Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

SAĞLIK ALANINDA KAMU KURUMLARININ SOSYAL MEDYA KULLANIMINA BİR ÖRNEK: SAĞLIK BAKANLIĞI 2017 YILI TWİTTER HESABININ İNCELENMESİ

Yıl 2019, Cilt 20, Sayı 2, 52 - 57, 29.04.2019

Öz

AMAÇ: Günümüzde sosyal medya sağlık iletişimi ve sağlığı geliştirme alanında fırsatlar sunmaktadır. Sosyal medya halkın sağlığını geliştirmek için sağlık kurumları tarafında da kullanılmaktadır. Sosyal medyayı kullanan kurumlardan biride Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığıdır. Bu çalışma 2017 yılı içerisinde T.C. Sağlık Bakanlığı’nın Twitter’dan göndermiş olduğu tweetlerin içeriklerini, incelemek amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Tanımlayıcı tipteki bu araştırmada 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında T.C. Sağlık Bakanlığı resmi Twiter hesabı @SaglikBakanligi’nde paylaşılmış olan orijinal tweetler incelenmiştir. Tweetler içeriklerine göre gruplara ayrılmıştır. Retweet, beğeni ve yorum sayıları kaydedilmiştir. Yorum, retweet ve beğeni sayıları ortalama, ortanca, standart sapma, en büyük ve en küçük olarak belirtilmiştir. Tweet konuları yüzde ve frekans olarak sunulmuştur.
BULGULAR: 2017 yılı içerisinde 571 orijinal tweet gönderildiği görülmüştür. Sağlık konuları ile ilişkili toplamda 393 (%68.33) tweet gönderilmiş iken sağlık dışı konular ile ilgili 178 (%31.17) tweet gönderilmiştir. Sağlık konuları ile en sık tweet sağlıklı beslenme ve beslenme önerileri, fiziksel aktivitenin önemi ve faydaları konularında gönderilmiştir.
SONUÇ: T.C. Sağlık bakanlığı da çeşitli sosyal medya platformları (Twiter, Instagram Facebook, Youtube) üzerinden sağlık mesajları vermekte ve sosyal medyadan faydalanmaktadır. Doğru bilgi kaynağı olarak sağlık konularında bilgilendirme yaparak sağlık iletişim yönünden önemli bir hizmet sunmaktadır. Fakat bu sağlık bilgilerinin sağlığı geliştirme yönünde ne kadar etkili olduğuna dair ileri araştırmalar yapılması uygun olacaktır.

