Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2019, Cilt: 1 Sayı: 1, 31 - 42, 18.03.2019

Öz

Kaynakça

 • Adorno, T. W. & Horkheimer, M. (2010). Aydınlanmanın Diyalektiği. İstanbul: Kabalcı Yayınları,
 • Baker, U. (2015). “Minör-Düşünce : Zaman-İmaj veya Video-İmaj : Godard, Bresson, Tarkovski”, Beyin Ekran. E. Berensel (Drl.). İstanbul : Birikim Yayınları, s.15-131.
 • Balcı, E. (2009). “Televizyon Program Formatları : Çarkıfelek ve Kim 500 Milyar İster Programları Üzerine Bir İnceleme”, Kültür ve İletişim. Vol.12, Yaz 2009, s.47-77.
 • Baudrillard, J. (2005). Simülakrlar ve Simülasyon. Ankara: Doğu Batı Yayınları
 • Bourdieu, P. (1997). Televizyon Üzerine. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları
 • Debord, G. (2012). Gösteri Toplumu. İstanbul: Ayrıntı Yayınları
 • Gerbner, G. (2014). Medyaya Karşı. Michael Morgan (Drl.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları
 • Huizinga, J. (2015). Homo Ludens. İstanbul: Ayrıntı Yayınları
 • Kellner, D. (2013). Medya Gösterisi. İstanbul: Açılım Kitap
 • Postman, N. (2012). Televizyon Öldüren Eğlence. İstanbul: Ayrıntı Yayınları
 • Stevenson, N. (2008). Medya Kültürleri Sosyal Teori ve Kitle İletişimi. Ankara: Ütopya Yayınevi

Bilginin Seyirlik Hale Dönüştürülmesi ve Kim Milyoner Olmak İster Programı Özelinde Bilgi Yarışmaları Üzerine Bir İnceleme

Yıl 2019, Cilt: 1 Sayı: 1, 31 - 42, 18.03.2019

Öz

Bir medya gösterisi ve televizyon programı olan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, gösteri toplumunda bilginin
gösteriye dönüştürüldüğü ve bir medya gösterisi olarak bilgi ve kültürün,
kültür endüstrisi tarafından kullanıldığı bir yarışma formatıdır. Televizyon
yayın formatına uygun hale getirilen bilgi, aynı zamanda kapitalist ekonomizm
mantığı içerisinde ödüle giden yolda bir araç olarak kullanılmaktadır. Bu durum
da izler kitle üzerinde kapitalist ve rekabetçi ilkelere uygun kanaatlerin
oluşturulmasında etkili olmaktadır. Küresel çapta dev bir gösteriye dönüşen
bilgi yarışmalarının aslında egemen doktrinin çıkarlarıyla paralel bir içeriğe
büründürülmesi ve bu içeriğin aslında kültürü de kullanarak, egemen değeri
yeniden ürettiği temel savıyla hareket eden bu çalışmada Kim Milyoner Olmak İster program formatı özelinde literatür
taraması yöntemiyle bilgi yarışmalarının bir analizi yapılmıştır.

Kaynakça

 • Adorno, T. W. & Horkheimer, M. (2010). Aydınlanmanın Diyalektiği. İstanbul: Kabalcı Yayınları,
 • Baker, U. (2015). “Minör-Düşünce : Zaman-İmaj veya Video-İmaj : Godard, Bresson, Tarkovski”, Beyin Ekran. E. Berensel (Drl.). İstanbul : Birikim Yayınları, s.15-131.
 • Balcı, E. (2009). “Televizyon Program Formatları : Çarkıfelek ve Kim 500 Milyar İster Programları Üzerine Bir İnceleme”, Kültür ve İletişim. Vol.12, Yaz 2009, s.47-77.
 • Baudrillard, J. (2005). Simülakrlar ve Simülasyon. Ankara: Doğu Batı Yayınları
 • Bourdieu, P. (1997). Televizyon Üzerine. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları
 • Debord, G. (2012). Gösteri Toplumu. İstanbul: Ayrıntı Yayınları
 • Gerbner, G. (2014). Medyaya Karşı. Michael Morgan (Drl.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları
 • Huizinga, J. (2015). Homo Ludens. İstanbul: Ayrıntı Yayınları
 • Kellner, D. (2013). Medya Gösterisi. İstanbul: Açılım Kitap
 • Postman, N. (2012). Televizyon Öldüren Eğlence. İstanbul: Ayrıntı Yayınları
 • Stevenson, N. (2008). Medya Kültürleri Sosyal Teori ve Kitle İletişimi. Ankara: Ütopya Yayınevi
Toplam 11 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet Emin Satır

Yayımlanma Tarihi 18 Mart 2019
Gönderilme Tarihi 13 Şubat 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Satır, M. E. (2019). Bilginin Seyirlik Hale Dönüştürülmesi ve Kim Milyoner Olmak İster Programı Özelinde Bilgi Yarışmaları Üzerine Bir İnceleme. Kritik İletişim Çalışmaları Dergisi, 1(1), 31-42.