Kurgu
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1309-3487 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Anadolu Üniversitesi | http://ekurgu.anadolu.edu.tr/


Sevgili Meslektaşlarımız, Okuyucularımız ve Sevgili Öğrenciler,

Kurgu, iletişim alanında yayımlanan açık erişimli ulusal ve uluslarası hakemli akademik bir dergidir. Kurgu, Ocak ve Haziran olmak üzere yılda iki kez okuyucularıyla buluşmaktadır. İletişim alanındaki kuramsal ve uygulamalı çalışmalara yer vermeyi amaçlayan Kurgu, sosyal bilimlerdeki bir bilimsel bilgi yayılma platformu olarak hizmet vermektedir.

TARİHÇE

Kurgu dergisi 1979 yılında, Kurgu Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Televizyonla Öğretim ve Eğitim Fakültesi Dergisi adıyla yayınlanmaya başlamıştır. Yayına başladığı ilk yılda Mart ve Ekim aylarında olmak üzere iki sayı çıkaran derginin 3. ve 4. sayısı ise sırasıyla 1980 ve 1981 yıllarının Ekim ayında, bu kez Kurgu Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İletişim Bilimleri Fakültesi Dergisi adıyla yayınlanmıştır. Derginin ilk yıllarında iletişim bilimleri alanındaki temel eserlerin Türkçe literatüre kazandırılması amacıyla çeviri yayınlara önem verilmiş, yayınlanan ilk dört sayısındaki toplam 102 makalenin 63’ünü çeviri makaleler oluşturmuştur.

Derginin bu ilk üç yılı Yazı Kurulu’nda gerek İletişim Bilimleri Fakültesi’nin ilk hocaları, gerekse de Prof. Dr. Ünsal Oskay, Prof. Dr. Korkmaz Alemdar gibi iletişim bilimleri alanından önemli isimler bulunmuştur. Kurgu’nun ilk yıllarındaki Yazı Kurulu’nun içinde yer alan Ergun Tunçkan aynı zamanda derginin kapak tasarımını da yapmıştır.

Kurgu’nun, 1981 yılında yayınlanan dördüncü sayısının ardından sekiz yıllık bir aradan sonra 1989 yılının Ocak ve Haziran aylarında, İletişim Bilimleri Fakültesi’nin Açıköğetim Fakültesi bünyesinde bulunduğu sırada 5. ve 6. sayısı Kurgu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İletişim Bilimleri Dergisi adıyla basılmıştır. Dergi, bu yıldan itibaren çeviri makaleler yerine telif yazılara ağırlık vermiştir. 1990 yılında da iki sayı çıkaran derginin 9. sayısı 1991 yılının Aralık ayında yayınlanırken, 10. ve 11. sayıları 1992 yılının Ocak ve Aralık aylarında, 12. sayısı ise 1993 yılı Aralık ayında yayınlanmıştır. 10. sayısından itibaren dergi, İletişim Bilimleri Fakültesi’nin Açıköğretim Fakültesi’nden ayrılmasıyla birlikte Kurgu Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dergisi adıyla yayın hayatına devam etmiştir.

Kurgu 12. sayısının ardından iki yıl sonra 13. sayısını 1995 yılı Haziran ayında, 14. sayısını ise 1996 yılı Nisan ayında çıkarmıştır. Yeniden iki yıllık bir aranın ardından Kurgu’nun 15. sayısı 1998 yılı Temmuz ayında çıkarken, bu tarihten itibaren 2000 yılına kadar her yıl birer sayısı yayınlanmıştır. Bu tarihten sonra Kurgu’nun basılı olarak son sayısı olan 21. sayısı 2005 yılı Temmuz ayında yayınlanmış, dört yıllık bir aranın ardından 2009 ve 2010 yıllarında dergi Kurgu Online International Journal of Communication Studies adıyla online/çevirimiçi formatta iki sayı çıkarmıştır.

