Amaç

Kurgu dergisi, Türkiye'de ve dünya çapında iletişim alanında gerçekleştirilen kuramsal ve uygulamalı çalışmaların yer verildiği bir bilimsel bilgi yayılma platformu olmayı amaçlamaktadır.

Kapsam

Kurgu dergisi iletişim ile ilgili tüm alanlarında gerçekleştirilen kuramsal ve uygulamalı çalışmaları kapsamaktadır.