Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Babesia canis ile Enfekte Köpeklerde Serum Amiloid-A, Haptoglobin, Seruloplazmin ve Albumin Seviyeleri

Yıl 2020, Cilt: 13 Sayı: 2, 219 - 223, 30.06.2020
https://doi.org/10.30607/kvj.670744

Öz

Bu çalışmada Babesia canis ile doğal enfekte köpeklerde serum haptoglobin (Hp), serum amiloid-A (SAA), seruloplazmin (Cp)ve albümin (Alb) seviyelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın materyalini, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı kliniklerine getirilen, kan frotilerinin giemsa yöntemi ile boyanması sonucunda B. canis tanısı konulan 20 hasta köpek oluşturdu. Kontrol amacı ile 10 sağlıklı köpek kullanıldı. Hasta hayvanların serum Hp, SAA, Cp ve Alb seviyeleri sırasıyla 0.44±0.12 mg/mL, 43.18±13.77 µg/mL, 10.75±2.45 mg/dL, 2.74±0.15 g/dL olarak belirlendi. Sağlıklı hayvanların serum Hp, SAA, Cp ve Alb değerleri ise sırasıyla 1.84±0.29 mg/mL, 1.18±0.40 µg/mL, 4.80±0.53 mg/dL, 3.01±0.34 g/dL olarak ölçüldü. Hasta hayvanların SAA ve Cp değerleri sağlıklı hayvanlara göre daha yüksek bulunurken (P<0.001), Hp (P<0.001) ve Alb (P<0.01) seviyelerinin daha düşük olduğu belirlendi. Sonuç olarak köpeklerde B. canis enfeksiyonunda serum SAA ve Cp değerleri yükselirken, Hp ve Alb seviyelerinin düştüğü belirlendi.

Kaynakça

 • Ay M, Gürbilek M, Vatansev H. Akut faz proteinleri. Genel Tıp Derg. 1998; 8(3): 125-132.
 • Aysul N, Ural K, Ulutaş B, Eren H, Karagenç T. First detection and molecular identification of Babesia gibsoni in two dogs from the Aydın province of Turkey. Turk J Vet Anim Sci. 2013; 37: 226-229.
 • Batırel A, Gençer S, Özer S. Enfeksiyon göstergesi olarak akut faz reaktanları: C-reaktif protein (CRP) ve serum amiloid A (SAA). Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2003; 3: 220-224.
 • Beck R, Vojta L, Mrljak V, Marinculić A, Beck A, Zivicnjak T, Cacciò SM. Diversity of Babesia and Theileria species in symptomatic and asymptomatic dogs in Croatia. Int J Parasitol. 2009; 39: 843-8.
 • Ceron JJ, Eckersall PD, Martýnez-Subiela S. Acute phase proteins in dogs and cats: current knowledge and future perspectives. Vet Clin Pathol. 2005; 34, 85-99.
 • Coetzee GA, Strachan AF, van der Westhuyzen DR, Hoppe HC, Jeenah MS, Beer FC. Serum amyloid A-containing human high density lipoprotein 3. Ther Journal of Biological Chemistry. 1986; 261: 9644-9651.
 • Colombo JP, Richterich R. Zur bestimmung des caeruloplasmin im plasma (on the determination of ceruloplasmin in plasma). Schweiz Med Wochenschr. 1964; 94: 715-720.
 • Coşkun A, Şen İ. Sığırlarda akut faz proteinleri ve klinik kullanım alanları. Sağlık Bilimleri Dergisi. 2011; 20(3): 240-246.
 • Cray C. Acute phase proteins in animals. Prog Mol Biol Transl Sci. 2012; 105: 113-150.
 • Dantas-Torres F, Figueredo LA. Canine babesiosis: a Brazilian perspective. Vet Parasitol. 2006; 141: 197-203.
 • Dobryszycka W. Biological functions of Haptoglobin. Eur J Clin Biochem. 1997; 35(9): 647-654.
 • dos Santos Schmidt EM, Rubio CP, dos Santos GJ, Barbosa L, da Motta Santos TF, de Cezaro MC. Serum protein profile of hookworm infection in dogs. Comp Clin Pathol. 2015; 24: 1463-1466.
 • Erkılıç EE. Babesiosis’li köpeklerde tedavi öncesi ve sonrası haptoglobin, seruloplazmin ve bazı biyokimyasal parametrelerin seviyelerinin belirlenmesi. Harran Üniv Vet Fak Derg. 2019; 8(1): 77-80.
 • Gökce Hİ, Bozukluhan K. Çiftlik hayvanlarında önemli akut faz proteinleri ve bunların veteriner hekimlik alanındaki kullanımı. Dicle Üniv Vet Fak Derg. 2009; 1(1): 1-14.
 • Gökçe E, Kırmızıgül AH, Taşçı GT, Uzlu E, Gündüz N, Vatansever Z. Türkiye’de Köpeklerde Babesia canis canis’in Klinik ve Parazitolojik Olarak İlk Tespiti. Kafkas Univ Vet Fak Derg. 2013; 19: 717-720.
 • Kocaturk M, Martinez S, Eralp O, Tvarijonaviciute A, Ceron J, Yilmaz Z. Prognostic value of serum acute phase proteins in dogs with parvoviral enteritis. J Small Anim Pract. 2010; 51: 478-483.
 • McGrotty YL, Knottenbelt CM, Ramsey IK, Reid SWJ, Eckersall PD. Haptoglobin concentrations in a canine hospital population. Vet Rec. 2003; 152: 562-564.
 • Milanović Z, Vekić J, Radonjić V, Božović AI, Zeljković A, Janac J, Spasojević-Kalimanovska V, Buch J, Chandrashekar R, Bojić-Trbojević Ž, Hajduković L, Christopher MM,
 • Kovaćević Filipović M. Association of acute Babesia canis infection and serum lipid, lipoprotein, and apoprotein concentrations in dogs. J Vet Intern Med. 2018; 33: 1686-1694.
 • Sevgisunar NS, Şahinduran Ş. Hayvanlarda akut faz proteinleri, kullanım amaçları ve klinik önemi. MAKÜ Sag. Bil. Enst. Derg. 2014, 2(1): 50-72.
 • Shah SA, Sood NK, Tumati SR. Haematobiochemical changes in natural cases of canine babesiosis. Asian J Anim Sci. 2011; 5: 387-392.
 • Solano-Gallego L, Baneth G: Babesiosis in dogs and cats-expanding parasitological and clinical spectra. Vet Parasitol. 2011; 181: 48-60.
 • Sudhakara Reddy B, Sivajothi S, Varaprasad Reddy LS, Solmon Raju KG. Clinical and laboratory findings of Babesia infection in dogs. J Parasit Dis. 2016; 40: 268-272.
 • Tothova C, Nagy O, Kovac G. Acute phase proteins and their use in the diagnosis of diseases in ruminants: a review. Veterinarni Medicina. 2014; 59: 163-180.
 • Tuna GE, Ulutaş B. Hastalıkların biyobelirteçleri olarak akut faz proteinleri. Turkiye Klinikleri J Vet Sci Intern Med-Special Topics. 2015; 1: 8-19.
 • Ulutaş B, Bayramlı G, Alkim Ulutaş B, Karagenç T. Serum concentration of some acute phase proteins in naturally occuring canine abesiosis: A preliminary study. Vet Clin Pathol. 2005; 34:144-147.
 • Ulutaş PA, Ulutaş B, Sarıerler M, Bayramlı G. Serum haptoglobin and ceruloplasmin concentrations in dogs with various diseases. İstanbul Üniv Vet Fak Derg. 2007; 33: 35-42.

