Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Öfke Çağ'ında Göçmenin Yolculuğu: Baran, Daha ve Amerika Square Filmlerinde Göçmene Yansıtılan Öfke

Yıl 2021, Cilt: 3 Sayı: 2, 32 - 69, 14.12.2021
https://doi.org/10.53281/kritik.991460

Öz

Göç hareketlerinin 2000’li yıllardan bu yana kitleselleşmesi, göç alan tüm toplumlar için göçmene karşı duyulan öfke hissinin artmasına neden olmuştur. Bu çalışmanın amacı, göçmene karşı duyulan öfkeyi İran sinemasından Baran (Majid Majidi, 2001), Türk sinemasından Daha (Onur Saylak, 2017) ve Yunan sinemasından Amerika Square (Yannis Sakaridis, 2016) adlı filmler aracılığı ile incelemek ve siyasal yapıdaki söylemin bireyler üzerinden göçmene nasıl yansıtıldığını araştırmaktır. Öfke Çağı terimi kullanılırken Pankaj Mishra’nın Age of Anger – A History of the Present adlı kitabında vurguladığı; kapitalizmin yarattığı düzensizlik ve şiddetin öfkenin kaynağı olduğu varsayımı kabul edilmiş, seçilen filmlerin alt metinlerinde de bu ekonomik düzensizlik gerçeği aranmıştır. Araştırma için göç ile ilgili istatistikler, ilgili ülkelere ait dönemsel göç ve siyasi haberler taranmıştır. Göç olgusu beraberinde getirdiği öfke duygusu ile birlikte artarak devam etmektedir. Baran, Daha ve Amerika Square’deki özneler, ait oldukları, kültürel, ekonomik ve siyasal ortamının bakış açısı ile göçmeni bir öfke nesnesi olarak kullanmaktadır.

Kaynakça

  • Altındal, Y. Damgalanmanın Mültecilik Yüzü: Daha (The More) Filminin Sosyolojik Okuması. 2019, İmgelem, 3(5), 161-192.
  • Balibar, E. (1991). Es gibt keinen Staat in Europa: Racism and politics in Europe today. New Left Review, 186(1), 5-19.
  • Chalkou, M. (2012). A new cinema of ‘emancipation’: Tendencies of independence in Greek cinema of the 2000s. Interactions: Studies in Communication & Culture, 3(2), 243-261.
  • Dursun, A. (2018). Mit, Destan ve Halk Hikâyelerinde Birinci Dereceden Kahramanların Statüleri Üzerine Bir İnceleme. Söylem Filoloji Dergisi, 3(1), 19-38.
  • McAuliffe, M., & Khadria, B. (2019). Report overview: Providing perspective on migration and mobility in increasingly uncertain times. World Migration Report 2020, 1-14.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Radyo-Televizyon
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Müberra MIZIKACI
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
0000-0003-3433-7309
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 14 Aralık 2021
Gönderilme Tarihi 5 Eylül 2021
Kabul Tarihi 6 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Mızıkacı, M. (2021). Öfke Çağ'ında Göçmenin Yolculuğu: Baran, Daha ve Amerika Square Filmlerinde Göçmene Yansıtılan Öfke . Kritik İletişim Çalışmaları Dergisi , 3 (2) , 32-69 . DOI: 10.53281/kritik.991460