Derleme
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

BİR SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖRNEĞİ OLARAK İKİNCİ EL TÜKETİM

Yıl 2022, Cilt: 4 Sayı: 1, 51 - 68, 05.07.2022
https://doi.org/10.53281/kritik.1130993

Öz

Çevre, eşitlik ve ekonomi arasındaki denge olarak özetlenebilecek olan sürdürülebilirlik kavramı günümüzde en önemli kavramların başında gelmektedir. Sürdürülebilirlik kavramı, kaynakların sınırlı olduğu söz konusu bu kaynakların kullanım biçimlerinin uzun vadeli önceliklerini ve sonuçlarını göz önünde bulundurarak akıllıca kullanılmasını ifade etmektedir. Özellikle gelecek nesiller için temiz bir dünya, sağlıklı bir çevre bırakmak fikrine odaklanan söz konusu kavram günümüzde hem hükümetler, hem markalar hem de tüketiciler açısından çevreye karşı sosyal sorumluluğu ifade etmektedir. Günümüzde kurumların ve markaların çevreye yönelik duyarlılık gösterdiği uygulamaların artış göstermesi, tüketicilerin konuya yönelik farkındalık oluşturmasını sağlamıştır. Özellikle tüketicilerin ekolojiye duydukları saygı ile birlikte bireysel anlamda bir sorumluluk alarak “çevre dostu” uygulamalara yönelmeleri ve çevre dostu tüketim biçimlerini benimsemeleri de söz konusu olmuştur. Günümüzde dünyada ve ülkemizde ikinci el tüketime duyulan ilgi, ikinci el pazarının da genişlemesine katkıda bulunmuş ve tüketicileri kullanılmış ürünleri yeniden almaya ve satmaya teşvik etmiştir. Günümüzde “sürdürülebilirlik” konusuna verilen önem, gereksiz endüstriyel atıklara açılan savaş, belirli bir dönem üretilen ve artık üretimi olmayan ürünlere ulaşma isteği ikinci el mağazaların sayısını artırmakta, söz konusu durum çevrimiçi ikinci el mağazaların da artışını beraberinde getirmektedir. “Hazine avcılığı”, “pazarlığın heyecan verici atmosferi”, “çevrimiçi açık artırmalar” gibi nedenlerden dolayı da tercih edilen ikinci el tüketim günümüzde sürdürülebilir moda tüketimine giden yollardan da biri olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, ikinci el tüketim konusunu “sürdürülebilirlik” kavramı izleğinde ele alarak literatüre katkı sunmaktır. Ayrıca bu çalışmanın günümüz pazarlama uzmanlarına da farklı bir perspektif sunarak; ikinci el tüketim temelinde ekonomik, ekolojik ve toplumsal sürdürülebilirlik ile ilgili yeni fikirler vereceği düşünülmektedir.

