Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

THE IMPORTANCE OF MORPHOLOGICAL-CLINICAL CONSISTENCY: THROUGH THE REVIEW OF GASTRIC BIOPSIES IN NORTH-EASTERN ANATOLIA REGION IN TURKEY

Yıl 2018, Cilt 19, Sayı 4, 135 - 138, 26.10.2018
https://doi.org/10.18229/kocatepetip.474995

Öz

OBJECTIVE: In our study we aimed to make a generally

review of gastric biyopsies in North-Eastern Anatolia

region in Turkey such as; percentages of malignancy or

dysplasia, reasons of re-biopsy recommendations and

results of second biopsies if taken.


MATERIAL AND METHODS: 1840 gastric biopsies which

examined by 3 pathologists at 2 centers were analyzed

retrospectively. Percentages of malignancy or dysplasia,

cases which were recommended for re-biopsies, reasons

of recommendations and results of re-biopsies were

examined. In the results of the second biopsies, dysplasia,

malignancy and gastritis were accepted as a significant

result.


RESULTS: The mean age of our cases was 52.9 ± 16.6 years

(range: 18-95 years). 1012 (55%) patients were females

and 828 (45%) patients were males. In 90 out of 1840

cases, biopsies were taken for suspect of malignancy,

clinically. 35 of 90 cases were reported as malignancy. In

61 out of 1840 cases re-biopsy were recommended. Reasons

of recommendations for re-biopsy categorized in

three groups: suspect of malignancy- clinically, suspect

of malignancy- morphologically, insufficient (superficial)

biopsies. 12 (46.2%) of 26 cases which were taken second

biopsies were reported as malignancy and gastric

dysplasia. Only in 2 (7.6%) of 26 cases the results were

insignificant (insufficient biopsy).


CONCLUSIONS: Endoscopic findings provide information

about the diagnosis but are not pathognomonic

which also need histological confirmation. Close

working relationship and a good dialogue between the

pathologist and the gastroenterologist is essential for

clinical-morpological consistency, morphological-clinical

consistency and final diagnosis.

Kaynakça

 • 1. Niknam R, Manafi A, Fattahi MR, Mahmoudi L. The association between gastric endoscopic findings and histologic premalignant lesions in the Iranian rural population. Medicine (Baltimore) 2015;94: e715.
 • 2. Fock KM. Review article: the epidemiology and prevention of gastric cancer. Aliment Pharmacol Ther 2014;40:250–260.
 • 3. Yuyucu Karabulut Y, Bozdoğan Arpaci R, Dölek Y, Topal F. What is the consistency between the diagnoses of endoscopists and pathologists concerning malignant lesions of the gastrointestinal tract? Endoscopy Gastrointestinal 2014;22:53- 6.
 • 4. Al Hamdani A, Fayadh HM, Abdul Majeed BA. Helicobacter pylori gastritis: correlation between endoscopic and histological findings. IJGE 2001;1:43-8.
 • 5. Kasap E, Güngör G, Aygör E, et al. What is the consistency between the diagnoses of endoscopists and pathologists concerning gastroduodenal mucosa? Endoscopy 2012;20:13-6.
 • 6. Irkorucu O, Gultekin FA, Ucan BH, et al. Agreement Between Pathologic Diagnosis and Endoscopic Findings on Esophagogastroduodenoscopy Performed by General Surgeons. Med Bull Haseki 2011;49:26–9.
 • 7. Sharma S, Makaju R, Dhakal R, et al. Correlation between Endoscopic and Histopathological Findings in Gastric Lesions. Kathmandu Univ Med 2015;51:216-9.
 • 8. Pailoor K, Sarpangala MK. Histopathological diagnosis of gastric biopsies in correlation with endoscopy- A study in a tertiary care center. Adv Lab Med Int 2012;3:22-31.
 • 9. Redeen S, Petersson F, Jonsson KA, Borch K. Relationship of gastroscopic features to histological findings in gastritis and Helicobacter pylori infection in a general population sample. Endoscopy 2003;35:946–50.
 • 10. Eshmuratov A, Nah JC, Kim N, et al. The correlation of endoscopic and histological diagnosis of gastric atrophy. Dig
 • 11. Lim JH, Kim N, Lee HS, et al. Correlation between Endoscopic and Histological Diagnoses of Gastric Intestinal Metaplasia. Gut Liver 2013;7:41–50.
 • 12. Carr NJ, Leadbetter H, Marriott A. Correlation between the endoscopic and histologic diagnosis of gastritis. Ann Diagn Pathol 2012;16:13–5.
 • 13. Sheiko MA, Feinstein JA, Capocelli KE, Kramer RE. The concordance of endoscopic and histologic findings of 1000 pediatric EGDs. Gastrointest Endosc 2015;81:1385-91.