Kaynakça

 • 1. We Are Social Digital in 2017: Global overview. https://wearesocial.com/uk/special-reports/2017-digital-yearbook Erişim 06.02.2018.
 • 2.Türkiye İstatistik Kurumu. Hane halkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması, 2017. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24862 Erişim 06.02.2018.
 • 3. Avcı K. Kadınların yeni sağlık danışmanları: Medya, internet, sosyal medya ve mobil uygulamalar. Turkiye Klinikleri Journal of Public Health-Special Topic 2016;2(2):43-51.
 • 4. Levinson P (Editör). New new media. 2nd Edition, Boston: Allyn & Bacon, 2013:1-13.
 • 5. Avcı K, Avşar Z. Sağlık iletişimi ve yeni medya, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi 2014;39:181-190.
 • 6. Renata S (Editör). Health communication: from theory to practice. 2nd edition. San Francisco:Jossey-bass, 2014:1-32.
 • 7. Syed-Abdul S, Gabarron E, Lau A. (Editör). Participatory health through social media. In Syed-Abdul S, Gabarron E, Lau AYS, Househ M. An introduction to participatory health through social media. 1st edition, London: Elsevier, 2016:1-9.
 • 8. Li Y, Wang X, Lin X, Hajli M. Seeking and sharing health information on social media: a net valence model and cross-cultural comparison. Technological Forecasting and Social Change 2018;126:28-40.
 • 9. Fertman CI, Allensworth DD (Editör). Health promotion programs: from theory to practice. In Fertman, CI, Allensworth, DD, Auld, E. What are health promotion programs. 1st edition, San Francisco:Jossey-Bass, 2010:3-21.
 • 10. Park H, Reber BH, Chon MG. Tweeting as health communication: health organizations’ use of twitter for health promotion and public engagement. Journal of Health Communication 2016;21(2):188-198.
 • 11. Thoma B. Personal reflections on exploring social media in medicine. International Review of Psychiatry 2015;27(2):161-166.
 • 12. Thompson TL, Parrott R, Nussbaum JF (Editör). The Routledge handbook of health communication. In Galarce M, Ramanadhan S, Viswanath K. Health information seeking. 1st edition, Newyork:Routledge, 2011:167-180.
 • 13. Department of Health and Social Care @DHSCgovuk. https://twitter.com/dhscgovuk Erişim 23.02.2018.
 • 14. Department of Health & Human Services @HHSGov. https://twitter.com/hhsgov Erişim 23.02.2018.
 • 15. Bundesministeriums für Gesundheit @BMG_Bund. https://twitter.com/BMG_Bund Erişim 23.02.2018.
 • 16. Laranj L, Arguel A, Neves AL, et al. The influence of social networking sites on health behavior change: a systematic review and meta-analysis. Journal of the American Medical Informatics Association 2014;22(1):243-256.
 • 17. Zhang J, Brackbill D, Yang S, Becker J, Herbert N, Centola D. Support or competition? how online social networks increase physical activity: a randomized controlled trial. Preventive Medicine Reports 2016;4:453-458.
 • 18. Maher C, Ferguson M, Vandelanotte C, et al. A web-based, social networking physical activity intervention for insufficiently active adults delivered via facebook app: randomized controlled trial. Journal of Medical Internet Research 2015;17(7):e174.
 • 19. Williams G, Hamm MP, Shulhan J, Vandermeer B, Hartling L. Social media interventions for diet and exercise behaviours: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ Open 2014;4(2):e003926.
 • 20. Pollard CM, Pulker CE, Meng X, Kerr DA, Scott JA. Who uses the internet as a source of nutrition and dietary information? an Australian population perspective. Journal of Medical Internet Research 2015;17(8):e209.
 • 21. Syed-Abdul S, Gabarron E, Lau A (Editör). Participatory health through social media. In Laranjo L social media and health behavior change. 1st edition, London: Elsevier, 2016:83-111.
 • 22. Hamm MP, Shulhan J, Williams G, Milne A, Scott SD, Hartling, LA. Systematic review of the use and effectiveness of social media in child health. BMC Pediatrics 2014;14(1):e138.
 • 23. Patel R, Chang T, Greysen SR, Chopra V. Social media use in chronic disease: a systematic review and novel taxonomy. The American Journal of Medicine 2015;128(12):1335-1350.
 • 24. Shi J, Salmon CT. Identifying opinion leaders to promote organ donation on social media: network study. Journal of Medical Internet Research 2018;20(1):e7. 57
 • 25. D’Alessandro AM, Peltier JW, Dahl AJ. Use of social media and college student organizations to increase support for organ donation and advocacy: a case report. Progress in Transplantation 2012;22(4):436-441.
 • 26. Pechmann C, Pan L, Delucchi K, Lakon CM, Prochaska JJ. Development of a twitter-based intervention for smoking cessation that encourages high-quality social media interactions via automessages. Journal of Medical Internet Research 2015;17(2):e50.
 • 27. Hefler M, Freeman B, Chapman S. Tobacco control advocacy in the age of social media: using facebook, twitter and change. Tobacco Control 2013;22(3):210-214.
 • 28. Suh B, Hong L, Pirolli P, Chi EH. Want to be retweeted? large scale analytics on factors impacting retweet in twitter network. In Social computing (socialcom), 2010 ieee second international conference on social computing, 2010:177-184.
 • 29. Alhabash S, McAlister AR. Redefining virality in less broad strokes: predicting viral behavioral intentions from motivations and uses of facebook and twitter. New Media & Society 2015;17(8):1317-1339.
 • 30. Healthy People 2020. Health Communication and Health Information Technology.https://www.healthypeople.gov/2020/topics objectives/topic/health-communication-and-health-information-technology Erişim 26.02.2018.