Kurgu’nun ilk sayısından itibaren İletişim Bilimleri Fakültesi’nin kurucu dekanı Prof. Dr. İnal Cem Aşkun, Prof. Dr. Akar Öçal, Doç. Dr. Birol Tenekecioğlu ve Prof. Dr. Nuray Serter, Prof. Dr. Osman Zıllıoğlu, Prof. Dr. Dursun Gökdağ, Prof. D. Naci Güçhan, Prof. Dr. Haluk Gürgen, Prof. Yalçın Demir, Prof. Dr. A. Halûk YÜKSEL, Prof. Dr. Murat Barkan, Prof. Dr. Uğur Demiray, Prof. Dr. Gülseren Güçhan, Prof. Dr. Halil İbrahim Gürcan, Prof. Dr. Nuray Uzkesici, Doç. Dr. Murat Ataizi, Doç. Dr. Hakan Savaş, Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, Doç. Dr. Aysun Yüksel, Prof. Dr. Ali Atıf Bir, Prof. Dr. Nadir Suğur, Prof. Dr. Ali Şimşek Yayın Kurulu’nda emek vermişlerdir. Derginin Onur Kurulu’nda ise Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Prof. Dr. Akar Öçal, Prof. Dr. İnal Cem Aşkun, Prof. Dr. Şan Öz-Alp, Prof. Dr. Semih Büker, Prof. Dr. Osman Zıllıoğlu, Prof. Dr. Dursun Gökdağ, Prof. Dr. Engin Ataç, Prof. Dr. Sezen Ünlü bulunmuştur.

İlk sayısından itibaren yayınlanması yönetimsel nedenlerle zaman zaman kesintiye uğrayan Kurgu Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 66’sı çeviri, 26’sı İngilizce olmak üzere ilk sayısından itibaren toplamda 523 makale yayınlamıştır. Kurgu, iletişim bilimleri alanında Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış akademik ve bilimsel nitelikli makaleleri kabul eden hakemli bir dergi olarak, yılda iki kez online/çevirimiçi formatta yayın hayatına devam etmektedir.

Dergimiz çalışanlarından Arş. Gör. Çiğdem ÜNLÜ ve Arş. Gör. Simge SÜLLÜ’nün gerçekleştirdikleri röportajda İletişim Bilimleri Fakültesi kurucu dekanı ve KURGU dergisinin fikir babası Prof. Dr. İnal Cem Aşkun Kurgu dergisinin çıkarılışı ve işlevleri hakkında şunları dile getirmiştir:

“Kurgu dergisi, Sinema ve Televizyon Okulunun Açılmasına Temel Olmak Üzere Düzenlenen Politikanın onuncu maddesinde yer alıyor. Fakültenin kuruluşu sırasında, sinema-TV ve basın-yayın benzeri alanlarda eğitim, öğretim değeri olan Türkçe yayınların gerçekleştirilmesine özellikle ağırlık verilmesi ve okulun belli sürelerle yayımlanacak bir de dergisi bulunması gerektiği düşünüldü. O dönemde hem öğrencilerin yabancı dil bilme koşulları hafifletildiği için, hem de Türkiye’de sinema-TV ve basın-yayın alanlarındaki kültürel gelişmenin hızlanabilmesi için Türkçe yayınların, çeviri ya da telif olsun, yapılmasına önem verilmesi kaçınılmaz bir zorunluluktu.

Ayrıca okulun kamuoyunda adını yerleştirmesi, kendisini koruması ve ülkenin sinema-TV, basın-yayın alanlarındaki birikimini değerlendirebilmesi için sürekli bir dergisinin yayımlanması büyük önem taşımaktaydı. Derginin, okulun girişeceği çeşitli yan çalışmalarda (yarışmalar, ödüller, seminerler, kurultaylar, vb.) kamuyla haberleşme bağıntısının kurulmasında büyük bir işlev kazanacağı düşünüldü.

Kurgu, okul kültürünün gelişmesi için akademik çalışmaların yanı sıra piyasadaki uygulamalı çalışmaların da yansıdığı bir yayın organı olarak düşünüldü. Kurgu dergisi, hem akademik gelişmeye yardımcı olan hem de öğrencilerin eğitimine katkıda bulunan bir dergiydi; hem hocalara hem de öğrencilere dağıtılıyordu. Hocalarımız ve asistanlarımız da dergiye çok önem verdiler. Bir sayının yayınlanması ardından, bir sonraki için hazırlanıyorlardı; böylece kendilerini entelektüel bir gelişme içine sokuyorlardı.

