ISSN: 1309-3487
Başlangıç: 2014
Yayımcı: Anadolu Üniversitesi
Kapak Resmi
 

Sevgili Meslektaşlarımız, Okuyucularımız ve Sevgili Öğrenciler,

Kurgu, iletişim alanında yayımlanan açık erişimli ulusal ve uluslarası hakemli akademik bir dergidir. Kurgu, Ocak ve Haziran olmak üzere yılda iki kez okuyucularıyla buluşmaktadır. İletişim alanındaki kuramsal ve uygulamalı çalışmalara yer vermeyi amaçlayan Kurgu, sosyal bilimlerdeki bir bilimsel bilgi yayılma platformu olarak hizmet vermektedir.

TARİHÇE

Kurgu dergisi 1979 yılında, Kurgu Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Televizyonla Öğretim ve Eğitim Fakültesi Dergisi adıyla yayınlanmaya başlamıştır. Yayına başladığı ilk yılda Mart ve Ekim aylarında olmak üzere iki sayı çıkaran derginin 3. ve 4. sayısı ise sırasıyla 1980 ve 1981 yıllarının Ekim ayında, bu kez Kurgu Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İletişim Bilimleri Fakültesi Dergisi adıyla yayınlanmıştır. Derginin ilk yıllarında iletişim bilimleri alanındaki temel eserlerin Türkçe literatüre kazandırılması amacıyla çeviri yayınlara önem verilmiş, yayınlanan ilk dört sayısındaki toplam 102 makalenin 63’ünü çeviri makaleler oluşturmuştur.

Derginin bu ilk üç yılı Yazı Kurulu’nda gerek İletişim Bilimleri Fakültesi’nin ilk hocaları, gerekse de Prof. Dr. Ünsal Oskay, Prof. Dr. Korkmaz Alemdar gibi iletişim bilimleri alanından önemli isimler bulunmuştur. Kurgu’nun ilk yıllarındaki Yazı Kurulu’nun içinde yer alan Ergun Tunçkan aynı zamanda derginin kapak tasarımını da yapmıştır.

Kurgu’nun, 1981 yılında yayınlanan dördüncü sayısının ardından sekiz yıllık bir aradan sonra 1989 yılının Ocak ve Haziran aylarında, İletişim Bilimleri Fakültesi’nin Açıköğetim Fakültesi bünyesinde bulunduğu sırada 5. ve 6. sayısı Kurgu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İletişim Bilimleri Dergisi adıyla basılmıştır. Dergi, bu yıldan itibaren çeviri makaleler yerine telif yazılara ağırlık vermiştir. 1990 yılında da iki sayı çıkaran derginin 9. sayısı 1991 yılının Aralık ayında yayınlanırken, 10. ve 11. sayıları 1992 yılının Ocak ve Aralık aylarında, 12. sayısı ise 1993 yılı Aralık ayında yayınlanmıştır. 10. sayısından itibaren dergi, İletişim Bilimleri Fakültesi’nin Açıköğretim Fakültesi’nden ayrılmasıyla birlikte Kurgu Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dergisi adıyla yayın hayatına devam etmiştir.

Kurgu 12. sayısının ardından iki yıl sonra 13. sayısını 1995 yılı Haziran ayında, 14. sayısını ise 1996 yılı Nisan ayında çıkarmıştır. Yeniden iki yıllık bir aranın ardından Kurgu’nun 15. sayısı 1998 yılı Temmuz ayında çıkarken, bu tarihten itibaren 2000 yılına kadar her yıl birer sayısı yayınlanmıştır. Bu tarihten sonra Kurgu’nun basılı olarak son sayısı olan 21. sayısı 2005 yılı Temmuz ayında yayınlanmış, dört yıllık bir aranın ardından 2009 ve 2010 yıllarında dergi Kurgu Online International Journal of Communication Studies adıyla online/çevirimiçi formatta iki sayı çıkarmıştır.

Kurgu’nun ilk sayısından itibaren İletişim Bilimleri Fakültesi’nin kurucu dekanı Prof. Dr. İnal Cem Aşkun, Prof. Dr. Akar Öçal, Doç. Dr. Birol Tenekecioğlu ve Prof. Dr. Nuray Serter, Prof. Dr. Osman Zıllıoğlu, Prof. Dr. Dursun Gökdağ, Prof. D. Naci Güçhan, Prof. Dr. Haluk Gürgen, Prof. Yalçın Demir, Prof. Dr. A. Halûk YÜKSEL, Prof. Dr. Murat Barkan, Prof. Dr. Uğur Demiray, Prof. Dr. Gülseren Güçhan, Prof. Dr. Halil İbrahim Gürcan, Prof. Dr. Nuray Uzkesici, Doç. Dr. Murat Ataizi, Doç. Dr. Hakan Savaş, Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, Doç. Dr. Aysun Yüksel, Prof. Dr. Ali Atıf Bir, Prof. Dr. Nadir Suğur, Prof. Dr. Ali Şimşek Yayın Kurulu’nda emek vermişlerdir. Derginin Onur Kurulu’nda ise Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Prof. Dr. Akar Öçal, Prof. Dr. İnal Cem Aşkun, Prof. Dr. Şan Öz-Alp, Prof. Dr. Semih Büker, Prof. Dr. Osman Zıllıoğlu, Prof. Dr. Dursun Gökdağ, Prof. Dr. Engin Ataç, Prof. Dr. Sezen Ünlü bulunmuştur.