AN EXAMPLE OF SOCIAL MEDIA USE OF PUBLIC INSTITUTIONS IN THE FIELD OF HEALTH: MINISTRY OF HEALTH EXAMINATION OF TWITTER ACCOUNT IN 2017

Yıl 2019, Cilt 20, Sayı 2, 52 - 57, 29.04.2019

Öz

OBJECTIVE: Nowadays, social media offers opportunities in health communication and health promotion. Social media is also used by health institutions to improve the health of the people. One of the institutions that use social media is Republic of Turkey, Ministry of Health. This study was intended to examine the contents of the tweets that the Ministry of Health sent on Twitter in 2017.

MATERIAL AND METHODS: In this descriptive study, original tweets which shared from Republic of Turkey Ministry of Health official Twiter account @SaglikBakanligi between January 2017 and January 2018 were examined. Tweets were divided into groups according to their contents. Retweet, likes and comments were recorded. Number of comments, retweets, and likes were given as mean, median, standard deviation, maximum and minimum. Tweet topics were presented in percent and frequency.

RESULTS: Five hundred and seventy one original tweets were sent in 2017. A total of 393 (%68.33) tweets were sent in relation to health issues while 178 (%31.17) tweets about non-health issues were sent. The most common tweets with health topics were health nutrition and nutritional recommendations, the importance of physical activity and benefits.

CONCLUSIONS: The Ministry of Health gives health messages through various social media platforms (Twiter, Instagram Facebook, Yotube) and benefits from social media. It provides an important service for health communication by informing health issues as the right information source. However, it would be appropriate to carry out further research into how effective these health information are in improving health.

