Yıl 2019, Cilt , Sayı 37, Sayfalar 47 - 67 2019-06-30

İkinci Dünya Savaşında Türkiye'nin Ekonomik Kısıtları

Mehmet Emin Yardımcı [1] , Doğukan KUTLUTÜRK [2]


2. Dünya Savaşı döneminde birçok kesim tarafından eleştirilen başta Milli Korunma Kanunu olmak üzere, varlık vergisi gibi iktisadi uygulamalara başvurulmuştur. Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye’de, Cumhuriyetin kuruluşundan, 2. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar olan süreçte uygulanan iktisadi uygulamaların başarı düzeyini araştırmak ve iktisat politikasının dinamizmini ortaya koymak ve bunun yanında 2. Dünya Savaşı sırasında Türkiye Ekonomisinin durumunu makro ekonomik göstergeler çerçevesinde özetlemektir. 

Cumhuriyet Dönemi, 2. Dünya Savaşı, Savaş ekonomisi, Milli Korunma Kanunu
 • Akar, R. (2000). Aşkale Yolcuları Varlık Vergisi ve Çalışma Kampları. İstanbul: Belge Yayınları.
 • Akyıldız, H., & Eroğlu, Ö. (2004). Türkiye Cumhuriyeti Dönemi Uygulanan İktisat Politikaları. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Cilt 9 (1), 43 - 62.
 • Albayrak, H. (2017). AB Tarım Politikaları Açısında Türk Tarımında Katılımcı Bir Model Önerisi Tigem Örneği. İstanbul: Birlik Ofset.
 • Altuğ, S., Filiztekin, A., & Pamuk, Ş. (2008). Sources of long-term economic growth for Turkey, 1880-2005 . European Review of Economic History, Vol. 12, No. 3, 393 - 430.
 • Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi. (1943). Valık Vergisi, İngiliz Ticaret Odası, 85-560-19,1-2.
 • Bülbül, İ. (2006). İkinci Dünya Savaşının Türkiye'de Sosyal Hayata Olumsuz Yansımaları. Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Cilt 0 (9), 1 - 51.
 • Çetin, M. Ö. (2016). Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası ve Uygulamalarının Gelişimi. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Cilt 8 (14), 67 - 101.
 • Derin, H. (1940). Türkiye'de Devletçilik, Cituri Biraderler, İstanbul.
 • Dokuyan, S. (2014), Savaş Ekonomisi ve Varlık Vergisi Üzerine Bir Değerlendirme, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23-55.
 • Ekinci, N. (1991). İmparatorluktan Cumhuriyete, Türk Mali Politikasına Bakış. Tarih ve Medeniyet İnternet Sitesi, 759 - 796.
 • Ekiz, C., & Somel, A. (2013). Türkiye'de Planlama ve Planlama Anlayışının Değişimi. Yönetim Bilimi Dergisi,, 1 - 36.
 • Eşiyok, A. (2006). İktisadi Dönemler İtibariyle Türkiye Ekonomisinde Kalkınma (1923 - 2004). Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Ekonomik Araştırmalar, Ankara.
 • İnci, İ. (2009). 1923 - 1960 Döneminde Türkiye'de Tarım Faaliyetleri Üzerinden Alınan Vergiler. SAÜ Fen Edebiyat Dergisi (2009-I), 109 - 130.
 • Karabulut, P. Ç. (2015). İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Milli Korunma Kanunu ve Ege Kırsalında Etkileri. Tarih Okulu Dergisi, Yıl 8 (22), 371 - 398.
 • Kırkpınar, K. (1992). Aşar Vergi Sisteminin Kaldırılışı. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt 1(2), 105 - 125.
 • Koç, İ. C. (2000). İzmir İktisat Kongresi'nin Türk Ekonomisinin Oluşumuna Etkileri. Atatürk Dergisi, Cilt 3 (1), 145 - 167.
 • Koçtürk, O. M., & Gölalan, M. (2010). 1923 - 1950 Türkiye Ekonomisinin Yapısal Analizi. Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, 45 (2), 48-65.
 • Lozan Barış Anlaşması. (1923). http://sam.baskent.edu.tr/belge/Lozan_TR.pdf adresinden alınmıştır. Erişim: 12.10.2018
 • Mevzuat Bilgi Sistemi. (1940). Milli Korunma Kanunu: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.3780.pdf adresinden alınmıştır. Erişim: 14.10.2018
 • Nacar, C. (2009). "Our Lives Were Not as Valuable as an Animal": Workers in State-Run Industries in World - War-II Turkey . International Review of Social History, Vol. 54, SUPPLEMENT 17: Ottoman and Republican Turkish Labour History , 143 - 166.
 • Özçelik, Ö., & Tuncer, G. (2007). Atatürk Dönemi Ekonomi Politikaları. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 9 (1), 253 - 266.Özdemir, Ü., Yiğit, G. K., & Oral, M. (2016). Cumhuriyetten Günümüze Ekonomi Politikaları Bağlamında Türk Dış Ticaretinin Gelişimi. Doğu Coğrafya Dergisi, Cilt 21 (35), 149 - 174.
 • Özdemir, Ü., Yiğit, G. K., & Oral, M. (2016). Cumhuriyetten Günümüze Ekonomi Politikaları Bağlamında Türk Dış Ticaretinin Gelişimi. Doğu Coğrafya Dergisi, Cilt 21 (35), 149 - 174.
 • Öztürk, İ. M. (2013). İkinci Dünya Savaşı Türkiye'sinde Olağanüstü Ekonomik Kararlar : Milli Korunma Kanunu ve Varlık Vergisi. Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt 32 (54), 135 - 166.
 • Robbins, G. (1983). Initial Reasons for Accelerated Migration in Turkey, 1945-1955: The Farmer's Viewpoint Considered. Turkish Studies Association Bulletin, Vol. 7, No. 2, 6 - 16.
