Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Grouping in the Prophetic Declaration and Value in Terms of Teaching

Yıl 2017, Cilt 14, Sayı 1, 20 - 41, 26.04.2017

Öz

The Prophet Muhammad followed a method based on creation and interlocutor for explaining the content of the revelation and its transport. The Prophet aimed understanding of his interlocutors to the meaning and purposes of revelation briefly and to the point. He considered reason, logic, intelligence and memory of interlocutors when he teached subjects for realize this goal. In addition to this, the Prophet usually predicated short words on teaching and following of meaning and purpose and he expressed the content of subject in an orderly manner. The streaming in some of his explanations and statements constitute a kind of form and arrangement in his explanations. The purpose of the Prophet’s streaming in the explanations was to make it easier to memorize the lesson given to his subjects. By means of the Prophet’s streaming, his interlocutors understood better the content of the inspiration and its meaning.

Kaynakça

 • Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, İstanbul 1992.
 • Başaran, İbrahim Ethem, Eğitim Psikolojisi Modern Eğitimin Psikolojik Temelleri, Ankara 1988.
 • Buhârî, Ebû ‘Abdillâh Muhammed b., İsmâ‘îl, el- Câmi‘u’s-Sahîh, İstanbul 1992.
 • Canan, İbrahim, Peygamberimizin Tebliğ Metotları 2, İstanbul 2002
 • Ebû Dâvûd, Süleymân b. el-Eş‘as es-Sicistânî, es-Sunen, İstanbul 1992.
 • Fidan, Nurettin-Erden, Münire, Eğitim Bilimine Giriş, Ankara 1987.
 • İbn Mâce, Ebû ‘Abdillâh Muhammed b. Yezîd el-Kazvînî, es-Sunen, İstanbul 1992.
 • Müslim b., el-Haccâc Ebû’l-Huseyn el-Kuşeyrî en-Neysâbûrî, el-Câmiu’s-Sahîh, İstanbul 1992.
 • Nesâî, Ebû ‘Abdirrahmân Ahmed b,. Şu‘ayb, es-Sunen, İstanbul 1992.
 • Özden, Yüksel, Eğitimde Yeni Değerler Eğitimde Dönüşüm, Ankara 2002.
 • Selçuk, Ziya, Gelişim ve Öğrenme, Ankara 2004.
 • Sönmez, Veysel, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ankara 2010.
 • Suyutî, Celâleddîn, Zehru’r-Rubâ ‘ala’l-Muctebâ, Kâhire 1930.
 • Şişman, Mehmet, Eğitim Bilimine Giriş, Ankara 2007.
 • Tirmizî, Ebû ‘Îsâ Muhammed b. ‘Îsâ, es-Sunen, İstanbul 1992.
 • Yeşilyaprak, Binnur (Editör), Eğitim Psikolojisi Gelişim-Öğrenme-Öğretim, Ankara 2006.

Nebevî Beyânda Tasnif ve Tedris Açısından Değeri

Yıl 2017, Cilt 14, Sayı 1, 20 - 41, 26.04.2017

Öz

Hz. Peygamber, vahyin tebliği ve muhtevasını beyânda, fıtrat ve muhatap merkezli bir usûl takip etmiştir. Allah’ın Resûlü muhtevayı beyânda, muhataplarının vahyin mânâ ve maksadını kısa yoldan anlama ve kavramalarını hedeflemiştir. O, bu hedefi gerçekleştirmek için, muhataplarına mevzu ve meseleleri öğretirken akıl / mantık, zekâ ve hafıza kanunlarını dikkate almıştır. Hz. Peygamber bunun yanında, beyânında, mânâ ve maksadın muhataplarca öğrenilmesi, anlaşılması ve kavranması için ekseriyetle îcâzı esas almış ve muhtevayı bir tertip içinde ifade etmiştir. Onun bazı izah ve ifadelerinde yer alan tasnifler, beyânındaki icaz ve tertibin bir nev’ini teşkil etmektedir. Allah’ın Resûlü’nün beyânda tasnife yer vermesinin maksadı, muhataplarına verilen dersin ezberini / öğrenmeyi kolaylaştırmaktı. O’nun beyânında yer yer muhtevayı tasnifiyle muhatapları vahyin mânâ ve muhtevasını daha iyi anlamış ve daha kolay kavramıştır.

