BibTex RIS Kaynak Göster

ULUSLARARASI İLİŞKİLER DÜŞÜNCESİ VE DÜNYA POLİTİKASINDA DEĞİŞİMİ ANLAMAK

Yıl 2012, Cilt: 2 Sayı: 1, 9 - 34, 01.03.2012

Kaynakça

 • Arıboğan, Deniz Ülke. (1998). Kabileden Küreselleşmeye, Uluslararası İlişkiler Düşüncesi. İstanbul, Sarmal Yayınevi.
 • Barber, Benjamin. (2003). Mc World’e Karşı Cihad. Çev. E. Birey, İstanbul, Cep Kitapları A.Ş.
 • Brzezinsky, Zigniew K. (1995). Out of Control: Global Turmoil on the eve of twenty-first century. NY, Touchstone.
 • Calhoun, Craig. (2007). Milliyetçilik. Çev. B. Sütçüoğlu, İstanbul, Bilgi Üniversitesi Yay.
 • Ebu Süleyman, A. Ahmed. (1985). İslam’ın Uluslararası İlişkiler Kuramı. Çev. F. Koru, İstanbul, İnsan Yay.
 • Eisenstadt, S. N. (2007). Modernleşme: Başkaldırı ve Değişim. Çev. U. Çoşkun, Ankara, DoğuBatı.
 • Falk, Richard. (2005). Dünya Düzeni Nereye?. Çev. N. Domaniç ve N. Arhan, İstanbul, Metis Yay.
 • Goody, Jack. (2002). Batıdaki Doğu. Çev. B. M. Angılı ve İ. M. Bezgin, Ankara, Dost.
 • Gözen, Ramazan. (2004). Uluslararası İlişkiler Sonrası Çoğulculuk, Küreselleşme ve 11 Eylül. İstanbul, Alfa.
 • Harvey, David. (1989). The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Changes. Oxford, Basic Blackwell.
 • http://avalon.law.yale.edu/17th_century/westphal.asp (erişim: 18.11.2011).
 • Huntington, Samuel. (1993). “The Clash of Civilizations”. Foreign Affairs. 72, 22- 49
 • Knutsen, Torbjon L. (2006). Uluslararası İlişkiler Teorisi Tarihi. Çev. M. Özay, İstanbul, Açılım.
 • Llobera, Josep R. (2007). Modernliğin Tanrısı, Batı Avrupa’da Milliyetçiliğin Gelişimi. Ankara, Phoenix.
 • Machiavelli, Niccolo. (2004). Prens. Çev. H. Mutluay, İstanbul, Bordo Siyah.
 • Mansbach, Richard W. (2000). “Changing Understandings of Global Politics: Preinternationalism, internationalism, and postinternationalism”. Pondering Postinternationalism: A Paradigm for the Twenty First Century? Ed By. Heidi H. Hobbs, Albany. State University of New York Press. 7-23.
 • Moreno, Dario. (2000). “The Limits of Sovereignty in a Bifurcated World”. Pondering Postinternationalism: A Paradigm for the Twenty First Century? Ed By. Heidi H. Hobbs, Albany. State University of New York Press. 25-37.
 • Nye, Joseph S. ve David A. Welch. (2011). Küresel Çatışmayı ve İşbirliğini Anlamak. Çev. R. Akman, İstanbul, T. İş Bankası Kültür Yay.
 • Özkırımlı, Umut. (2008). Milliyetçilik Kuramları: Eleştirel Bir Bakış. Ankara, Doğu Batı.
 • Özlük, Erdem. (2012). Uluslararası İlişkilerde Devlet: Tanım, Teori ve Devlet İstisnacılığı, Konya, Çzigi Yayınevi.
 • Poggi, Giofarnco. (2007). Devlet, Doğası, Gelişimi ve Geleceği. Çev. A. Babacan, İstanbul, Bilgi Üniversitesi Yay.
 • Robertson, Roland. (1999). Küreselleşme: Toplum Kuramı ve Küresel Kültür. Çev. Ü. H. Yolsal, Ankara, Bilim ve Sanat.
 • Rosenau, James N. (1997). Along the Domestic-Foreign Frontier: Exploring Governence in a Turbulent World. Cambridge, Cambridge University Press.
 • Schulze, Hagen. (2005). Avrupa’da Ulus ve Devlet. Çev. T. Bender, İstanbul, Literatür Yay.
 • Smith, Anthony D. (1983). State and Nation in the Third World: The Western State and African Nationalism. Brighton, Wheatsheaf Boks Ltd.
 • --------------, (1986). The Ethnic Origins of Nations. Oxford, Blackwell.
 • --------------, (2004). Milli Kimlik. Çev. B.S. Şener, İstanbul, İletişim.
 • Tilly, Charles. (2001). Zor, Sermaye ve Avrupa Devletlerinin Oluşumu. Çev. K. Emiroğlu, Ankara, İmge Kitabevi.
 • Yurdusev, A. N. (1996). “‘Uluslararası İlişkiler Öncesi’”. Devlet, Sistem, Kimlik: Uluslararası İlişkilerde Temel Yaklaşımlar. Der. A. Eralp, İstanbul, İletişim.
 • Wallerstein, Immanuel. (2007). Avrupa Evrenselciliği, İktidarın Retoriği. İstanbul, Aram.
 • Viotti, Paul R. and Mark V. Kauppi. (2010). International Relations Theory. Fourth Edition, New York, Longman.
Yıl 2012, Cilt: 2 Sayı: 1, 9 - 34, 01.03.2012