Kaynakça

 • Aarts, B. , Nıenhuıs, P. H. (1999). Ecological Sustainability And Biodiversity, International Journal Of Sustainable Development & World Ecology, 6:2, 89-102, Doı: 10.1080/13504509909469998.
 • Basıago, A. D. (1999). Economic, Social, And Environmental Sustainability İn Development Theory And Urban Planning Practice, The Environmentalist, Kluwer Academic Publishers, Boston. Manufactured İn The Netherlands, 19, 145-161.
 • Cassidy, T. D. And Bennett, H. R. (2012). The Rise Of Vintage Fashion And The Vintage Consumer. Fashion Practice: The Journal Of Design, Creative Process & The Fashion, 4(2), .239-262.
 • Çelik Varol, M. (2021). Dijital Tüketicilerin Hedonik Tutumlarının Dönüşümü: İkinci El Moda Siteleri Üzerine Bir İnceleme. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi.
 • Ekström, K. M., Gustafsson, E., Hjelmgren, D. And Salomonson, N. (2012). Mot En Mer Hållbar Konsumtion: En Studie Om Konsumenters Anskaffning Och Avyttring Av Kläder. Borås, Sweden: University Of Borås. Http://Bada.Hb.Se/Bitstream/2320/10630/1/Vetenskapnr20.Pdf.
 • Estelamı, H., Raymundo. C.F.V. 2012. A Longitudinal And Cross Sectional Study Of The Impact Of Usage-Based Attributes On Used Product Price Advertisements. The Journal Of Product And Brand Management. 21 (2): 140–147.
 • Fernando, A. G., Sivakumaran, B., & Suganthi, L. (2018). Comparison Of Perceived Acquisition Value Sought By Online Second-Hand And New Goods Shoppers. European Journal Of Marketing, 52(7/8), 1412-1438.
 • Ferraro, C., S. Sands, J. Brace-Govan. (2016). The Role Of Fashionability İn Second-Hand Shopping Motivations. Journal Of Retailing And Consumer Services, 32, 262-68. Doı: 10.1016/J.Jretconser.2016.07.006.
 • Henriksson, A.-M. And Kechalanlo, L. (2010). Vad Gör Vi Med Våra Kläder När Vi Anser Dem Vara Konsumerade?: En Kvalitativ Undersökning Om Man Kan Återvinna Våra Kläder Efter Användning? Http://Bada.Hb.Se/Bitstream/2320/6731/1/2100.14.4.Pdf.
 • Karaman, A. (1996), Sürdürülebilir Turizm Planlaması İçin Ekolojik Bir Çerçeve, Sürdürülebilir Turizm; Turizm Planlamasına Ekolojik Yaklasım, 19. Dünya Sehircilik Günü Kollokyumu, Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul.
 • Kulular İbrahim, M.A. (2021). Psikolojik Planlı Eskitme Ve Covid 19 Pandemisinde Durum. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. Sayı:47. 391-406.
 • Luchs, M. Rebecca, W. N. Randall L. R. Jesse R. C. Roland G. Sommer K. Jenny M. Lucie O. Marcus P. Bonnie S. Saroja S. Todd W. 2011. Toward A Sustainable Marketplace: Expanding Options And Benefits For Consumers. Journal Of Research For Consumers. 19: 1–12. Padmavathy, C., Swapana, M., & Paul, J. (2019). Online Second-Hand Shopping Motivation – Conceptualization, Scale Development And Validation. Journal Of Retailing And Consumer Services. 51, 19-32.
 • Ruttan, V. W. 1991 . Sustainable Growth İn Agricultural Production: Poverty, Policy And Science. Unpublished Paper Prepared For International Food Policy Research Institute Seminar On Agricultural Sustainability, Growth, And Poverty Alleviation, Feldafing, Germany, Sept. 23-27.
 • Tıraş, H. H. (2012), Sürdürülebilir Kalkınma Ve Çevre: Teorik Bir İnceleme, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İibf Dergisi, Sayı: 2, 57-73.
 • Yan, R. N., Bae, S. Y., & Xu, H. (2015). Second-Hand Clothing Shopping Among College Students: The Role Of Psychographic Characteristics. Young Consumers, 16(1), 85-98.
 • İNTERNET KAYNAKLARI Birleşmiş Milletler Türkiye. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını Bm Türkiye'de Nasıl Destekliyor?. Https://Turkey.Un.Org/Tr/Sdgs, 02.06.2022.
 • Davet Çok Elbisem Yok. Https://Www.Davetcokelbisemyok.Com/?Gclid=Cjwkcajwkygvbhareiwa4szluk4lcj-_4gqcıxrctd1tnkt5wxjna9h6qfvgudckgdibt_Dlvpib6rocjg8qavd_Bwe, 08.06.2022.
 • Epa. Sustainability. Https://Www.Epa.Gov/Sustainability/Learn-About-Sustainability#What, 14.04.2022. Harvard Busıness Revıew Türkiye. Sürdürülebilir Moda Efsanesi. Https://Hbrturkiye.Com/Blog/Surdurulebilir-Moda-Efsanesi , 28.01.2022.
 • Harvard Busıness Revıew Türkiye. Yeşil Girişim Ve Sürdürülebilirlik. Https://Hbrturkiye.Com/Blog/Yesil-Girisimler-Ve-Surdurulebilirlik, 29.04.2022.
 • Undp. Sustainable Development Goals. Https://Www.Undp.Org/Sustainable-Development-Goals , 14.04.2022.
 • Ucla. What İs Sustainability?, Https://Www.Sustain.Ucla.Edu/What-İs-Sustainability/, 14.04.2022.
 • Pizza, Angelıca. Secondhand Clothing Is No Longer Taboo—It’s The Fashion Industry’s Hottest Trend.
 • Https://Brightly.Eco/Secondhand-Clothing-Trend/ , 02.06.2022.
 • Renttherunway. Https://Www.Renttherunway.Com/, 08.06.2022.
 • Sürdürülebilirlik Ve Moda Raporu, Https://Www.Forestvalley.Org/Article/Sustainability-And-Fashion-Report , 5.11.2021. Levı’s. Sürdürülebilirlik, Https://Www.Levis.Com.Tr/Surdurulebilirlik, 24.04.2022.
 • Ntv. Moda Devi Aşırı Pis Ve Parçalanmış Görünümlü Ayakkabısını Satışa Çıkardı: Fiyatıyla Sosyal Medyada Viral Oldu.
 • Https://Www.Ntv.Com.Tr/Galeri/N-Life/Moda-Ve-Guzellik/Moda-Devi-Asiri-Pis-Ve-Parcalanmis-Gorunumlu-Ayakkabisini-Satisa-Cikardi-Fiyatiyla-Sosyal Medyada-Viral-Oldu,Tzem1ohlg0-Kkmm0_Hof0a/Fdruls7em0yd0_-Cgmje0a 13.05.2022.
 • Vogue. Sürdürülebilir Modanın Doğa Dostu Markaları, Https://Vogue.Com.Tr/Trend/Surdurulebilir-Modanin-Doga-Dostu-Markalari, 24.04.2022.