Derginin adının Kurgu olması fakültenin kuruluş sürecinde ortaya çıktı. Kurgu ismi, sinema-TV ve basın-yayın alanlarının bilinen, ortak, kavramını göstermesi ve terimin de Türkçe niteliği yönünden yerinde bir seçim olarak düşünüldü. Kişisel olarak, İletişim Bilimleri Fakültesini kurarken, alandaki temel kavramları Türkçeleştirmemiz gerektiğine dair bir kaygım vardı. Öğrenciler ve asistanlarla birlikte bütün yabancı kelimeleri Türkçeleştirme mücadelesine giriştik. O dönemde sinema terimleri İngilizce ya da Fransızca olarak kullanılıyordu. Biz Anadolu Üniversitesi’nde sinema dilini Türkçeleştirme çabasına girdik. Bu konuda Kurgu çok büyük bir öneme sahipti; alanın Türkçe kavramlarını geliştirecek bir ortam olma görevini üstlenmişti.”

Kurgu

ISSN 1309-3487 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Anadolu Üniversitesi | http://ekurgu.anadolu.edu.tr/
Kapak Resmi


Sevgili Meslektaşlarımız, Okuyucularımız ve Sevgili Öğrenciler,

Kurgu, iletişim alanında yayımlanan açık erişimli ulusal ve uluslarası hakemli akademik bir dergidir. Kurgu, Ocak ve Haziran olmak üzere yılda iki kez okuyucularıyla buluşmaktadır. İletişim alanındaki kuramsal ve uygulamalı çalışmalara yer vermeyi amaçlayan Kurgu, sosyal bilimlerdeki bir bilimsel bilgi yayılma platformu olarak hizmet vermektedir.

TARİHÇE

Kurgu dergisi 1979 yılında, Kurgu Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Televizyonla Öğretim ve Eğitim Fakültesi Dergisi adıyla yayınlanmaya başlamıştır. Yayına başladığı ilk yılda Mart ve Ekim aylarında olmak üzere iki sayı çıkaran derginin 3. ve 4. sayısı ise sırasıyla 1980 ve 1981 yıllarının Ekim ayında, bu kez Kurgu Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İletişim Bilimleri Fakültesi Dergisi adıyla yayınlanmıştır. Derginin ilk yıllarında iletişim bilimleri alanındaki temel eserlerin Türkçe literatüre kazandırılması amacıyla çeviri yayınlara önem verilmiş, yayınlanan ilk dört sayısındaki toplam 102 makalenin 63’ünü çeviri makaleler oluşturmuştur.

Derginin bu ilk üç yılı Yazı Kurulu’nda gerek İletişim Bilimleri Fakültesi’nin ilk hocaları, gerekse de Prof. Dr. Ünsal Oskay, Prof. Dr. Korkmaz Alemdar gibi iletişim bilimleri alanından önemli isimler bulunmuştur. Kurgu’nun ilk yıllarındaki Yazı Kurulu’nun içinde yer alan Ergun Tunçkan aynı zamanda derginin kapak tasarımını da yapmıştır.

Kurgu’nun, 1981 yılında yayınlanan dördüncü sayısının ardından sekiz yıllık bir aradan sonra 1989 yılının Ocak ve Haziran aylarında, İletişim Bilimleri Fakültesi’nin Açıköğetim Fakültesi bünyesinde bulunduğu sırada 5. ve 6. sayısı Kurgu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İletişim Bilimleri Dergisi adıyla basılmıştır. Dergi, bu yıldan itibaren çeviri makaleler yerine telif yazılara ağırlık vermiştir. 1990 yılında da iki sayı çıkaran derginin 9. sayısı 1991 yılının Aralık ayında yayınlanırken, 10. ve 11. sayıları 1992 yılının Ocak ve Aralık aylarında, 12. sayısı ise 1993 yılı Aralık ayında yayınlanmıştır. 10. sayısından itibaren dergi, İletişim Bilimleri Fakültesi’nin Açıköğretim Fakültesi’nden ayrılmasıyla birlikte Kurgu Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dergisi adıyla yayın hayatına devam etmiştir.