İlk sayısından itibaren yayınlanması yönetimsel nedenlerle zaman zaman kesintiye uğrayan Kurgu Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 66’sı çeviri, 26’sı İngilizce olmak üzere ilk sayısından itibaren toplamda 523 makale yayınlamıştır. Kurgu, iletişim bilimleri alanında Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış akademik ve bilimsel nitelikli makaleleri kabul eden hakemli bir dergi olarak, yılda iki kez online/çevirimiçi formatta yayın hayatına devam etmektedir.

Dergimiz çalışanlarından Arş. Gör. Çiğdem ÜNLÜ ve Arş. Gör. Simge SÜLLÜ’nün gerçekleştirdikleri röportajda İletişim Bilimleri Fakültesi kurucu dekanı ve KURGU dergisinin fikir babası Prof. Dr. İnal Cem Aşkun Kurgu dergisinin çıkarılışı ve işlevleri hakkında şunları dile getirmiştir:

“Kurgu dergisi, Sinema ve Televizyon Okulunun Açılmasına Temel Olmak Üzere Düzenlenen Politikanın onuncu maddesinde yer alıyor. Fakültenin kuruluşu sırasında, sinema-TV ve basın-yayın benzeri alanlarda eğitim, öğretim değeri olan Türkçe yayınların gerçekleştirilmesine özellikle ağırlık verilmesi ve okulun belli sürelerle yayımlanacak bir de dergisi bulunması gerektiği düşünüldü. O dönemde hem öğrencilerin yabancı dil bilme koşulları hafifletildiği için, hem de Türkiye’de sinema-TV ve basın-yayın alanlarındaki kültürel gelişmenin hızlanabilmesi için Türkçe yayınların, çeviri ya da telif olsun, yapılmasına önem verilmesi kaçınılmaz bir zorunluluktu.

Ayrıca okulun kamuoyunda adını yerleştirmesi, kendisini koruması ve ülkenin sinema-TV, basın-yayın alanlarındaki birikimini değerlendirebilmesi için sürekli bir dergisinin yayımlanması büyük önem taşımaktaydı. Derginin, okulun girişeceği çeşitli yan çalışmalarda (yarışmalar, ödüller, seminerler, kurultaylar, vb.) kamuyla haberleşme bağıntısının kurulmasında büyük bir işlev kazanacağı düşünüldü.

Kurgu, okul kültürünün gelişmesi için akademik çalışmaların yanı sıra piyasadaki uygulamalı çalışmaların da yansıdığı bir yayın organı olarak düşünüldü. Kurgu dergisi, hem akademik gelişmeye yardımcı olan hem de öğrencilerin eğitimine katkıda bulunan bir dergiydi; hem hocalara hem de öğrencilere dağıtılıyordu. Hocalarımız ve asistanlarımız da dergiye çok önem verdiler. Bir sayının yayınlanması ardından, bir sonraki için hazırlanıyorlardı; böylece kendilerini entelektüel bir gelişme içine sokuyorlardı.

Derginin adının Kurgu olması fakültenin kuruluş sürecinde ortaya çıktı. Kurgu ismi, sinema-TV ve basın-yayın alanlarının bilinen, ortak, kavramını göstermesi ve terimin de Türkçe niteliği yönünden yerinde bir seçim olarak düşünüldü. Kişisel olarak, İletişim Bilimleri Fakültesini kurarken, alandaki temel kavramları Türkçeleştirmemiz gerektiğine dair bir kaygım vardı. Öğrenciler ve asistanlarla birlikte bütün yabancı kelimeleri Türkçeleştirme mücadelesine giriştik. O dönemde sinema terimleri İngilizce ya da Fransızca olarak kullanılıyordu. Biz Anadolu Üniversitesi’nde sinema dilini Türkçeleştirme çabasına girdik. Bu konuda Kurgu çok büyük bir öneme sahipti; alanın Türkçe kavramlarını geliştirecek bir ortam olma görevini üstlenmişti.”

19150