SECOND-HAND CONSUMPTION AS AN EXAMPLE OF SUSTAINABILITY

Yıl 2022, Cilt: 4 Sayı: 1, 51 - 68, 05.07.2022
https://doi.org/10.53281/kritik.1130993

Öz

The concept of sustainability, which can be summarized as a balance between Dec environment, equality and the economy, is one of the most important concepts today. The concept of sustainability, the use of these resources, where resources are limited long-term priorities and consequences by considering refers to the wise use. Especially a cleaner world for future generations, focusing on the idea of leaving a healthy environment both governments today the concept in question, both in terms of social responsibility towards the environment refers to both brands and consumers. Nowadays, the increase in the practices in which institutions and brands show sensitivity to the environment has enabled consumers to create awareness about the issue. In particular, it has been mentioned that consumers, along with their respect for ecology, take responsibility in an individual sense and turn to “environmentally friendly” practices and adopt environmentally friendly forms of consumption. Today, the interest in second-hand consumption in the world and in our country has contributed to the expansion of the second-hand Sunday and encouraged consumers to buy and sell used products again. Today, the importance given to the issue of “sustainability”, the war on unnecessary industrial waste, the desire to get to products that are produced for a certain period and are no longer in production increase the number of second-hand stores, and this situation leads to an increase in online second-hand stores. “Treasure hunting”, “the exciting atmosphere of the bargain,” “online auctions” for reasons such as the preferred second-hand consumption is nowadays considered as one of the ways to sustainable fashion consumption. The aim of this study is to contribute to the literature by considering the issue of second-hand consumption in the context of the concept of “sustainability”. In addition, it is thought that this study will give new ideas about economic, ecological and social sustainability on the basis of second-hand consumption by offering a different perspective to today's marketing experts.

