Yıl 2016, Cilt , Sayı 32, Sayfalar 123 - 132 2016-12-31

Factors That Affect The Motivation of Employees: In The Construction Sector an Application of Adıyaman Province
Çalışanların Motivasyonunu Etkileyen Faktörler: Adıyaman İli İnşaat Sektöründe Bir Uygulama

Berkant DULKADİR [1] , Kadir GÜÇLÜER [2]


Businesses are offering services emerged as a result of certain inputs or production output. These entries are raw materials, machinery, auxiliary material, consists of the elements, such as human and the like. Each of these elements is important for businesses. Motivation can be defined as the sum of the efforts to accomplish any task. In this study, Adiyaman province of employees of companies operating in the construction sector was conducted to investigate the motivation condition. The population of the province of Adıyaman research sample constitutes the construction companies. The study was performed on 100 employees. Working on gender, age, education, working hours, job, monthly income, the situation concerning the factors affecting their motivation is researched and applied to survey the technical issues were examined by frequency analysis. In addition, according to the state administrative employee's income, individual, ANOVA analysis of the factors and other factors related to the job is done. As a result of the working of the different motivating factors are found to be affected in different ways. These are managerial, individual is classified as work-related factors and other factors.

İşletmeler belirli girdilerin sonucunda çıktı olarak ortaya hizmet ya da üretim sunarlar. Bu girdiler hammadde, makine, yardımcı malzeme, insan ve bunun gibi unsurlardan oluşmaktadır. Bu unsurların her birisi işletme için önem arz etmektedir. Motivasyon herhangi bir işi başarmak için gösterilen çabaların toplamı olarak tanımlanabilir. Bu çalışmada Adıyaman ilinde İnşaat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin çalışanlarının motivasyon durumlarını araştırmak için yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Adıyaman ili, örneklemini ise inşaat şirketleri oluşturmaktadır. Araştırma 100 çalışan üzerinde uygulanmıştır. Çalışanlar üzerinde cinsiyet, yaş, eğitim, çalışma süresi, görev, aylık gelir, motivasyonlarını etkileyen faktörler araştırılmış olup anket tekniği uygulanmış ve konu ile ilgili durumlar frekans analizi ile araştırılmıştır. Ayrıca çalışanın geliri durumuna göre yönetsel, bireysel, iş ile ilgili faktörler ve diğer faktörler arasında ANOVA analizi yapılmıştır. Sonuç olarak çalışanların farklı motive edici faktörlerden farklı şekillerde etkilendiği ortaya çıkmıştır. Bunların ise yönetsel, bireysel, iş ile ilgili faktörler ve diğer faktörler olarak sınıflandırılmıştır.
 • Abdullah Can, SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi, (Ankara: Pegem Akdemi, 2013).
 • DEMİRTAŞ, Selma (2005). Çalışma Yaşamında Motivasyonun Önemi ve Teşvik Araçlarının Yeri, Marmara Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi.
 • Küçük F. Çalışanlarının İşe Güdülenmesinde Herzberg’in Motivasyon - Hijyen Faktörlerinin Önemi: Belediye Çalışanlarına Yönelik Bir Uygulama. Ferit KÜÇÜK.
 • Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2007 Cilt: 44 Sayı:511 75-94.
 • Gürdoğan A.(2012), Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Bahar 2012 Sayı 28 Öğrencilerin Eğitimde Motivasyon Düzeyleri: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortaca Meslek Yüksekokulu Örneği 149-165.
 • Maslow, A.H. (1971). Motivation and Personality, New York: Horper and Row, Publishers Incorporated.
 • Öztekin, A., (2002), Yönetim Bilimi, Siyasal Kitabevi, Ankara.
 • Richard M, Stres-Lyman W. Porter. (1975) Motivation and Work Behaviour, McGraw-Hill Series in Management,.
 • Quick,J.C., Frey, M.M. and Cooper, C.L., (2007). Guest editors’ ıntroduction: Managerial dimension of organizational health; The healty leader at work”, Journal of Management Studies, 44:2, pp.189-205.
 • YÜKSEL İhsan, (2002), Hemşirelerin İş Doyum Düzeyini Ayırt Edici İş Doyum Öğelerinin Diskriminant Analiziyle Belirlenmesi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (3) /1: 67-78.
 • Zekeriya KILIÇKARA, “TPAO’ da Çalışanların Motivasyonlarını Etkileyen Faktörler: Kapsam Dışı Personel Üzerinde Bir Araştırma”, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tezsiz Yüksek Lisans Çalışması, Ocak 2016
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Berkant DULKADİR (Sorumlu Yazar)
Kurum: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Yazar: Kadir GÜÇLÜER
Kurum: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2016

Bibtex @araştırma makalesi { kosbed524842, journal = {Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-6658}, address = {kosbed@kocaeli.edu.tr}, publisher = {Kocaeli Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {}, pages = {123 - 132}, doi = {}, title = {Çalışanların Motivasyonunu Etkileyen Faktörler: Adıyaman İli İnşaat Sektöründe Bir Uygulama}, key = {cite}, author = {Dulkadi̇r, Berkant and Güçlüer, Kadir} }
APA Dulkadi̇r, B , Güçlüer, K . (2016). Çalışanların Motivasyonunu Etkileyen Faktörler: Adıyaman İli İnşaat Sektöründe Bir Uygulama . Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , (32) , 123-132 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kosbed/issue/43168/524842
MLA Dulkadi̇r, B , Güçlüer, K . "Çalışanların Motivasyonunu Etkileyen Faktörler: Adıyaman İli İnşaat Sektöründe Bir Uygulama" . Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2016 ): 123-132 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kosbed/issue/43168/524842>
Chicago Dulkadi̇r, B , Güçlüer, K . "Çalışanların Motivasyonunu Etkileyen Faktörler: Adıyaman İli İnşaat Sektöründe Bir Uygulama". Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2016 ): 123-132
RIS TY - JOUR T1 - Çalışanların Motivasyonunu Etkileyen Faktörler: Adıyaman İli İnşaat Sektöründe Bir Uygulama AU - Berkant Dulkadi̇r , Kadir Güçlüer Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 123 EP - 132 VL - IS - 32 SN - 1302-6658- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Çalışanların Motivasyonunu Etkileyen Faktörler: Adıyaman İli İnşaat Sektöründe Bir Uygulama %A Berkant Dulkadi̇r , Kadir Güçlüer %T Çalışanların Motivasyonunu Etkileyen Faktörler: Adıyaman İli İnşaat Sektöründe Bir Uygulama %D 2016 %J Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-6658- %V %N 32 %R %U
ISNAD Dulkadi̇r, Berkant , Güçlüer, Kadir . "Çalışanların Motivasyonunu Etkileyen Faktörler: Adıyaman İli İnşaat Sektöründe Bir Uygulama". Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / 32 (Aralık 2017): 123-132 .
AMA Dulkadi̇r B , Güçlüer K . Çalışanların Motivasyonunu Etkileyen Faktörler: Adıyaman İli İnşaat Sektöründe Bir Uygulama. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; (32): 123-132.
Vancouver Dulkadi̇r B , Güçlüer K . Çalışanların Motivasyonunu Etkileyen Faktörler: Adıyaman İli İnşaat Sektöründe Bir Uygulama. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; (32): 123-132.