Cilt: 19 - Sayı: 4

Yıl: 2018

Makaleler-Araştırma Yazıları

Araştırma Makalesi

2. İMPLANT ÇIKARIMINDA ENDİKASYON VE KOMPLİKASYON İLİŞKİSİ

Derlemeler

Olgu Sunumu

88x31.png
Bu Dergi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.