Diğer
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

YASALARDA PSİKOLOJİK UNSUR YARATILMASI VE AFİŞ ÖRNEKLEMİ

Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 1, 43 - 64, 18.03.2019

Öz

Kuramsal hukuk alanı içerisinde yasaların etkinliği tartışması önemli bir yer tutmaktadır. Ayrıca bu tartışma, doğal hukuk ve pozitif hukuk kuramcılarını sıklıkla karşı karşıya getirmektedir. Bu çalışma yasaları ve yasaların alt metinlerini ele almaktadır. Yasaların ideal yaslar olduğu iddiasını incelemekte ve yasa koyucunun bu iddiayı afişlerde nasıl dile getirdiğini araştırmaktadır. Bu amaçla, bu çalışma öncelikle Psikolojik Unsur ve Afiş kavramlarını tanımlayacak, Afiş örneklerini gösterecektir. Ardından siyasal iletişim ve hukuk felsefesi arasında bir köprü kuracak, psikolojik unsur ve yasanın uygulanabilirliği ilişkisi konusunda bir sonuca varacaktır.

Kaynakça

 • AKIM, F. (2010). Halkla İlişkilerde Stratejik Karar Halkla İlişkilerUygulayıcılarının Rolleri. İSTANBUL: Derin Yayınları.
 • ASNA, A. (1998). Public Relations Temel Bilgiler. (2.Bs). İSTANBUL: Der Yayınları.
 • ATİKER, E. (2004). Modern Toplumda Haklılaştırma (Meşruiyet) Sorunları. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi, 3.Dizi, 8.Sayı.
 • AUSTIN, J. (2015). Hukukun Belirlenmiş Alanı. (1.Bs). (Çev. Ü.Yükselbaba, S. Üye, U.Koloş). (1.Baskı) İSTANBUL: Tekin Yayınları.
 • BOETIE, E. (2016). Gönüllü Kulluk Üzerine Söylev. (5.Bs). (Çev.M.A.Ağaoğulları). ANKARA:İmge Yayınları.
 • BOURDIEU P. (1965). The Sentiment of Honour in Kabyle Society. The ALGERIAN BOSTON: Beacon Press (Aktaran. SWARTZ, D. (2015). Kültür ve İktidar Pierre Bourdieu’nun Sosyolojisi. (3.Bs). (Çev. E.Gen) İSTANBUL: İletişim Yayınları.
 • BOZKURT E., KÜTÜKÇÜ A., POYRAZ Y. (2010). Devletler Hukuku. (6.Bs). ANKARA: Yetkin Yayınları.
 • CUTLIP S.M., CENTER A.H., BROOM G.M. (2000). Effective Public Relations. (8th Ed). NEW JERSEY.
 • DÖNMEZER, S. (1982). Sosyoloji. ANKARA: Savaş Yayınevi.
 • FALKHEIMER, J. (2009). Halkla İlişkiler Üzerine Antony Giddens ve Halkla İlişkiler: Üçüncü Yoldan Bir Bakış. (1.Bs). (Der. F.Keskin, P.Özdemir) ANKARA: Dipnot Yayınları.
 • FURTUN, A. (1997) İngiliz Analitik Pozitivizmi, John Austin’in Hukuk ve Devlet Teorisi. ANKARA: Seçkin Yayınevi.
