Diğer
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Din Sosyoloğu Perspektifinden Kısa Bir Hiva (Harezm) Gezintisi

Yıl 2021, Cilt , Sayı 38, 233 - 253, 31.12.2021

Öz

Sosyoloji disiplini toplumların dinamik karakterli oluşuna dikkat çeker. Buna göre hiçbir toplumun olduğu gibi statik yada mekanik karakter arz etmesi mümkün değildir. Diğer taraftan toplumsal değişim ve dönüşüm dinamikleri belli durum ve şartlara göre de farklılık arz eder. Harezm, tarihi süreçte İpek Yolu’nun kavşak yerindeki konumuyla toplumsal yapısı sürekli değişime maruz kalmış bu süreçten dini hayatta nasibini almıştır. Genel olarak İpek Yolu dediğimiz ticaret yolları da sadece malların taşındığı, mal mübadelesinin yapıldığı yerler değil aynı zamanda kültürlerin, fikirlerin ve teknolojinin taşındığı ve etkileşime zemin hazırladığı yerler olarak görülmelidir. Bugün Eski Hiva, Özbekistan sınırları içerisinde Harezm özerk bölgesinin başkenti Ürgenç’e 30 km. uzaklıkta bir şehirdir. 1995 yılında 2500’üncü kuruluş yılını kutlayan Hiva, UNESCO Dünya Mirası listesine alınmıştır.

Kaynakça

  • Özaydın, Abdülkerim. "Hârizm", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/harizm (31.08.2021). Gündüz, Şinasi. "Mecûsîlik", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/mecusilik (31.08.2021).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Diğer / Other
Yazarlar

Hüsnü Ezber BODUR (Sorumlu Yazar)
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
0000-0002-6512-1618
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Başvuru Tarihi 31 Ağustos 2021
Kabul Tarihi 14 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt , Sayı 38

Kaynak Göster

ISNAD Bodur, Hüsnü Ezber . "Din Sosyoloğu Perspektifinden Kısa Bir Hiva (Harezm) Gezintisi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / 38 (Aralık 2021): 233-253 .

K.S.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, elektronik ortamda yayınlanmasının yanında basımı yapılarak ilgili kütüphanelere dağıtımı yapılmaktadır.

ilahiyatdergi@ksu.edu.tr 

Derginin Tarihçesi


Derginin Adı
ISNN
e-ISNN
Başlangıç Yılı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
1304-4524
2651-2637
2003                    

                                                                                                        Creative Commons Lisansı
                                                                                                                   Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.