Kaynakça

 • 1. We Are Social Digital in 2017: Global overview. https://wearesocial.com/uk/special-reports/2017-digital-yearbook Erişim 06.02.2018.
 • 2.Türkiye İstatistik Kurumu. Hane halkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması, 2017. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24862 Erişim 06.02.2018.
 • 3. Avcı K. Kadınların yeni sağlık danışmanları: Medya, internet, sosyal medya ve mobil uygulamalar. Turkiye Klinikleri Journal of Public Health-Special Topic 2016;2(2):43-51.
 • 4. Levinson P (Editör). New new media. 2nd Edition, Boston: Allyn & Bacon, 2013:1-13.
 • 5. Avcı K, Avşar Z. Sağlık iletişimi ve yeni medya, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi 2014;39:181-190.
 • 6. Renata S (Editör). Health communication: from theory to practice. 2nd edition. San Francisco:Jossey-bass, 2014:1-32.
 • 7. Syed-Abdul S, Gabarron E, Lau A. (Editör). Participatory health through social media. In Syed-Abdul S, Gabarron E, Lau AYS, Househ M. An introduction to participatory health through social media. 1st edition, London: Elsevier, 2016:1-9.
 • 8. Li Y, Wang X, Lin X, Hajli M. Seeking and sharing health information on social media: a net valence model and cross-cultural comparison. Technological Forecasting and Social Change 2018;126:28-40.
 • 9. Fertman CI, Allensworth DD (Editör). Health promotion programs: from theory to practice. In Fertman, CI, Allensworth, DD, Auld, E. What are health promotion programs. 1st edition, San Francisco:Jossey-Bass, 2010:3-21.
 • 10. Park H, Reber BH, Chon MG. Tweeting as health communication: health organizations’ use of twitter for health promotion and public engagement. Journal of Health Communication 2016;21(2):188-198.
 • 11. Thoma B. Personal reflections on exploring social media in medicine. International Review of Psychiatry 2015;27(2):161-166.
 • 12. Thompson TL, Parrott R, Nussbaum JF (Editör). The Routledge handbook of health communication. In Galarce M, Ramanadhan S, Viswanath K. Health information seeking. 1st edition, Newyork:Routledge, 2011:167-180.
 • 13. Department of Health and Social Care @DHSCgovuk. https://twitter.com/dhscgovuk Erişim 23.02.2018.
 • 14. Department of Health & Human Services @HHSGov. https://twitter.com/hhsgov Erişim 23.02.2018.
 • 15. Bundesministeriums für Gesundheit @BMG_Bund. https://twitter.com/BMG_Bund Erişim 23.02.2018.
 • 16. Laranj L, Arguel A, Neves AL, et al. The influence of social networking sites on health behavior change: a systematic review and meta-analysis. Journal of the American Medical Informatics Association 2014;22(1):243-256.
 • 17. Zhang J, Brackbill D, Yang S, Becker J, Herbert N, Centola D. Support or competition? how online social networks increase physical activity: a randomized controlled trial. Preventive Medicine Reports 2016;4:453-458.
 • 18. Maher C, Ferguson M, Vandelanotte C, et al. A web-based, social networking physical activity intervention for insufficiently active adults delivered via facebook app: randomized controlled trial. Journal of Medical Internet Research 2015;17(7):e174.
 • 19. Williams G, Hamm MP, Shulhan J, Vandermeer B, Hartling L. Social media interventions for diet and exercise behaviours: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ Open 2014;4(2):e003926.
 • 20. Pollard CM, Pulker CE, Meng X, Kerr DA, Scott JA. Who uses the internet as a source of nutrition and dietary information? an Australian population perspective. Journal of Medical Internet Research 2015;17(8):e209.
 • 21. Syed-Abdul S, Gabarron E, Lau A (Editör). Participatory health through social media. In Laranjo L social media and health behavior change. 1st edition, London: Elsevier, 2016:83-111.
 • 22. Hamm MP, Shulhan J, Williams G, Milne A, Scott SD, Hartling, LA. Systematic review of the use and effectiveness of social media in child health. BMC Pediatrics 2014;14(1):e138.
 • 23. Patel R, Chang T, Greysen SR, Chopra V. Social media use in chronic disease: a systematic review and novel taxonomy. The American Journal of Medicine 2015;128(12):1335-1350.
 • 24. Shi J, Salmon CT. Identifying opinion leaders to promote organ donation on social media: network study. Journal of Medical Internet Research 2018;20(1):e7. 57
 • 25. D’Alessandro AM, Peltier JW, Dahl AJ. Use of social media and college student organizations to increase support for organ donation and advocacy: a case report. Progress in Transplantation 2012;22(4):436-441.
 • 26. Pechmann C, Pan L, Delucchi K, Lakon CM, Prochaska JJ. Development of a twitter-based intervention for smoking cessation that encourages high-quality social media interactions via automessages. Journal of Medical Internet Research 2015;17(2):e50.
 • 27. Hefler M, Freeman B, Chapman S. Tobacco control advocacy in the age of social media: using facebook, twitter and change. Tobacco Control 2013;22(3):210-214.
 • 28. Suh B, Hong L, Pirolli P, Chi EH. Want to be retweeted? large scale analytics on factors impacting retweet in twitter network. In Social computing (socialcom), 2010 ieee second international conference on social computing, 2010:177-184.
 • 29. Alhabash S, McAlister AR. Redefining virality in less broad strokes: predicting viral behavioral intentions from motivations and uses of facebook and twitter. New Media & Society 2015;17(8):1317-1339.
 • 30. Healthy People 2020. Health Communication and Health Information Technology.https://www.healthypeople.gov/2020/topics objectives/topic/health-communication-and-health-information-technology Erişim 26.02.2018.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Tıp
Bölüm Makaleler-Araştırma Yazıları
Yazarlar

Yiğit ŞENOL (Sorumlu Yazar)