The Serum Amyloid-A, Haptoglobin, Ceruloplasmin and Albumin Levels in Dogs Which are Infected with Babesia canis

Yıl 2020, Cilt: 13 Sayı: 2, 219 - 223, 30.06.2020
https://doi.org/10.30607/kvj.670744

Öz

In this study, we aimed to determine the serum haptoglobin (Hp), serum amyloid-A (SAA), ceruloplasmin (Cp) and albümin (Alb) levels in the dogs which are naturally infected with Babesia canis. 20 patient dogs which were diagnosed as B. canis by staining of their blood smears with giemsa method, which were brought to Kafkas University Veterinary Faculty Internal Medicine Department clinics formed the material of the study. 10 Healthy dogs were used for control. The serum Hp, SAA, Cp and Alb levels of the sick animals were determined as 0.44±0.12 mg/mL, 43.18±13.77 µg/mL, 10.75±2.45 mg/dL, 2.74±0.15 g/dL, respectively. Whereas, the serum Hp, SAA, Cp and Alb values of the healthy animals were measured as 1.84±0.29 mg/mL, 1.18±0.40 µg/mL, 4.80±0.53 mg/dL, 3.01±0.34 g/dL, respectively. While the SAA and Cp values of the sick animals were determined higher than that of the healthy animals, the (P <0.001), the Hp (P <0.001) and the Alb (P <0.01) levels were found to be lower. As a result, it was determined that the serum SAA and Cp levels increased, and the Hp and Alb levels decreased in the dogs which are infected with B. canis.