TÜRKİYE’DE KUZEY-DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDEKİ MİDE BİYOPSİLERİNİN İNCELENMESİ İLE: MORFOLOJİK-KLİNİK UYUMUN ÖNEMİ

Yıl 2018, Cilt 19, Sayı 4, 135 - 138, 26.10.2018
https://doi.org/10.18229/kocatepetip.474995

Öz

AMAÇ: Çalışmamızda Türkiye'deki Kuzey-Doğu Anadolu
bölgesindeki gastrik biyopsileri genel olarak gözden
geçirmeyi amaçladık; malignite veya displazi yüzdeleri,
biyopsi tekrarı önerilerinin nedenleri ve alınmışsa ikinci
biyopsi sonuçları gibi.

GEREÇ VE YÖNTEM: İki merkezde 3 patolog tarafından
incelenen 1840 gastrik biyopsi geriye dönük olarak incelendi.
Malignite veya displazi yüzdeleri, biyopsi tekrarı
önerilen vakalar, önerilerin nedenleri ve yeniden alınan
biyopsilerin sonuçları incelendi. İkinci biyopsi sonuçlarında
displazi, malignite ve gastrit anlamlı sonuç olarak
kabul edildi.

BULGULAR: Olgularımızın yaş ortalaması 52.9 ± 16.6
yıl (18-95 yıl) idi. 1012 hasta (% 55) kadın, 828 hasta (%
45) erkekti. 1840 vakanın 90'ında, klinik olarak malignite
şüphesi için biyopsi alındı. Bu olguların 35'i malignite
olarak raporlandı. 1840 vakanın 61'ine biyopsi tekrarı
önerildi. Yeniden biyopsi tavsiyelerinin sebepleri
malignite şüphesi - klinik, malignite şüphesi - morfolojik
ve yetersiz (yüzeyel) biyopsiler olarak üç gruba ayrıldı.
İkinci biyopsi alınan 26 olgunun 12 'si (% 46.2) malignite
ve gastrik displazi olarak bildirildi. 26 olgunun sadece
2'sinde (% 7.6) sonuç anlamlı değildi (yetersiz biyopsi).

SONUÇ: Endoskopik bulgular tanı hakkında bilgi
sağlarken, patognomonik değildir ve histolojik olarak
onaylanması gerekir. Patolog ve gastroenterolog
arasındaki iyi bir diyalog ve yakın çalışma ilişkisi, klinikmorfolojik
tutarlılık, morfolojik-klinik tutarlılık ve nihai
teşhis için önemlidir.