Kaynakça

 • Arıboğan, Deniz Ülke. (1998). Kabileden Küreselleşmeye, Uluslararası İlişkiler Düşüncesi. İstanbul, Sarmal Yayınevi.
 • Barber, Benjamin. (2003). Mc World’e Karşı Cihad. Çev. E. Birey, İstanbul, Cep Kitapları A.Ş.
 • Brzezinsky, Zigniew K. (1995). Out of Control: Global Turmoil on the eve of twenty-first century. NY, Touchstone.
 • Calhoun, Craig. (2007). Milliyetçilik. Çev. B. Sütçüoğlu, İstanbul, Bilgi Üniversitesi Yay.
 • Ebu Süleyman, A. Ahmed. (1985). İslam’ın Uluslararası İlişkiler Kuramı. Çev. F. Koru, İstanbul, İnsan Yay.
 • Eisenstadt, S. N. (2007). Modernleşme: Başkaldırı ve Değişim. Çev. U. Çoşkun, Ankara, DoğuBatı.
 • Falk, Richard. (2005). Dünya Düzeni Nereye?. Çev. N. Domaniç ve N. Arhan, İstanbul, Metis Yay.
 • Goody, Jack. (2002). Batıdaki Doğu. Çev. B. M. Angılı ve İ. M. Bezgin, Ankara, Dost.
 • Gözen, Ramazan. (2004). Uluslararası İlişkiler Sonrası Çoğulculuk, Küreselleşme ve 11 Eylül. İstanbul, Alfa.
 • Harvey, David. (1989). The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Changes. Oxford, Basic Blackwell.
 • http://avalon.law.yale.edu/17th_century/westphal.asp (erişim: 18.11.2011).
 • Huntington, Samuel. (1993). “The Clash of Civilizations”. Foreign Affairs. 72, 22- 49
 • Knutsen, Torbjon L. (2006). Uluslararası İlişkiler Teorisi Tarihi. Çev. M. Özay, İstanbul, Açılım.
 • Llobera, Josep R. (2007). Modernliğin Tanrısı, Batı Avrupa’da Milliyetçiliğin Gelişimi. Ankara, Phoenix.
 • Machiavelli, Niccolo. (2004). Prens. Çev. H. Mutluay, İstanbul, Bordo Siyah.
 • Mansbach, Richard W. (2000). “Changing Understandings of Global Politics: Preinternationalism, internationalism, and postinternationalism”. Pondering Postinternationalism: A Paradigm for the Twenty First Century? Ed By. Heidi H. Hobbs, Albany. State University of New York Press. 7-23.
 • Moreno, Dario. (2000). “The Limits of Sovereignty in a Bifurcated World”. Pondering Postinternationalism: A Paradigm for the Twenty First Century? Ed By. Heidi H. Hobbs, Albany. State University of New York Press. 25-37.
 • Nye, Joseph S. ve David A. Welch. (2011). Küresel Çatışmayı ve İşbirliğini Anlamak. Çev. R. Akman, İstanbul, T. İş Bankası Kültür Yay.
 • Özkırımlı, Umut. (2008). Milliyetçilik Kuramları: Eleştirel Bir Bakış. Ankara, Doğu Batı.
 • Özlük, Erdem. (2012). Uluslararası İlişkilerde Devlet: Tanım, Teori ve Devlet İstisnacılığı, Konya, Çzigi Yayınevi.
 • Poggi, Giofarnco. (2007). Devlet, Doğası, Gelişimi ve Geleceği. Çev. A. Babacan, İstanbul, Bilgi Üniversitesi Yay.
 • Robertson, Roland. (1999). Küreselleşme: Toplum Kuramı ve Küresel Kültür. Çev. Ü. H. Yolsal, Ankara, Bilim ve Sanat.
 • Rosenau, James N. (1997). Along the Domestic-Foreign Frontier: Exploring Governence in a Turbulent World. Cambridge, Cambridge University Press.
 • Schulze, Hagen. (2005). Avrupa’da Ulus ve Devlet. Çev. T. Bender, İstanbul, Literatür Yay.
 • Smith, Anthony D. (1983). State and Nation in the Third World: The Western State and African Nationalism. Brighton, Wheatsheaf Boks Ltd.
 • --------------, (1986). The Ethnic Origins of Nations. Oxford, Blackwell.
 • --------------, (2004). Milli Kimlik. Çev. B.S. Şener, İstanbul, İletişim.
 • Tilly, Charles. (2001). Zor, Sermaye ve Avrupa Devletlerinin Oluşumu. Çev. K. Emiroğlu, Ankara, İmge Kitabevi.
 • Yurdusev, A. N. (1996). “‘Uluslararası İlişkiler Öncesi’”. Devlet, Sistem, Kimlik: Uluslararası İlişkilerde Temel Yaklaşımlar. Der. A. Eralp, İstanbul, İletişim.
 • Wallerstein, Immanuel. (2007). Avrupa Evrenselciliği, İktidarın Retoriği. İstanbul, Aram.
 • Viotti, Paul R. and Mark V. Kauppi. (2010). International Relations Theory. Fourth Edition, New York, Longman.
Toplam 31 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Erol Kurubaş Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2012
Gönderilme Tarihi 25 Kasım 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Kurubaş, E. (2012). ULUSLARARASI İLİŞKİLER DÜŞÜNCESİ VE DÜNYA POLİTİKASINDA DEĞİŞİMİ ANLAMAK. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1), 9-34.

İletişim

Telefon Numarası: +90 0318 357 35 92

Faks Numarası: +90 0318 357 35 97

e-mail: sbd@kku.edu.tr

Posta Adresi: Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Merkez Yerleşke, 71450, Yahşihan-KIRIKKALE

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.