Kaynakça

 • Ay M, Gürbilek M, Vatansev H. Akut faz proteinleri. Genel Tıp Derg. 1998; 8(3): 125-132.
 • Aysul N, Ural K, Ulutaş B, Eren H, Karagenç T. First detection and molecular identification of Babesia gibsoni in two dogs from the Aydın province of Turkey. Turk J Vet Anim Sci. 2013; 37: 226-229.
 • Batırel A, Gençer S, Özer S. Enfeksiyon göstergesi olarak akut faz reaktanları: C-reaktif protein (CRP) ve serum amiloid A (SAA). Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2003; 3: 220-224.
 • Beck R, Vojta L, Mrljak V, Marinculić A, Beck A, Zivicnjak T, Cacciò SM. Diversity of Babesia and Theileria species in symptomatic and asymptomatic dogs in Croatia. Int J Parasitol. 2009; 39: 843-8.
 • Ceron JJ, Eckersall PD, Martýnez-Subiela S. Acute phase proteins in dogs and cats: current knowledge and future perspectives. Vet Clin Pathol. 2005; 34, 85-99.
 • Coetzee GA, Strachan AF, van der Westhuyzen DR, Hoppe HC, Jeenah MS, Beer FC. Serum amyloid A-containing human high density lipoprotein 3. Ther Journal of Biological Chemistry. 1986; 261: 9644-9651.
 • Colombo JP, Richterich R. Zur bestimmung des caeruloplasmin im plasma (on the determination of ceruloplasmin in plasma). Schweiz Med Wochenschr. 1964; 94: 715-720.
 • Coşkun A, Şen İ. Sığırlarda akut faz proteinleri ve klinik kullanım alanları. Sağlık Bilimleri Dergisi. 2011; 20(3): 240-246.
 • Cray C. Acute phase proteins in animals. Prog Mol Biol Transl Sci. 2012; 105: 113-150.
 • Dantas-Torres F, Figueredo LA. Canine babesiosis: a Brazilian perspective. Vet Parasitol. 2006; 141: 197-203.
 • Dobryszycka W. Biological functions of Haptoglobin. Eur J Clin Biochem. 1997; 35(9): 647-654.
 • dos Santos Schmidt EM, Rubio CP, dos Santos GJ, Barbosa L, da Motta Santos TF, de Cezaro MC. Serum protein profile of hookworm infection in dogs. Comp Clin Pathol. 2015; 24: 1463-1466.
 • Erkılıç EE. Babesiosis’li köpeklerde tedavi öncesi ve sonrası haptoglobin, seruloplazmin ve bazı biyokimyasal parametrelerin seviyelerinin belirlenmesi. Harran Üniv Vet Fak Derg. 2019; 8(1): 77-80.
 • Gökce Hİ, Bozukluhan K. Çiftlik hayvanlarında önemli akut faz proteinleri ve bunların veteriner hekimlik alanındaki kullanımı. Dicle Üniv Vet Fak Derg. 2009; 1(1): 1-14.
 • Gökçe E, Kırmızıgül AH, Taşçı GT, Uzlu E, Gündüz N, Vatansever Z. Türkiye’de Köpeklerde Babesia canis canis’in Klinik ve Parazitolojik Olarak İlk Tespiti. Kafkas Univ Vet Fak Derg. 2013; 19: 717-720.
 • Kocaturk M, Martinez S, Eralp O, Tvarijonaviciute A, Ceron J, Yilmaz Z. Prognostic value of serum acute phase proteins in dogs with parvoviral enteritis. J Small Anim Pract. 2010; 51: 478-483.
 • McGrotty YL, Knottenbelt CM, Ramsey IK, Reid SWJ, Eckersall PD. Haptoglobin concentrations in a canine hospital population. Vet Rec. 2003; 152: 562-564.
 • Milanović Z, Vekić J, Radonjić V, Božović AI, Zeljković A, Janac J, Spasojević-Kalimanovska V, Buch J, Chandrashekar R, Bojić-Trbojević Ž, Hajduković L, Christopher MM,
 • Kovaćević Filipović M. Association of acute Babesia canis infection and serum lipid, lipoprotein, and apoprotein concentrations in dogs. J Vet Intern Med. 2018; 33: 1686-1694.
 • Sevgisunar NS, Şahinduran Ş. Hayvanlarda akut faz proteinleri, kullanım amaçları ve klinik önemi. MAKÜ Sag. Bil. Enst. Derg. 2014, 2(1): 50-72.
 • Shah SA, Sood NK, Tumati SR. Haematobiochemical changes in natural cases of canine babesiosis. Asian J Anim Sci. 2011; 5: 387-392.
 • Solano-Gallego L, Baneth G: Babesiosis in dogs and cats-expanding parasitological and clinical spectra. Vet Parasitol. 2011; 181: 48-60.
 • Sudhakara Reddy B, Sivajothi S, Varaprasad Reddy LS, Solmon Raju KG. Clinical and laboratory findings of Babesia infection in dogs. J Parasit Dis. 2016; 40: 268-272.
 • Tothova C, Nagy O, Kovac G. Acute phase proteins and their use in the diagnosis of diseases in ruminants: a review. Veterinarni Medicina. 2014; 59: 163-180.
 • Tuna GE, Ulutaş B. Hastalıkların biyobelirteçleri olarak akut faz proteinleri. Turkiye Klinikleri J Vet Sci Intern Med-Special Topics. 2015; 1: 8-19.
 • Ulutaş B, Bayramlı G, Alkim Ulutaş B, Karagenç T. Serum concentration of some acute phase proteins in naturally occuring canine abesiosis: A preliminary study. Vet Clin Pathol. 2005; 34:144-147.
 • Ulutaş PA, Ulutaş B, Sarıerler M, Bayramlı G. Serum haptoglobin and ceruloplasmin concentrations in dogs with various diseases. İstanbul Üniv Vet Fak Derg. 2007; 33: 35-42.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Bilimleri
Bölüm ARAŞTIRMA MAKALESİ
Yazarlar