Kurgu 12. sayısının ardından iki yıl sonra 13. sayısını 1995 yılı Haziran ayında, 14. sayısını ise 1996 yılı Nisan ayında çıkarmıştır. Yeniden iki yıllık bir aranın ardından Kurgu’nun 15. sayısı 1998 yılı Temmuz ayında çıkarken, bu tarihten itibaren 2000 yılına kadar her yıl birer sayısı yayınlanmıştır. Bu tarihten sonra Kurgu’nun basılı olarak son sayısı olan 21. sayısı 2005 yılı Temmuz ayında yayınlanmış, dört yıllık bir aranın ardından 2009 ve 2010 yıllarında dergi Kurgu Online International Journal of Communication Studies adıyla online/çevirimiçi formatta iki sayı çıkarmıştır.

Kurgu’nun ilk sayısından itibaren İletişim Bilimleri Fakültesi’nin kurucu dekanı Prof. Dr. İnal Cem Aşkun, Prof. Dr. Akar Öçal, Doç. Dr. Birol Tenekecioğlu ve Prof. Dr. Nuray Serter, Prof. Dr. Osman Zıllıoğlu, Prof. Dr. Dursun Gökdağ, Prof. D. Naci Güçhan, Prof. Dr. Haluk Gürgen, Prof. Yalçın Demir, Prof. Dr. A. Halûk YÜKSEL, Prof. Dr. Murat Barkan, Prof. Dr. Uğur Demiray, Prof. Dr. Gülseren Güçhan, Prof. Dr. Halil İbrahim Gürcan, Prof. Dr. Nuray Uzkesici, Doç. Dr. Murat Ataizi, Doç. Dr. Hakan Savaş, Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, Doç. Dr. Aysun Yüksel, Prof. Dr. Ali Atıf Bir, Prof. Dr. Nadir Suğur, Prof. Dr. Ali Şimşek Yayın Kurulu’nda emek vermişlerdir. Derginin Onur Kurulu’nda ise Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Prof. Dr. Akar Öçal, Prof. Dr. İnal Cem Aşkun, Prof. Dr. Şan Öz-Alp, Prof. Dr. Semih Büker, Prof. Dr. Osman Zıllıoğlu, Prof. Dr. Dursun Gökdağ, Prof. Dr. Engin Ataç, Prof. Dr. Sezen Ünlü bulunmuştur.

İlk sayısından itibaren yayınlanması yönetimsel nedenlerle zaman zaman kesintiye uğrayan Kurgu Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 66’sı çeviri, 26’sı İngilizce olmak üzere ilk sayısından itibaren toplamda 523 makale yayınlamıştır. Kurgu, iletişim bilimleri alanında Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış akademik ve bilimsel nitelikli makaleleri kabul eden hakemli bir dergi olarak, yılda iki kez online/çevirimiçi formatta yayın hayatına devam etmektedir.

Dergimiz çalışanlarından Arş. Gör. Çiğdem ÜNLÜ ve Arş. Gör. Simge SÜLLÜ’nün gerçekleştirdikleri röportajda İletişim Bilimleri Fakültesi kurucu dekanı ve KURGU dergisinin fikir babası Prof. Dr. İnal Cem Aşkun Kurgu dergisinin çıkarılışı ve işlevleri hakkında şunları dile getirmiştir:

“Kurgu dergisi, Sinema ve Televizyon Okulunun Açılmasına Temel Olmak Üzere Düzenlenen Politikanın onuncu maddesinde yer alıyor. Fakültenin kuruluşu sırasında, sinema-TV ve basın-yayın benzeri alanlarda eğitim, öğretim değeri olan Türkçe yayınların gerçekleştirilmesine özellikle ağırlık verilmesi ve okulun belli sürelerle yayımlanacak bir de dergisi bulunması gerektiği düşünüldü. O dönemde hem öğrencilerin yabancı dil bilme koşulları hafifletildiği için, hem de Türkiye’de sinema-TV ve basın-yayın alanlarındaki kültürel gelişmenin hızlanabilmesi için Türkçe yayınların, çeviri ya da telif olsun, yapılmasına önem verilmesi kaçınılmaz bir zorunluluktu.

