Yıl 2019, Cilt 27 , Sayı 2, Sayfalar 247 - 259 2019-06-01

GÖRÜNTÜNÜN GERÇEKLİKLE OLAN İLİŞKİSİNİN KURGU VE BAĞLAM AÇISINDAN TARTIŞILMASI

Eyüp AL [1]


Gündelik hayat pratikleri hiç olmadığı kadar görüntüyle yakın olmaya başladığı için, belirli araçlar vasıtasıyla üretilen görüntülerin insanın gerçeklikle kurduğu ilişkiyi kökünden etkilediği açıktır. Görüntü, aygıtların dolayımlamasıyla elde edilen bir şey olduğu için gerçekliği deforme etmektedir. Bu çalışmada görüntünün gerçeklikle kurduğu ilişkinin teknolojik araçların dolayımı ve kurgu mantığı içerisinde nasıl gerçekleştiği ele alınmaktadır. Görüntünün tarihsel seyri ortaya konulmakla birlikte, esas niyet, bu süreç içerisinde görüntünün yapısal sonuçlarının değişmediği ve her halükarda kurgulamaya gidildiğini ve gerçeklikle dolayım ekseninde bir ilişki kurulduğunu göstermektir. Makalede teknoloji ve araç merkezli bir tartışmaya girilmekte, görüntüyü üreten araçlarla birlikte yapısal olanın izleri sürülmektir. Dolayısıyla kurgu, bağlam ve çerçeve gibi asli kavramlar diyalektik bir biçimde yoluna devam etmektedir. Her görüntü, nesnesini çerçevelemekte, bağlama oturtmakta ve yeniden kurgulamaktadır. Sonuçta görüntü yapısal nedenlerden ötürü gerçeklikle arasına mesafe koymakta ama aynı zamanda gerçekliği herhangi bir nesneye atıfta bulunmaksızın ve her seferinde istediği gibi inşa edebilmektedir.
Görüntü, Gerçeklik, Kurgu, Bağlam, Çerçeve
 • Adanır, O. (2012). Sinemada Anlam ve Anlatım. İstanbul: Say Yayınları.
 • Andrew, J, D. (1976). The Major Film Theories. Oxford: Oxford University Press.
 • Asiltürk, C. (2009). Sinemada Kadrajın Evreni ve Çekim. Sosyal Bilimler Dergisi. 3.2, 92- 124.
 • Aymaz, G. (2013). Görüntü, Bellek ve Bir Örnek: "Bir Zamanlar Anadolu'da". Didem, D. ve E. Tekcan. (Ed.). Görüntü Üretimi ve Gündelik Hayat içinde. İstanbul: Kırk Yayınevi, 2013, 45-69.
 • Baudrillard, J. (1996). The Perfect Crime. (C. Turner, Çev.) Londra: Verso.
 • Baudrillard, J. (2013). Simülakrlar ve Simülasyon (3. b.). (O. Adanır, Çev.) Ankara: Doğubatı.
 • Bazin, A. (2013). Sinema Nedir? (İ. Şener, Çev) İstanbul: Doruk Yayımcılık.
 • Belton, J. (2002). Digital Cinema: A False Revolution. October.100, 99-114.
 • Berger, J. (2012). Görme Biçimleri (18. b.). (Y. Salman, Çev.) İstanbul: Metis Yayınları.
 • Bordwell, D. ve K. Thompson. (2012). Film Sanatı (2. b.). (E. Yılmaz. ve E. S. Onat, Çev.) Ankara: De ki Yayınları.
 • Deleuze, G. (2003). İki Konferans (U. Baker, Çev.) İstanbul: Norgunk Yayıncılık. Derman, İ. (2010). Fotoğraf ve Gerçeklik (2. b.). İstanbul: Hayalbaz Kitaplık.
 • Eisenstein, S. M. (1984). Film Duyumu. (Ö. Nijat, Çev.) İstanbul: Payel Yayınevi.
 • Eisenstein, S. M. (1985). Film Biçimi. (Ö. Nijat, Çev.) İstanbul: Payel Yayınevi.
 • Ergüven, M. (2007). Görmece (2. b.). İstanbul: Metis Yayıncılık.
 • Karadağ, Ç. (2000). Sözde Fotoğraf. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Manovich, L. (2001). The Language of New Media. Massachusetts: The MIT Press.
 • McLuhan, M. ve Powers, B. R. (2001). Gobal Köy. (B. Ö. Düzgören, Çev.) İstanbul: Scala Yayıncılık.
 • Metz, C. (2012). Sinemada Anlam Üstüne Denemeler. (O. Adanır, Çev.) İstanbul: Hayalperest Yayınevi.
 • Niedzviecki, H. (2010). Dikizleme Günlüğü. (G. Gündüç, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Postman, N. (2014). Televizyon: Öldüren Eğlence (5. b.). (O. Akınhay, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Ranciere, J. (2013). Özgürleşen Seyirci (2. b.). (E. B. Şaman, Çev.) İstanbul: Metis Yayıncılık.
 • Robins, K. (2013). İmaj: Görmenin Kültür ve Politikası (2. b.). (N. Türkoğlu, Çev.) İstanbul: Ayrıntı yayınları.
 • Sontag, S. (2011). Fotoğraf Üzerine (2. b.). (O. Akınhay, Çev.) İstanbul: Agora Kitaplığı.
 • Şentürk, R. (2013). Postmodern Kaos ve Sinema. İstanbul: Avrupa Yakası Yayıncılık.
 • Thompson, J. B. (1995). The Media and Modernity. Oxford: Blackwell Publisher.
 • Vertov, D. (2007). Sine-Göz (A. Ergenç, Çev.) İstanbul: Agora Kitaplığı.
 • Yaykın, M. (2011). Fotoğraf İdeolojisi: "Algıda Gerçeğin Bozulumu" (2. b.). İstanbul: Kalkedon Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular İletişim
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Eyüp AL
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, RADYO,SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Kabul Tarihi : 13 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2019

APA Al, E . (2019). GÖRÜNTÜNÜN GERÇEKLİKLE OLAN İLİŞKİSİNİN KURGU VE BAĞLAM AÇISINDAN TARTIŞILMASI . Kurgu , 27 (2) , 247-259 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kurgu/issue/59730/861344