Kaynakça

 • Aarts, B. , Nıenhuıs, P. H. (1999). Ecological Sustainability And Biodiversity, International Journal Of Sustainable Development & World Ecology, 6:2, 89-102, Doı: 10.1080/13504509909469998.
 • Basıago, A. D. (1999). Economic, Social, And Environmental Sustainability İn Development Theory And Urban Planning Practice, The Environmentalist, Kluwer Academic Publishers, Boston. Manufactured İn The Netherlands, 19, 145-161.
 • Cassidy, T. D. And Bennett, H. R. (2012). The Rise Of Vintage Fashion And The Vintage Consumer. Fashion Practice: The Journal Of Design, Creative Process & The Fashion, 4(2), .239-262.
 • Çelik Varol, M. (2021). Dijital Tüketicilerin Hedonik Tutumlarının Dönüşümü: İkinci El Moda Siteleri Üzerine Bir İnceleme. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi.
 • Ekström, K. M., Gustafsson, E., Hjelmgren, D. And Salomonson, N. (2012). Mot En Mer Hållbar Konsumtion: En Studie Om Konsumenters Anskaffning Och Avyttring Av Kläder. Borås, Sweden: University Of Borås. Http://Bada.Hb.Se/Bitstream/2320/10630/1/Vetenskapnr20.Pdf.
 • Estelamı, H., Raymundo. C.F.V. 2012. A Longitudinal And Cross Sectional Study Of The Impact Of Usage-Based Attributes On Used Product Price Advertisements. The Journal Of Product And Brand Management. 21 (2): 140–147.
 • Fernando, A. G., Sivakumaran, B., & Suganthi, L. (2018). Comparison Of Perceived Acquisition Value Sought By Online Second-Hand And New Goods Shoppers. European Journal Of Marketing, 52(7/8), 1412-1438.
 • Ferraro, C., S. Sands, J. Brace-Govan. (2016). The Role Of Fashionability İn Second-Hand Shopping Motivations. Journal Of Retailing And Consumer Services, 32, 262-68. Doı: 10.1016/J.Jretconser.2016.07.006.
 • Henriksson, A.-M. And Kechalanlo, L. (2010). Vad Gör Vi Med Våra Kläder När Vi Anser Dem Vara Konsumerade?: En Kvalitativ Undersökning Om Man Kan Återvinna Våra Kläder Efter Användning? Http://Bada.Hb.Se/Bitstream/2320/6731/1/2100.14.4.Pdf.
 • Karaman, A. (1996), Sürdürülebilir Turizm Planlaması İçin Ekolojik Bir Çerçeve, Sürdürülebilir Turizm; Turizm Planlamasına Ekolojik Yaklasım, 19. Dünya Sehircilik Günü Kollokyumu, Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul.
 • Kulular İbrahim, M.A. (2021). Psikolojik Planlı Eskitme Ve Covid 19 Pandemisinde Durum. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. Sayı:47. 391-406.
 • Luchs, M. Rebecca, W. N. Randall L. R. Jesse R. C. Roland G. Sommer K. Jenny M. Lucie O. Marcus P. Bonnie S. Saroja S. Todd W. 2011. Toward A Sustainable Marketplace: Expanding Options And Benefits For Consumers. Journal Of Research For Consumers. 19: 1–12. Padmavathy, C., Swapana, M., & Paul, J. (2019). Online Second-Hand Shopping Motivation – Conceptualization, Scale Development And Validation. Journal Of Retailing And Consumer Services. 51, 19-32.