 • Saraçoğlu, F. (2009). 1930-1939 Döneminde Vergi Politikası. Maliye Dergisi, Sayı 157, 131 - 149.
 • Sencer, M. (1991). Türkiye'de Kalkınma Stratejileri ve Planlama Süreci. Amme İdaresi Dergisi, Cilt 24 (4), 25 - 55.
 • Sönmez, A., & Şimşek, F. (2011). Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Türkiye Ekonomisinde Yaşanan Gelişmelerin Küçük Ölçekli Bir Aile İşletmesi Üzerindeki Etkileri. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Cilt 6 (2), 93 - 114.
 • Strauss, F. (1941). The Food Problem in the German War Econom. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 55, No. 3 , 364 - 412.
 • Şener, S. (2004). İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye'de Tarım Politikası Arayışları. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7, 73 - 92.
 • Şimşek, O. (2016). Türkiye'nin Planlama İle Tanışması: Devletçilik Dönemi Üzerine Bir İnceleme. Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Yaz 2016 Sayısı, 1 - 21.
 • TCMB. (2011). Dünden Bugüne Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. TCMB Web Sitesi: ttp://www.tcmb.gov.tr/adresinden alınmıştır. Erişim: 15.10.2018
 • Toprak, M. (1999). Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ekonomisi. Ankara: Kara Harp Okulu Bilgi Toplama ve Yayım Merkezi Yayınları.
 • Utkugün, C. (2016). İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye'de Ekonomik Sıkıntıların Hayata Etkileri (1939 - 1945). T.C. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Doktora Tezi.
 • Vanderlippe, J. M. (2001). A Cautious Balance: The Question of Turkey in World War II. The Historian, Vol. 64, No. 1, 63 - 80.
 • Yalçın, O. (2012). Varlık Vergisi Kanunu ve Uygulaması. Avrasya İncelemeleri Dergisi, Cilt I (I), 313 - 354.
 • Yavuz, E. (2015). Milli Korunma Kanunu, Varlık Vergisi Kanunu ve Toprak Mahsulleri Vergisi Kanunu Tartışmaları : Erzincan Uygulamaları. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl 3 (12), 161 - 180.
 • Yeşilyurt, Ş. (2016). Varlık Vergisi Hakkında Bir Değerlendirme. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 12 (27), 293 - 310.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2896-8342
Yazar: Mehmet Emin Yardımcı (Sorumlu Yazar)
Kurum: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3716-8566
Yazar: Doğukan KUTLUTÜRK
Kurum: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kosbed526348, journal = {Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-6658}, address = {kosbed@kocaeli.edu.tr}, publisher = {Kocaeli Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {}, pages = {47 - 67}, doi = {10.35343/kosbed.526348}, title = {İkinci Dünya Savaşında Türkiye'nin Ekonomik Kısıtları}, key = {cite}, author = {Yardımcı, Mehmet Emin and KUTLUTÜRK, Doğukan} }
APA Yardımcı, M , KUTLUTÜRK, D . (2019). İkinci Dünya Savaşında Türkiye'nin Ekonomik Kısıtları. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , (37) , 47-67 . DOI: 10.35343/kosbed.526348
MLA Yardımcı, M , KUTLUTÜRK, D . "İkinci Dünya Savaşında Türkiye'nin Ekonomik Kısıtları". Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2019 ): 47-67 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kosbed/issue/47051/526348>
Chicago Yardımcı, M , KUTLUTÜRK, D . "İkinci Dünya Savaşında Türkiye'nin Ekonomik Kısıtları". Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2019 ): 47-67
RIS TY - JOUR T1 - İkinci Dünya Savaşında Türkiye'nin Ekonomik Kısıtları AU - Mehmet Emin Yardımcı , Doğukan KUTLUTÜRK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.35343/kosbed.526348 DO - 10.35343/kosbed.526348 T2 - Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 47 EP - 67 VL - IS - 37 SN - 1302-6658- M3 - doi: 10.35343/kosbed.526348 UR - https://doi.org/10.35343/kosbed.526348 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi İkinci Dünya Savaşında Türkiye'nin Ekonomik Kısıtları %A Mehmet Emin Yardımcı , Doğukan KUTLUTÜRK %T İkinci Dünya Savaşında Türkiye'nin Ekonomik Kısıtları %D 2019 %J Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-6658- %V %N 37 %R doi: 10.35343/kosbed.526348 %U 10.35343/kosbed.526348
ISNAD Yardımcı, Mehmet Emin , KUTLUTÜRK, Doğukan . "İkinci Dünya Savaşında Türkiye'nin Ekonomik Kısıtları". Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / 37 (Haziran 2019): 47-67 . https://doi.org/10.35343/kosbed.526348
AMA Yardımcı M , KUTLUTÜRK D . İkinci Dünya Savaşında Türkiye'nin Ekonomik Kısıtları. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; (37): 47-67.
Vancouver Yardımcı M , KUTLUTÜRK D . İkinci Dünya Savaşında Türkiye'nin Ekonomik Kısıtları. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; (37): 67-47.