Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Desislava Şenay Martinova's Representation Of Subaltern In The Still Alev Ateş Series | Desislava Şenay Martinova'nın Alev Ateş Serisinde Madun Temsili

Yıl 2021, Cilt: 4 Sayı: 1, 63 - 79, 29.05.2021
https://doi.org/10.33708/ktc.931447

Öz

It is seen that different identities are reproduced and represented through gender, class, ethic and religious identity in every field of art. One of the presentations in the field of documentary photography after 2000, is the presentation of the subaltern both in the world and in Turkey. This study focuses on the social distress and marginalization of the subalterns in their daily lives. Desislava Şenay Martinova's photographs were selected as a singular sample for the study, and more specifically, Martinova's series called Alev Ateş was analyzed in the article.The study, which will read the concept of subaltern as the other by focusing on Spivak's work, while leaning back against the concept of the other. At the same time, how the approach of the photographer in documentary photography to the person/ people she will photograph with the understanding of social documentary photography, makes a change regarding the problems that the photographer deals with or its effect on solving the problems is opened to discussion. As a result, in this study, it was found that being the other of the subaltern was doubled over gender, and the cost of being a woman was higher at the point of the power relationship established by the power. Besides, the importance of the photographer's position during the representation was also revealed.

Kaynakça

 • Bresson, H. (2006). Karar anı, İstanbul: YGS Yayınları
 • Martinova, Ş. https://senaymartinova.com/candy-club adresinden edinilmiştir. (Erişim tarihi: 28.04.2021)
 • Medyascope. (2016). Zamanın Tanığı, Sıradışı Yaşamlar, Desislava Şenay Martinova, https://www.youtube.com/watch?v=h9EuTkMkMIs&t=1670s, adresinden edinilmiştir. (Erişim Tarihi: 20 Nisan 2021)
 • Oral, Merter (2011). Toplumsal belgeci fotoğraf ve Fikret Otyam örneği, İstanbul: Espas Kuram Sanat Yayınları
 • Öztürk, Ş. Bir ‘Alev’ Gibi Yandım Söndüm; Fotoğrafya Dergisi, http://www.fotografya.gen.tr/TR,334/senay-ozturk.html adresinden edinilmiştir. (Erişim tarihi: 28.04.2021)
 • Sontag, S. (2008). Fotoğraf üzerine, İstanbul: Agora Yayınları
 • Spivak, G. (2020) Madun Konuşabilir mi?, Ankara: Dipnot Yayınları
 • Ed. Yılmaz Varol (2017), Gayatri Chakravorty Spivak: Yapısöküm, Postkolonyalizm ve Madunluk içinde Söyleşi: Steve Paulson, Eleştirel Yakınlık, Çev.: Soner Torlak, İstanbul: Zoom kitap: 11-29
 • Ed. Yıldız Ecevit, Nadide Karkıner (2011), Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi, Yıldız Ecevit (Ünite 1), Anadolu Üniversitesi Web Ofset.
 • Yayıma Hazırlayan: Erkan Uzun, Serkan Uzun (2003), Felsefe Sözlüğü, 2. Basım, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları
 • Youtube. (2021). Desislava Şenay Martinova, https://www.youtube.com/watch?v=0DYj-EIuEbg, adresinden edinilmiştir. (Erişim Tarihi: 1 Mayıs 2021)
 • 140journos. (2015). Şenay bu senin değil, bizim hikayemiz, https://140journos.medium.com/%C5%9Fenay-bu-senin-hik%C3%A2yen-de%C4%9Fil-bu-bizim-hik%C3%A2yemiz-ef23f6fbfdb0#.um98w5aj1, adresinden edinilmiştir. (Erişim Tarihi: 23 Nisan 2021)

Desislava Şenay Martinova'nın Alev Ateş Serisinde Madun Temsili | Desislava Şenay Martinova's Representation Of Subaltern In The Still Alev Ateş Series

Yıl 2021, Cilt: 4 Sayı: 1, 63 - 79, 29.05.2021
https://doi.org/10.33708/ktc.931447

Öz

Sanatın her alanında toplumsal cinsiyet, sınıf, etnik ve dinsel kimlik üzerinden farklı kimliklerin yeniden üretildiği ve temsil edildiği görülmektedir. 2000 sonrası belgesel fotoğraf alanında yer alan temsillerden biri hem dünyada hem de Türkiye’de madunun temsilidir. Bu çalışma madunların gündelik yaşamlarına bu bağlamda toplumsal sıkıntılarına ve ötekileştirilmelerine odaklanmaktadır. Çalışmaya tekil bir örneklem olarak Desislava Şenay Martinova’nın fotoğrafları seçilmiş, daha özelde Martinova’nın Alev Ateş adlı serisi makale içerisinde analiz edilmiştir. Bir öteki olarak madun kavramını Spivak’ın çalışmalarını merkeze alarak okuyacak çalışma, sırtını öteki kavramına yaslamakta iken aynı zamanda belgesel fotoğrafta fotoğrafçının, fotoğrafını çekeceği kişi/lere yaklaşımını ve toplumsal belgeci fotoğraf anlayışı ile günümüzde fotoğrafçının ele aldığı sorunlara dair bir değişim veya sorunların giderilmesi yolunda etkisini de tartışmaya açmaktadır. Sonuç olarak bu çalışmada madunun ötekiliğinin toplumsal cinsiyet üzerinden iki kat olarak arttırıldığı, kadın olmanın bedelinin egemenlerin kurduğu iktidar ilişkisi noktasında daha ağır olduğu saptanmıştır. Ayrıca fotoğrafçının temsil sırasındaki konumunun da önemi ortaya çıkarılmıştır.

Kaynakça

 • Bresson, H. (2006). Karar anı, İstanbul: YGS Yayınları
 • Martinova, Ş. https://senaymartinova.com/candy-club adresinden edinilmiştir. (Erişim tarihi: 28.04.2021)
 • Medyascope. (2016). Zamanın Tanığı, Sıradışı Yaşamlar, Desislava Şenay Martinova, https://www.youtube.com/watch?v=h9EuTkMkMIs&t=1670s, adresinden edinilmiştir. (Erişim Tarihi: 20 Nisan 2021)
 • Oral, Merter (2011). Toplumsal belgeci fotoğraf ve Fikret Otyam örneği, İstanbul: Espas Kuram Sanat Yayınları
 • Öztürk, Ş. Bir ‘Alev’ Gibi Yandım Söndüm; Fotoğrafya Dergisi, http://www.fotografya.gen.tr/TR,334/senay-ozturk.html adresinden edinilmiştir. (Erişim tarihi: 28.04.2021)
 • Sontag, S. (2008). Fotoğraf üzerine, İstanbul: Agora Yayınları
 • Spivak, G. (2020) Madun Konuşabilir mi?, Ankara: Dipnot Yayınları
 • Ed. Yılmaz Varol (2017), Gayatri Chakravorty Spivak: Yapısöküm, Postkolonyalizm ve Madunluk içinde Söyleşi: Steve Paulson, Eleştirel Yakınlık, Çev.: Soner Torlak, İstanbul: Zoom kitap: 11-29
 • Ed. Yıldız Ecevit, Nadide Karkıner (2011), Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi, Yıldız Ecevit (Ünite 1), Anadolu Üniversitesi Web Ofset.
 • Yayıma Hazırlayan: Erkan Uzun, Serkan Uzun (2003), Felsefe Sözlüğü, 2. Basım, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları
 • Youtube. (2021). Desislava Şenay Martinova, https://www.youtube.com/watch?v=0DYj-EIuEbg, adresinden edinilmiştir. (Erişim Tarihi: 1 Mayıs 2021)
 • 140journos. (2015). Şenay bu senin değil, bizim hikayemiz, https://140journos.medium.com/%C5%9Fenay-bu-senin-hik%C3%A2yen-de%C4%9Fil-bu-bizim-hik%C3%A2yemiz-ef23f6fbfdb0#.um98w5aj1, adresinden edinilmiştir. (Erişim Tarihi: 23 Nisan 2021)
Toplam 12 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Uğur Günay Yavuz 0000-0002-3111-8277

Yayımlanma Tarihi 29 Mayıs 2021
Gönderilme Tarihi 2 Mayıs 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Günay Yavuz, U. (2021). Desislava Şenay Martinova’nın Alev Ateş Serisinde Madun Temsili | Desislava Şenay Martinova’s Representation Of Subaltern In The Still Alev Ateş Series. Akdeniz Kadın Çalışmaları Ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi, 4(1), 63-79. https://doi.org/10.33708/ktc.931447

Dergide yayımlanan tüm çalışmalar, kamu ve tüzel kişilerce, gerekli atıflar verilmek koşuluyla kullanıma açık olup dergide yayımlanmış çalışmaların tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.