 • Ruttan, V. W. 1991 . Sustainable Growth İn Agricultural Production: Poverty, Policy And Science. Unpublished Paper Prepared For International Food Policy Research Institute Seminar On Agricultural Sustainability, Growth, And Poverty Alleviation, Feldafing, Germany, Sept. 23-27.
 • Tıraş, H. H. (2012), Sürdürülebilir Kalkınma Ve Çevre: Teorik Bir İnceleme, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İibf Dergisi, Sayı: 2, 57-73.
 • Yan, R. N., Bae, S. Y., & Xu, H. (2015). Second-Hand Clothing Shopping Among College Students: The Role Of Psychographic Characteristics. Young Consumers, 16(1), 85-98.
 • İNTERNET KAYNAKLARI Birleşmiş Milletler Türkiye. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını Bm Türkiye'de Nasıl Destekliyor?. Https://Turkey.Un.Org/Tr/Sdgs, 02.06.2022.
 • Davet Çok Elbisem Yok. Https://Www.Davetcokelbisemyok.Com/?Gclid=Cjwkcajwkygvbhareiwa4szluk4lcj-_4gqcıxrctd1tnkt5wxjna9h6qfvgudckgdibt_Dlvpib6rocjg8qavd_Bwe, 08.06.2022.
 • Epa. Sustainability. Https://Www.Epa.Gov/Sustainability/Learn-About-Sustainability#What, 14.04.2022. Harvard Busıness Revıew Türkiye. Sürdürülebilir Moda Efsanesi. Https://Hbrturkiye.Com/Blog/Surdurulebilir-Moda-Efsanesi , 28.01.2022.
 • Harvard Busıness Revıew Türkiye. Yeşil Girişim Ve Sürdürülebilirlik. Https://Hbrturkiye.Com/Blog/Yesil-Girisimler-Ve-Surdurulebilirlik, 29.04.2022.
 • Undp. Sustainable Development Goals. Https://Www.Undp.Org/Sustainable-Development-Goals , 14.04.2022.
 • Ucla. What İs Sustainability?, Https://Www.Sustain.Ucla.Edu/What-İs-Sustainability/, 14.04.2022.
 • Pizza, Angelıca. Secondhand Clothing Is No Longer Taboo—It’s The Fashion Industry’s Hottest Trend.
 • Https://Brightly.Eco/Secondhand-Clothing-Trend/ , 02.06.2022.
 • Renttherunway. Https://Www.Renttherunway.Com/, 08.06.2022.
 • Sürdürülebilirlik Ve Moda Raporu, Https://Www.Forestvalley.Org/Article/Sustainability-And-Fashion-Report , 5.11.2021. Levı’s. Sürdürülebilirlik, Https://Www.Levis.Com.Tr/Surdurulebilirlik, 24.04.2022.
 • Ntv. Moda Devi Aşırı Pis Ve Parçalanmış Görünümlü Ayakkabısını Satışa Çıkardı: Fiyatıyla Sosyal Medyada Viral Oldu.
 • Https://Www.Ntv.Com.Tr/Galeri/N-Life/Moda-Ve-Guzellik/Moda-Devi-Asiri-Pis-Ve-Parcalanmis-Gorunumlu-Ayakkabisini-Satisa-Cikardi-Fiyatiyla-Sosyal Medyada-Viral-Oldu,Tzem1ohlg0-Kkmm0_Hof0a/Fdruls7em0yd0_-Cgmje0a 13.05.2022.
 • Vogue. Sürdürülebilir Modanın Doğa Dostu Markaları, Https://Vogue.Com.Tr/Trend/Surdurulebilir-Modanin-Doga-Dostu-Markalari, 24.04.2022.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim ve Medya Çalışmaları, Halkla İlişkiler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Merve ÇELİK VAROL
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0698-929X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 5 Temmuz 2022
Gönderilme Tarihi 15 Haziran 2022
Kabul Tarihi 30 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Çelik Varol, M. (2022). BİR SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖRNEĞİ OLARAK İKİNCİ EL TÜKETİM . Kritik İletişim Çalışmaları Dergisi , 4 (1) , 51-68 . DOI: 10.53281/kritik.1130993