Ayrıca okulun kamuoyunda adını yerleştirmesi, kendisini koruması ve ülkenin sinema-TV, basın-yayın alanlarındaki birikimini değerlendirebilmesi için sürekli bir dergisinin yayımlanması büyük önem taşımaktaydı. Derginin, okulun girişeceği çeşitli yan çalışmalarda (yarışmalar, ödüller, seminerler, kurultaylar, vb.) kamuyla haberleşme bağıntısının kurulmasında büyük bir işlev kazanacağı düşünüldü.

Kurgu, okul kültürünün gelişmesi için akademik çalışmaların yanı sıra piyasadaki uygulamalı çalışmaların da yansıdığı bir yayın organı olarak düşünüldü. Kurgu dergisi, hem akademik gelişmeye yardımcı olan hem de öğrencilerin eğitimine katkıda bulunan bir dergiydi; hem hocalara hem de öğrencilere dağıtılıyordu. Hocalarımız ve asistanlarımız da dergiye çok önem verdiler. Bir sayının yayınlanması ardından, bir sonraki için hazırlanıyorlardı; böylece kendilerini entelektüel bir gelişme içine sokuyorlardı.

Derginin adının Kurgu olması fakültenin kuruluş sürecinde ortaya çıktı. Kurgu ismi, sinema-TV ve basın-yayın alanlarının bilinen, ortak, kavramını göstermesi ve terimin de Türkçe niteliği yönünden yerinde bir seçim olarak düşünüldü. Kişisel olarak, İletişim Bilimleri Fakültesini kurarken, alandaki temel kavramları Türkçeleştirmemiz gerektiğine dair bir kaygım vardı. Öğrenciler ve asistanlarla birlikte bütün yabancı kelimeleri Türkçeleştirme mücadelesine giriştik. O dönemde sinema terimleri İngilizce ya da Fransızca olarak kullanılıyordu. Biz Anadolu Üniversitesi’nde sinema dilini Türkçeleştirme çabasına girdik. Bu konuda Kurgu çok büyük bir öneme sahipti; alanın Türkçe kavramlarını geliştirecek bir ortam olma görevini üstlenmişti.”