 • GÜREL, E., MUTER, C. Psikomitolojik Terimler: Psikoloji Literatüründe Mitolojinin Kullanılması. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:7.
 • HERMAN, E., CHOMSKY, N. (2012). Rıza İmalatı Kite Medyasının Ekonomi Politiği. (2.Bs). İSTANBUL: BGST Yayınları.
 • IŞIKTAÇ, Y. (2010). Hukuk Felsefesi. (3.Tıpkı Bs). İSTANBUL: 2010. KESKİN, F. (2014). Politik İletişim Sözlüğü. (1.Bs). ANKARA: İmge Kitabevi.
 • KOLOŞ, U. (2015). Foucault, İktidar ve Hukuk Modern Hukukun Sosyal Bilimi. (1.Bs). İSTANBUL: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • MACİT, M. (2010). Türkiye’de Toplumsal Değişim ve Siyaset. İSTANBUL: Birey Yayınları.
 • METİN, S., HEPER, A. (2014). Ceza Hukuku Felsefesine Katkı: Radbruch Formülü. (1.Bs). İSTANBUL: Tekin Yayınları.
 • REINEMANN, C. (2014). Political Communication. De Gruyter Mouton. SELÇUK, S. (1999). Zorba Devletten Hukukun Üstünlüğüne. (3.Bs).
 • ANKARA :Yeni Türkiye Yayınları.
 • SWARTZ, D. (2015). Kültür ve İktidar Pierre Bourdieu’nun Sosyolojisi. (3.Bs). (Çev.E.Gen). İSTANBUL: İletişim Yayınları.
 • THOREAU, H.D. (2014). Doğal Yaşam ve Başkaldırı Sivil İtaatsizlik Makalesi ve Walden Gölü. (3.Bs). (Çev.S.Çiftçi). İSTANBUL: Kaknüs Yayınları.
 • WACKS, R. (2015). Hukuk Felsefesine Kısa Bir Giriş. (6.Bs). (Çev.E.Arıkan). İSTANBUL:Tekin Yayınları.
 • VERGİN, Nur. (1996). Siyaset, İlgisizleşme ve Türkiye’de Temsil Sorunu. Türkiye Günlüğü. Sayı:38.
 • YÜKSELBABA, Ü. (2012). Habermas ve Kamusal Alan: Burjuva Kamusallık İlkesinden, İletişimsel Kamusallığa Geçiş. (1.Bs). İSTANBUL: XII Levha Yayınları.
 • 6736 Sayılı Kanun’un Varlık Barışına İlişkin Hükümleri. (t.y.). Erişim: 05.01.2018, http://www.verginet.net/dtt/11/Vergi-Sirkuleri-2016-87.aspx
 • Bir Ulusal Güvenlik Paketi: Patriot Act. (t.y.). Erişim: 05.01.2018, http:// amerikabulteni.com/2014/12/11/bir-ulusal-guvenlik-yasa-paketi-patriot-act/
 • GÜNEY, E. (t.y.). Sporda Şiddet ve E-Bilet Sorunsalı: Türkiye-İtalya Karşılaştırması. Erişim: 05.01.2018, http://www.taraftarhaklari.org/sporda-siddet-ve- e-bilet-sorunsali-turkiye-italya-karsilastirmasi/
 • ObamaCare Yasası Nedir? Amerikan Vatandaşlarına ne getiriyor?. (t.y.). Erişim: 04.01.2018 http://amerikabulteni.com/2012/03/28/obamacare-nedir-tartisilan-saglik- sigortasi-reformu-amerikalilara-ne-getiriyor/
 • Obama Health Care Summary. (t.y.). Erişim: 04.01.2018, https:// obamacarefacts.com/obamahealthcare-summary/

Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 1, 43 - 64, 18.03.2019

Öz

Kaynakça

 • AKIM, F. (2010). Halkla İlişkilerde Stratejik Karar Halkla İlişkilerUygulayıcılarının Rolleri. İSTANBUL: Derin Yayınları.
 • ASNA, A. (1998). Public Relations Temel Bilgiler. (2.Bs). İSTANBUL: Der Yayınları.
 • ATİKER, E. (2004). Modern Toplumda Haklılaştırma (Meşruiyet) Sorunları. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi, 3.Dizi, 8.Sayı.
 • AUSTIN, J. (2015). Hukukun Belirlenmiş Alanı. (1.Bs). (Çev. Ü.Yükselbaba, S. Üye, U.Koloş). (1.Baskı) İSTANBUL: Tekin Yayınları.
 • BOETIE, E. (2016). Gönüllü Kulluk Üzerine Söylev. (5.Bs). (Çev.M.A.Ağaoğulları). ANKARA:İmge Yayınları.
 • BOURDIEU P. (1965). The Sentiment of Honour in Kabyle Society. The ALGERIAN BOSTON: Beacon Press (Aktaran. SWARTZ, D. (2015). Kültür ve İktidar Pierre Bourdieu’nun Sosyolojisi. (3.Bs). (Çev. E.Gen) İSTANBUL: İletişim Yayınları.
 • BOZKURT E., KÜTÜKÇÜ A., POYRAZ Y. (2010). Devletler Hukuku. (6.Bs). ANKARA: Yetkin Yayınları.
 • CUTLIP S.M., CENTER A.H., BROOM G.M. (2000). Effective Public Relations. (8th Ed). NEW JERSEY.
 • DÖNMEZER, S. (1982). Sosyoloji. ANKARA: Savaş Yayınevi.
 • FALKHEIMER, J. (2009). Halkla İlişkiler Üzerine Antony Giddens ve Halkla İlişkiler: Üçüncü Yoldan Bir Bakış. (1.Bs). (Der. F.Keskin, P.Özdemir) ANKARA: Dipnot Yayınları.
 • FURTUN, A. (1997) İngiliz Analitik Pozitivizmi, John Austin’in Hukuk ve Devlet Teorisi. ANKARA: Seçkin Yayınevi.
 • GÜREL, E., MUTER, C. Psikomitolojik Terimler: Psikoloji Literatüründe Mitolojinin Kullanılması. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:7.
 • HERMAN, E., CHOMSKY, N. (2012). Rıza İmalatı Kite Medyasının Ekonomi Politiği. (2.Bs). İSTANBUL: BGST Yayınları.
 • IŞIKTAÇ, Y. (2010). Hukuk Felsefesi. (3.Tıpkı Bs). İSTANBUL: 2010. KESKİN, F. (2014). Politik İletişim Sözlüğü. (1.Bs). ANKARA: İmge Kitabevi.
 • KOLOŞ, U. (2015). Foucault, İktidar ve Hukuk Modern Hukukun Sosyal Bilimi. (1.Bs). İSTANBUL: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • MACİT, M. (2010). Türkiye’de Toplumsal Değişim ve Siyaset. İSTANBUL: Birey Yayınları.
 • METİN, S., HEPER, A. (2014). Ceza Hukuku Felsefesine Katkı: Radbruch Formülü. (1.Bs). İSTANBUL: Tekin Yayınları.
 • REINEMANN, C. (2014). Political Communication. De Gruyter Mouton. SELÇUK, S. (1999). Zorba Devletten Hukukun Üstünlüğüne. (3.Bs).
 • ANKARA :Yeni Türkiye Yayınları.
 • SWARTZ, D. (2015). Kültür ve İktidar Pierre Bourdieu’nun Sosyolojisi. (3.Bs). (Çev.E.Gen). İSTANBUL: İletişim Yayınları.
 • THOREAU, H.D. (2014). Doğal Yaşam ve Başkaldırı Sivil İtaatsizlik Makalesi ve Walden Gölü. (3.Bs). (Çev.S.Çiftçi). İSTANBUL: Kaknüs Yayınları.
 • WACKS, R. (2015). Hukuk Felsefesine Kısa Bir Giriş. (6.Bs). (Çev.E.Arıkan). İSTANBUL:Tekin Yayınları.
 • VERGİN, Nur. (1996). Siyaset, İlgisizleşme ve Türkiye’de Temsil Sorunu. Türkiye Günlüğü. Sayı:38.
 • YÜKSELBABA, Ü. (2012). Habermas ve Kamusal Alan: Burjuva Kamusallık İlkesinden, İletişimsel Kamusallığa Geçiş. (1.Bs). İSTANBUL: XII Levha Yayınları.
 • 6736 Sayılı Kanun’un Varlık Barışına İlişkin Hükümleri. (t.y.). Erişim: 05.01.2018, http://www.verginet.net/dtt/11/Vergi-Sirkuleri-2016-87.aspx
 • Bir Ulusal Güvenlik Paketi: Patriot Act. (t.y.). Erişim: 05.01.2018, http:// amerikabulteni.com/2014/12/11/bir-ulusal-guvenlik-yasa-paketi-patriot-act/
 • GÜNEY, E. (t.y.). Sporda Şiddet ve E-Bilet Sorunsalı: Türkiye-İtalya Karşılaştırması. Erişim: 05.01.2018, http://www.taraftarhaklari.org/sporda-siddet-ve- e-bilet-sorunsali-turkiye-italya-karsilastirmasi/
 • ObamaCare Yasası Nedir? Amerikan Vatandaşlarına ne getiriyor?. (t.y.). Erişim: 04.01.2018 http://amerikabulteni.com/2012/03/28/obamacare-nedir-tartisilan-saglik- sigortasi-reformu-amerikalilara-ne-getiriyor/
 • Obama Health Care Summary. (t.y.). Erişim: 04.01.2018, https:// obamacarefacts.com/obamahealthcare-summary/

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Muhammed Emin YILDIZ> (Sorumlu Yazar)

0000-0003-0835-5853
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 18 Mart 2019
Başvuru Tarihi 26 Aralık 2018
Kabul Tarihi 18 Mart 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Yıldız, M. E. (2019). YASALARDA PSİKOLOJİK UNSUR YARATILMASI VE AFİŞ ÖRNEKLEMİ . Kritik İletişim Çalışmaları Dergisi , 1 (1) , 43-64 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kritik/issue/43949/502948