Kaynakça

 • Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, İstanbul 1992.
 • Başaran, İbrahim Ethem, Eğitim Psikolojisi Modern Eğitimin Psikolojik Temelleri, Ankara 1988.
 • Buhârî, Ebû ‘Abdillâh Muhammed b., İsmâ‘îl, el- Câmi‘u’s-Sahîh, İstanbul 1992.
 • Canan, İbrahim, Peygamberimizin Tebliğ Metotları 2, İstanbul 2002
 • Ebû Dâvûd, Süleymân b. el-Eş‘as es-Sicistânî, es-Sunen, İstanbul 1992.
 • Fidan, Nurettin-Erden, Münire, Eğitim Bilimine Giriş, Ankara 1987.
 • İbn Mâce, Ebû ‘Abdillâh Muhammed b. Yezîd el-Kazvînî, es-Sunen, İstanbul 1992.
 • Müslim b., el-Haccâc Ebû’l-Huseyn el-Kuşeyrî en-Neysâbûrî, el-Câmiu’s-Sahîh, İstanbul 1992.
 • Nesâî, Ebû ‘Abdirrahmân Ahmed b,. Şu‘ayb, es-Sunen, İstanbul 1992.
 • Özden, Yüksel, Eğitimde Yeni Değerler Eğitimde Dönüşüm, Ankara 2002.
 • Selçuk, Ziya, Gelişim ve Öğrenme, Ankara 2004.
 • Sönmez, Veysel, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ankara 2010.
 • Suyutî, Celâleddîn, Zehru’r-Rubâ ‘ala’l-Muctebâ, Kâhire 1930.
 • Şişman, Mehmet, Eğitim Bilimine Giriş, Ankara 2007.
 • Tirmizî, Ebû ‘Îsâ Muhammed b. ‘Îsâ, es-Sunen, İstanbul 1992.
 • Yeşilyaprak, Binnur (Editör), Eğitim Psikolojisi Gelişim-Öğrenme-Öğretim, Ankara 2006.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm İlahiyat
Yazarlar

Fahri Hoşab Bu kişi benim
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Fatma Çimen Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 26 Nisan 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 14, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ksusbd309240, journal = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-8120}, eissn = {2149-2786}, address = {}, publisher = {Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {14}, number = {1}, pages = {20 - 41}, title = {Nebevî Beyânda Tasnif ve Tedris Açısından Değeri}, key = {cite}, author = {Hoşab, Fahri and Çimen, Fatma} }
APA Hoşab, F. & Çimen, F. (2017). Nebevî Beyânda Tasnif ve Tedris Açısından Değeri . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 14 (1) , 20-41 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ksusbd/issue/28910/309240
MLA Hoşab, F. , Çimen, F. "Nebevî Beyânda Tasnif ve Tedris Açısından Değeri" . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2017 ): 20-41 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ksusbd/issue/28910/309240>
Chicago Hoşab, F. , Çimen, F. "Nebevî Beyânda Tasnif ve Tedris Açısından Değeri". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2017 ): 20-41
RIS TY - JOUR T1 - Nebevî Beyânda Tasnif ve Tedris Açısından Değeri AU - FahriHoşab, FatmaÇimen Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 20 EP - 41 VL - 14 IS - 1 SN - 1304-8120-2149-2786 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Nebevî Beyânda Tasnif ve Tedris Açısından Değeri %A Fahri Hoşab , Fatma Çimen %T Nebevî Beyânda Tasnif ve Tedris Açısından Değeri %D 2017 %J Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-8120-2149-2786 %V 14 %N 1 %R %U
ISNAD Hoşab, Fahri , Çimen, Fatma . "Nebevî Beyânda Tasnif ve Tedris Açısından Değeri". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 / 1 (Nisan 2017): 20-41 .
AMA Hoşab F. , Çimen F. Nebevî Beyânda Tasnif ve Tedris Açısından Değeri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 14(1): 20-41.
Vancouver Hoşab F. , Çimen F. Nebevî Beyânda Tasnif ve Tedris Açısından Değeri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 14(1): 20-41.
IEEE F. Hoşab ve F. Çimen , "Nebevî Beyânda Tasnif ve Tedris Açısından Değeri", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 14, sayı. 1, ss. 20-41, Nis. 2017

.