Kaynakça

 • 1. Niknam R, Manafi A, Fattahi MR, Mahmoudi L. The association between gastric endoscopic findings and histologic premalignant lesions in the Iranian rural population. Medicine (Baltimore) 2015;94: e715.
 • 2. Fock KM. Review article: the epidemiology and prevention of gastric cancer. Aliment Pharmacol Ther 2014;40:250–260.
 • 3. Yuyucu Karabulut Y, Bozdoğan Arpaci R, Dölek Y, Topal F. What is the consistency between the diagnoses of endoscopists and pathologists concerning malignant lesions of the gastrointestinal tract? Endoscopy Gastrointestinal 2014;22:53- 6.
 • 4. Al Hamdani A, Fayadh HM, Abdul Majeed BA. Helicobacter pylori gastritis: correlation between endoscopic and histological findings. IJGE 2001;1:43-8.
 • 5. Kasap E, Güngör G, Aygör E, et al. What is the consistency between the diagnoses of endoscopists and pathologists concerning gastroduodenal mucosa? Endoscopy 2012;20:13-6.
 • 6. Irkorucu O, Gultekin FA, Ucan BH, et al. Agreement Between Pathologic Diagnosis and Endoscopic Findings on Esophagogastroduodenoscopy Performed by General Surgeons. Med Bull Haseki 2011;49:26–9.
 • 7. Sharma S, Makaju R, Dhakal R, et al. Correlation between Endoscopic and Histopathological Findings in Gastric Lesions. Kathmandu Univ Med 2015;51:216-9.
 • 8. Pailoor K, Sarpangala MK. Histopathological diagnosis of gastric biopsies in correlation with endoscopy- A study in a tertiary care center. Adv Lab Med Int 2012;3:22-31.
 • 9. Redeen S, Petersson F, Jonsson KA, Borch K. Relationship of gastroscopic features to histological findings in gastritis and Helicobacter pylori infection in a general population sample. Endoscopy 2003;35:946–50.
 • 10. Eshmuratov A, Nah JC, Kim N, et al. The correlation of endoscopic and histological diagnosis of gastric atrophy. Dig
 • 11. Lim JH, Kim N, Lee HS, et al. Correlation between Endoscopic and Histological Diagnoses of Gastric Intestinal Metaplasia. Gut Liver 2013;7:41–50.
 • 12. Carr NJ, Leadbetter H, Marriott A. Correlation between the endoscopic and histologic diagnosis of gastritis. Ann Diagn Pathol 2012;16:13–5.
 • 13. Sheiko MA, Feinstein JA, Capocelli KE, Kramer RE. The concordance of endoscopic and histologic findings of 1000 pediatric EGDs. Gastrointest Endosc 2015;81:1385-91.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Makaleler-Araştırma Yazıları
Yazarlar

Rabia DEMİRTAŞ Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)