Cilt 28 - Sayı 1 - 30 Haz 2020
 1. 1970’TEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE GENELİNDE VE İSTANBUL’DA FİLM GÖSTERİMİNİN TARİHSEL EKONOMİK COĞRAFYASI: GENEL GÖRÜNÜM
  Sayfalar 1 - 16
  Kaya ÖZKARACALAR , Özlem ÖZ
 2. YÜKSEKÖĞRETİMDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE DİJİTAL OKURYAZARLIK DERSİNE YÖNELİK BETİMSEL BİR ANALİZ
  Sayfalar 17 - 30
  Ayşe Aslı SEZGİN , Zaliha İ̇̇nci KARABACAK
 3. AİLE İÇİ YÜZ YÜZE İLETİŞİM, İNTERNET VE SOSYAL MEDYA KULLANIM İLİŞKİSİ
  Sayfalar 31 - 42
  Birol GÜLNAR , Fatma ÖZTAT
 4. AKADEMİK BİR ÖRGÜTTE İLETİŞİM DOYUMU İLE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 43 - 60
  Emel KARADAĞ
 5. TÜKETİM TOPLUMUNDA BEDELLİ AŞK: SEVGİLİLER GÜNÜ REKLAMLARINA YÖNELİK BİR İNCELEME
  Sayfalar 61 - 78
  Uğur BAKIR , Selçuk BAZARCI
 6. İNKÂR, ÖZLEM VE SIĞINAK: PARİS’TE GECE YARISI FİLMİ ÜZERİNE BİR OKUMA
  Sayfalar 79 - 94
  Fazilet LEKESİZ , Nermin ORTA
 7. MEDYA, SİYASET, SERMAYE EKSENİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: SİYASİ PARTİLERİN GENEL SEÇİMLERDEKİ (2002-2017) MİTİNG HABERLERİNİN GAZETELERDE YER ALMA ORANLARI
  Sayfalar 95 - 121
  Kamuran DEĞER
 8. ÇATIŞMA EYLEM STİLLERİ
  Sayfalar 122 - 140
  Fatma Sezen ÜNLÜ , Dilek TURAN EROĞLU
 9. TELEVİZYON REALİTY YARIŞMALARINDA ÇATIŞMA İÇERİKLİ KONUŞMA ANALİZİ: MASTERCHEF TÜRKİYE YARIŞMA PROGRAMININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 141 - 158
  Gülüzar SÖNMEZ
 10. Türk Sinemasında Engelli Bireyin Temsili: “Tamam mıyız?” ve “Benim Dünyam” Filmleri Örneğinde Bir Değerlendirme
  Sayfalar 159 - 168
  Melek ÖZKAR
 11. SİNEMASAL ANLATILARDA KONUŞMA SESİNİN TONALİTESİ ve ANLAM YARATIMI: ÖRNEK FİLMLER, ÇÖZÜMLEMELER
  Sayfalar 169 - 193
  Mustafa SÖZEN
 12. GÜNÜMÜZÜN MODERN TEKNOLOJİK İŞÇİLERİ PREKARYA ÇALIŞANLARIN EVLİLİKLERİNDE AİLE İLETİŞİMİ KAVRAMINA BAKIŞLARI
  Sayfalar 194 - 215
  Özge GÜRSOY ATAR, Şebnem GÜRSOY ULUSOY
 13. TELEVİZYON REKLAMLARINDA MİZAHIN KULLANIMI: “İŞ BANKASI 92 YAŞINDA” REKLAM FİLMİNİN ANALİZİ
  Sayfalar 216 - 233
  Büşra GEDİK , Onur ÖNÜRMEN
 14. Retro Ürün ve Deneyim Tüketen Y Kuşağı Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 234 - 246
  Neslihan ANUL , Hande BİLSEL ENGİN
 15. Sinemada Şiddet Olgusu Bağlamında “John Wick”
  Sayfalar 247 - 258
  Ali BALABANLAR
 16. SİYASAL TERCİHLERİN MEDYA TERCİHLERİNE ETKİSİ VE BİREYSEL NİTELİKLER İLİŞKİSİ
  Sayfalar 259 - 268
  Birol GÜLNAR , Selman Selim AKYÜZ
 17. SOSYAL MEDYADA HABER İÇERİKLERİNE GÜVEN VE KULLANICI MOTİVASYONLARI
  Sayfalar 269 - 288
  Deniz KILIÇ , Bilge İSPİR
 18. Gazete Haberlerinin Sağlık Politikalarının Belirlenmesi ve Uygulanmasındaki Önemi: Milliyet Gazetesi MPS ve SMA Haberleri Örneği
  Sayfalar 289 - 307
  Göktürk YILDIZ , Seray YALÇIN
 19. YAZILI BASINDA ENGELLİLERİN TEMSİLİ: HÜRRİYET, MİLLİYET, SABAH GAZETESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 308 - 326
  Deniz Elif YAVALAR
 20. YENİDEN ÜRETİLEN KEKSTRA REKLAMINDA VE KÜLTÜREL KOD DEĞİŞİMİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ
  Sayfalar 327 - 341
  Tugay DURMAZ
 21. YEREL SİYASETTE DEĞİŞEN İLETİŞİM KANALLARININ KULLANIMI: FARKLI SİYASAL TABANLI İLÇE BELEDİYE WEB SAYFALARINA YÖNELİK GÖSTERGEBİLİMSEL BİR ANALİZ
  Sayfalar 342 - 356
  Tugba YOLCU