Kadriye AVCI Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 29 Nisan 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 20, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { kocatepetip557522, journal = {Kocatepe Tıp Dergisi}, issn = {1302-4612}, eissn = {2149-7869}, address = {}, publisher = {Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {20}, pages = {52 - 57}, doi = {}, title = {SAĞLIK ALANINDA KAMU KURUMLARININ SOSYAL MEDYA KULLANIMINA BİR ÖRNEK: SAĞLIK BAKANLIĞI 2017 YILI TWİTTER HESABININ İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Şenol, Yiğit and Avcı, Kadriye} }
APA Şenol, Y. & Avcı, K. (2019). SAĞLIK ALANINDA KAMU KURUMLARININ SOSYAL MEDYA KULLANIMINA BİR ÖRNEK: SAĞLIK BAKANLIĞI 2017 YILI TWİTTER HESABININ İNCELENMESİ . Kocatepe Tıp Dergisi , 20 (2) , 52-57 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kocatepetip/issue/44892/557522
MLA Şenol, Y. , Avcı, K. "SAĞLIK ALANINDA KAMU KURUMLARININ SOSYAL MEDYA KULLANIMINA BİR ÖRNEK: SAĞLIK BAKANLIĞI 2017 YILI TWİTTER HESABININ İNCELENMESİ" . Kocatepe Tıp Dergisi 20 (2019 ): 52-57 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kocatepetip/issue/44892/557522>
Chicago Şenol, Y. , Avcı, K. "SAĞLIK ALANINDA KAMU KURUMLARININ SOSYAL MEDYA KULLANIMINA BİR ÖRNEK: SAĞLIK BAKANLIĞI 2017 YILI TWİTTER HESABININ İNCELENMESİ". Kocatepe Tıp Dergisi 20 (2019 ): 52-57
RIS TY - JOUR T1 - SAĞLIK ALANINDA KAMU KURUMLARININ SOSYAL MEDYA KULLANIMINA BİR ÖRNEK: SAĞLIK BAKANLIĞI 2017 YILI TWİTTER HESABININ İNCELENMESİ AU - Yiğit Şenol , Kadriye Avcı Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Kocatepe Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 52 EP - 57 VL - 20 IS - 2 SN - 1302-4612-2149-7869 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kocatepe Tıp Dergisi SAĞLIK ALANINDA KAMU KURUMLARININ SOSYAL MEDYA KULLANIMINA BİR ÖRNEK: SAĞLIK BAKANLIĞI 2017 YILI TWİTTER HESABININ İNCELENMESİ %A Yiğit Şenol , Kadriye Avcı %T SAĞLIK ALANINDA KAMU KURUMLARININ SOSYAL MEDYA KULLANIMINA BİR ÖRNEK: SAĞLIK BAKANLIĞI 2017 YILI TWİTTER HESABININ İNCELENMESİ %D 2019 %J Kocatepe Tıp Dergisi %P 1302-4612-2149-7869 %V 20 %N 2 %R %U
ISNAD Şenol, Yiğit , Avcı, Kadriye . "SAĞLIK ALANINDA KAMU KURUMLARININ SOSYAL MEDYA KULLANIMINA BİR ÖRNEK: SAĞLIK BAKANLIĞI 2017 YILI TWİTTER HESABININ İNCELENMESİ". Kocatepe Tıp Dergisi 20 / 2 (Nisan 2019): 52-57 .
AMA Şenol Y. , Avcı K. SAĞLIK ALANINDA KAMU KURUMLARININ SOSYAL MEDYA KULLANIMINA BİR ÖRNEK: SAĞLIK BAKANLIĞI 2017 YILI TWİTTER HESABININ İNCELENMESİ. KTD. 2019; 20(2): 52-57.
Vancouver Şenol Y. , Avcı K. SAĞLIK ALANINDA KAMU KURUMLARININ SOSYAL MEDYA KULLANIMINA BİR ÖRNEK: SAĞLIK BAKANLIĞI 2017 YILI TWİTTER HESABININ İNCELENMESİ. Kocatepe Tıp Dergisi. 2019; 20(2): 52-57.
IEEE Y. Şenol ve K. Avcı , "SAĞLIK ALANINDA KAMU KURUMLARININ SOSYAL MEDYA KULLANIMINA BİR ÖRNEK: SAĞLIK BAKANLIĞI 2017 YILI TWİTTER HESABININ İNCELENMESİ", Kocatepe Tıp Dergisi, c. 20, sayı. 2, ss. 52-57, Nis. 2019

88x31.png
Bu Dergi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.