayastha SR. Epidemiological and outcome analysis of orthopedic implants removal in Kathmandu University Hospital. Kathmandu Univ Med J (KUMJ) 2013;11(42):139-43.
 • 9. Sanderson PL, Ryan W, Turner PG. Complications of metalwork removal. Injury 1992;23(1):29-30.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler-Araştırma Yazıları
Yazarlar

Hanifi ÜÇPUNAR (Sorumlu Yazar)
0000-0001-8394-0708


Seçkin ÖZCAN Bu kişi benim


Hakan SOFU Bu kişi benim


İsmet Yalkın ÇAMURCU Bu kişi benim


Serda DUMAN Bu kişi benim


Mehmet Nuri KONYA Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 26 Ekim 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 19, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { kocatepetip474990, journal = {Kocatepe Tıp Dergisi}, issn = {1302-4612}, eissn = {2149-7869}, address = {}, publisher = {Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {19}, number = {4}, pages = {131 - 134}, doi = {10.18229/kocatepetip.474990}, title = {İMPLANT ÇIKARIMINDA ENDİKASYON VE KOMPLİKASYON İLİŞKİSİ}, key = {cite}, author = {Üçpunar, Hanifi and Özcan, Seçkin and Sofu, Hakan and Çamurcu, İsmet Yalkın and Duman, Serda and Konya, Mehmet Nuri} }
APA Üçpunar, H. , Özcan, S. , Sofu, H. , Çamurcu, İ. Y. , Duman, S. & Konya, M. N. (2018). İMPLANT ÇIKARIMINDA ENDİKASYON VE KOMPLİKASYON İLİŞKİSİ . Kocatepe Tıp Dergisi , 19 (4) , 131-134 . DOI: 10.18229/kocatepetip.474990
MLA Üçpunar, H. , Özcan, S. , Sofu, H. , Çamurcu, İ. Y. , Duman, S. , Konya, M. N. "İMPLANT ÇIKARIMINDA ENDİKASYON VE KOMPLİKASYON İLİŞKİSİ" . Kocatepe Tıp Dergisi 19 (2018 ): 131-134 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kocatepetip/issue/39979/474990>
Chicago Üçpunar, H. , Özcan, S. , Sofu, H. , Çamurcu, İ. Y. , Duman, S. , Konya, M. N. "İMPLANT ÇIKARIMINDA ENDİKASYON VE KOMPLİKASYON İLİŞKİSİ". Kocatepe Tıp Dergisi 19 (2018 ): 131-134
RIS TY - JOUR T1 - İMPLANT ÇIKARIMINDA ENDİKASYON VE KOMPLİKASYON İLİŞKİSİ AU - Hanifi Üçpunar , Seçkin Özcan , Hakan Sofu , İsmet Yalkın Çamurcu , Serda Duman , Mehmet Nuri Konya Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18229/kocatepetip.474990 DO - 10.18229/kocatepetip.474990 T2 - Kocatepe Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 131 EP - 134 VL - 19 IS - 4 SN - 1302-4612-2149-7869 M3 - doi: 10.18229/kocatepetip.474990 UR - https://doi.org/10.18229/kocatepetip.474990 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kocatepe Tıp Dergisi İMPLANT ÇIKARIMINDA ENDİKASYON VE KOMPLİKASYON İLİŞKİSİ %A Hanifi Üçpunar , Seçkin Özcan , Hakan Sofu , İsmet Yalkın Çamurcu , Serda Duman , Mehmet Nuri Konya %T İMPLANT ÇIKARIMINDA ENDİKASYON VE KOMPLİKASYON İLİŞKİSİ %D 2018 %J Kocatepe Tıp Dergisi %P 1302-4612-2149-7869 %V 19 %N 4 %R doi: 10.18229/kocatepetip.474990 %U 10.18229/kocatepetip.474990
ISNAD Üçpunar, Hanifi , Özcan, Seçkin , Sofu, Hakan , Çamurcu, İsmet Yalkın , Duman, Serda , Konya, Mehmet Nuri . "İMPLANT ÇIKARIMINDA ENDİKASYON VE KOMPLİKASYON İLİŞKİSİ". Kocatepe Tıp Dergisi 19 / 4 (Ekim 2018): 131-134 . https://doi.org/10.18229/kocatepetip.474990
AMA Üçpunar H. , Özcan S. , Sofu H. , Çamurcu İ. Y. , Duman S. , Konya M. N. İMPLANT ÇIKARIMINDA ENDİKASYON VE KOMPLİKASYON İLİŞKİSİ. KTD. 2018; 19(4): 131-134.
Vancouver Üçpunar H. , Özcan S. , Sofu H. , Çamurcu İ. Y. , Duman S. , Konya M. N. İMPLANT ÇIKARIMINDA ENDİKASYON VE KOMPLİKASYON İLİŞKİSİ. Kocatepe Tıp Dergisi. 2018; 19(4): 131-134.
IEEE H. Üçpunar , S. Özcan , H. Sofu , İ. Y. Çamurcu , S. Duman ve M. N. Konya , "İMPLANT ÇIKARIMINDA ENDİKASYON VE KOMPLİKASYON İLİŞKİSİ", Kocatepe Tıp Dergisi, c. 19, sayı. 4, ss. 131-134, Eki. 2018, doi:10.18229/kocatepetip.474990

88x31.png
Bu Dergi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.