Ali Haydar KIRMIZIGÜL
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi
0000-0002-6660-2149
Türkiye


Ekin Emre ERKILIÇ
kafkas üniversitesi veteriner fakültesi
0000-0003-2461-5598
Türkiye


Oğuz MERHAN
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi
0000-0002-3399-0667
Türkiye


Metin ÖĞÜN
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi
0000-0002-2599-8589
Türkiye


Neslihan ÖLMEZ
Kafkas Üniversitesi
0000-0002-2191-8924
Türkiye


Gencay TAŞÇI Bu kişi benim
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi
0000-0002-8590-1101
Türkiye


Zati VATANSEVER
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi
0000-0003-3460-3849
Türkiye

Destekleyen Kurum Kafkas Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
Proje Numarası 2017-TS-40
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 13 Sayı: 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { kvj670744, journal = {Kocatepe Veterinary Journal}, issn = {1308-1594}, eissn = {2147-6853}, address = {}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {13}, number = {2}, pages = {219 - 223}, doi = {10.30607/kvj.670744}, title = {Babesia canis ile Enfekte Köpeklerde Serum Amiloid-A, Haptoglobin, Seruloplazmin ve Albumin Seviyeleri}, key = {cite}, author = {Kırmızıgül, Ali Haydar and Erkılıç, Ekin Emre and Merhan, Oğuz and Öğün, Metin and Ölmez, Neslihan and Taşçı, Gencay and Vatansever, Zati} }
APA Kırmızıgül, A. H. , Erkılıç, E. E. , Merhan, O. , Öğün, M. , Ölmez, N. , Taşçı, G. & Vatansever, Z. (2020). Babesia canis ile Enfekte Köpeklerde Serum Amiloid-A, Haptoglobin, Seruloplazmin ve Albumin Seviyeleri . Kocatepe Veterinary Journal , 13 (2) , 219-223 . DOI: 10.30607/kvj.670744
MLA Kırmızıgül, A. H. , Erkılıç, E. E. , Merhan, O. , Öğün, M. , Ölmez, N. , Taşçı, G. , Vatansever, Z. "Babesia canis ile Enfekte Köpeklerde Serum Amiloid-A, Haptoglobin, Seruloplazmin ve Albumin Seviyeleri" . Kocatepe Veterinary Journal 13 (2020 ): 219-223 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kvj/issue/52778/670744>
Chicago Kırmızıgül, A. H. , Erkılıç, E. E. , Merhan, O. , Öğün, M. , Ölmez, N. , Taşçı, G. , Vatansever, Z. "Babesia canis ile Enfekte Köpeklerde Serum Amiloid-A, Haptoglobin, Seruloplazmin ve Albumin Seviyeleri". Kocatepe Veterinary Journal 13 (2020 ): 219-223
RIS TY - JOUR T1 - Babesia canis ile Enfekte Köpeklerde Serum Amiloid-A, Haptoglobin, Seruloplazmin ve Albumin Seviyeleri AU - Ali HaydarKırmızıgül, Ekin EmreErkılıç, OğuzMerhan, MetinÖğün, NeslihanÖlmez, GencayTaşçı, ZatiVatansever Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.30607/kvj.670744 DO - 10.30607/kvj.670744 T2 - Kocatepe Veterinary Journal JF - Journal JO - JOR SP - 219 EP - 223 VL - 13 IS - 2 SN - 1308-1594-2147-6853 M3 - doi: 10.30607/kvj.670744 UR - https://doi.org/10.30607/kvj.670744 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kocatepe Veteriner Dergisi Babesia canis ile Enfekte Köpeklerde Serum Amiloid-A, Haptoglobin, Seruloplazmin ve Albumin Seviyeleri %A Ali Haydar Kırmızıgül , Ekin Emre Erkılıç , Oğuz Merhan , Metin Öğün , