Sayı: 6, 20.12.2022

Yıl: 2022

Kurdiyat Dergisi; Kürt Dili, Kültürü, Edebiyatı, Tarihi ve Sanatı sahasında yapılan  akademik çalışmaları  her yılın Haziran ve Aralık aylarında elektronik ortamda yayın yapan hakemli bir dergidir.


Kürt Dili, Kültürü, Edebiyatı, Tarihi ve Sanatı

  • Yaşayan Diller Enstitüsü Kurdiyat Dergisi (kurdiyat), Haziran ve Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü tarafından yayımlanan akademik bir dergidir.  (Makale kabul tarihleri: Haziran tarihli sayı için 01 Ocak - 01 Mayıs; Aralık tarihli sayı için  01 Temmuz - 01 Kasım). 

  • Kurdiyat Dergisi, Kürt Dili, Kültürü, Edebiyatı, Tarihi ve Sanatı ile ilgili  (Sosyal ve Beşeri Bilimler) makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve  kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. 

  • Makale hacmi, 9.000 kelimeyi geçmemelidir.

  • Metin yazı tipi Times New Roman 12 punto, iki yana hizalı ve bir buçuk satır aralığı; dipnotlar ise 10 punto ve tek satır aralığı olacak şekilde hazırlanacaktır.  Atıf, Kaynakça vb. bilgiler Apa 6 versiyonuna uygun olmalıdır. Ayrıntılı bilgi için   https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/10990
  • Bir sayıda aynı yazara ait en fazla iki çalışma yayımlanabilmektedir.

  • Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler ÖN KONTROL, İNTİHAL TARAMASI, HAKEM DEĞERLENDİRMESİ ile KÜRTÇE-TÜRKÇE-ARAPÇA, İNGİLİZCE DİL KONTROLÜ aşamalarından geçirilmektedir.  Ön Kontrol aşamasında üç defa incelendiği halde bu süreçten geçemeyen çalışma, yazara iade edilmekte ve aynı yayın döneminde tekrar işleme alınmamaktadır.  Ön Kontrol aşamasını geçen çalışmalar ise çift taraflı kör hakemlik ilkesi çerçevesinde en az iki hakemin görev aldığı değerlendirme sürecine alınmaktadır. Hakem süreci tamamlanan/hakemden geçen makalelerin yayınlanabilmesi için 200-250 kelimelik öz/abstract ile birlikte en az 3-5 kelimelik Kürtçe/Türkçe/İngilizce anahtar kelimeler içermesi gerekmektedir.

Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler ÖN KONTROL, İNTİHAL TARAMASI, HAKEM DEĞERLENDİRMESİ ile KÜRTÇE-TÜRKÇE- ARAPÇA ve İNGİLİZCE DİL KONTROLÜ aşamalarından geçirilmektedir. Ön Kontrol aşamasında üç defa incelendiği halde bu süreçten geçemeyen çalışma, yazara iade edilmekte ve aynı yayın döneminde tekrar işleme alınmamaktadır. Ön Kontrol aşamasını geçen çalışmalar ise çift taraflı kör hakemlik ilkesi çerçevesinde en az iki hakemin görev aldığı değerlendirme sürecine alınmaktadır. Hakem süreci tamamlanan/hakemden geçen makalelerin yayınlanabilmesi için 200-250 kelimelik öz/abstract ile birlikte en az 3-5 kelimelik Kürtçe/Türkçe/İngilizce anahtar kelimeler içermesi gerekmektedir.

Dergimizin makale gönderim/süreç işletimi ücretsizdir.