Şenay ERDOĞAN DURMUŞ Bu kişi benim


Enver YARIKKAYA Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 26 Ekim 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 19, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { kocatepetip474995, journal = {Kocatepe Tıp Dergisi}, issn = {1302-4612}, eissn = {2149-7869}, address = {}, publisher = {Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {19}, number = {4}, pages = {135 - 138}, doi = {10.18229/kocatepetip.474995}, title = {THE IMPORTANCE OF MORPHOLOGICAL-CLINICAL CONSISTENCY: THROUGH THE REVIEW OF GASTRIC BIOPSIES IN NORTH-EASTERN ANATOLIA REGION IN TURKEY}, key = {cite}, author = {Demirtaş, Rabia and Erdoğan Durmuş, Şenay and Yarıkkaya, Enver} }
APA Demirtaş, R. , Erdoğan Durmuş, Ş. & Yarıkkaya, E. (2018). THE IMPORTANCE OF MORPHOLOGICAL-CLINICAL CONSISTENCY: THROUGH THE REVIEW OF GASTRIC BIOPSIES IN NORTH-EASTERN ANATOLIA REGION IN TURKEY . Kocatepe Tıp Dergisi , 19 (4) , 135-138 . DOI: 10.18229/kocatepetip.474995
MLA Demirtaş, R. , Erdoğan Durmuş, Ş. , Yarıkkaya, E. "THE IMPORTANCE OF MORPHOLOGICAL-CLINICAL CONSISTENCY: THROUGH THE REVIEW OF GASTRIC BIOPSIES IN NORTH-EASTERN ANATOLIA REGION IN TURKEY" . Kocatepe Tıp Dergisi 19 (2018 ): 135-138 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kocatepetip/issue/39979/474995>
Chicago Demirtaş, R. , Erdoğan Durmuş, Ş. , Yarıkkaya, E. "THE IMPORTANCE OF MORPHOLOGICAL-CLINICAL CONSISTENCY: THROUGH THE REVIEW OF GASTRIC BIOPSIES IN NORTH-EASTERN ANATOLIA REGION IN TURKEY". Kocatepe Tıp Dergisi 19 (2018 ): 135-138
RIS TY - JOUR T1 - THE IMPORTANCE OF MORPHOLOGICAL-CLINICAL CONSISTENCY: THROUGH THE REVIEW OF GASTRIC BIOPSIES IN NORTH-EASTERN ANATOLIA REGION IN TURKEY AU - Rabia Demirtaş , Şenay Erdoğan Durmuş , Enver Yarıkkaya Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18229/kocatepetip.474995 DO - 10.18229/kocatepetip.474995 T2 - Kocatepe Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 135 EP - 138 VL - 19 IS - 4 SN - 1302-4612-2149-7869 M3 - doi: 10.18229/kocatepetip.474995 UR - https://doi.org/10.18229/kocatepetip.474995 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kocatepe Tıp Dergisi THE IMPORTANCE OF MORPHOLOGICAL-CLINICAL CONSISTENCY: THROUGH THE REVIEW OF GASTRIC BIOPSIES IN NORTH-EASTERN ANATOLIA REGION IN TURKEY %A Rabia Demirtaş , Şenay Erdoğan Durmuş , Enver Yarıkkaya %T THE IMPORTANCE OF MORPHOLOGICAL-CLINICAL CONSISTENCY: THROUGH THE REVIEW OF GASTRIC BIOPSIES IN NORTH-EASTERN ANATOLIA REGION IN TURKEY %D 2018 %J Kocatepe Tıp Dergisi %P 1302-4612-2149-7869 %V 19 %N 4 %R doi: 10.18229/kocatepetip.474995 %U 10.18229/kocatepetip.474995
ISNAD Demirtaş, Rabia , Erdoğan Durmuş, Şenay , Yarıkkaya, Enver . "THE IMPORTANCE OF MORPHOLOGICAL-CLINICAL CONSISTENCY: THROUGH THE REVIEW OF GASTRIC BIOPSIES IN NORTH-EASTERN ANATOLIA REGION IN TURKEY". Kocatepe Tıp Dergisi 19 / 4 (Ekim 2018): 135-138 . https://doi.org/10.18229/kocatepetip.474995
AMA Demirtaş R. , Erdoğan Durmuş Ş. , Yarıkkaya E. THE IMPORTANCE OF MORPHOLOGICAL-CLINICAL CONSISTENCY: THROUGH THE REVIEW OF GASTRIC BIOPSIES IN NORTH-EASTERN ANATOLIA REGION IN TURKEY. KTD. 2018; 19(4): 135-138.
Vancouver Demirtaş R. , Erdoğan Durmuş Ş. , Yarıkkaya E. THE IMPORTANCE OF MORPHOLOGICAL-CLINICAL CONSISTENCY: THROUGH THE REVIEW OF GASTRIC BIOPSIES IN NORTH-EASTERN ANATOLIA REGION IN TURKEY. Kocatepe Tıp Dergisi. 2018; 19(4): 135-138.
IEEE R. Demirtaş , Ş. Erdoğan Durmuş ve E. Yarıkkaya , "THE IMPORTANCE OF MORPHOLOGICAL-CLINICAL CONSISTENCY: THROUGH THE REVIEW OF GASTRIC BIOPSIES IN NORTH-EASTERN ANATOLIA REGION IN TURKEY", Kocatepe Tıp Dergisi, c. 19, sayı. 4, ss. 135-138, Eki. 2018, doi:10.18229/kocatepetip.474995

88x31.png
Bu Dergi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.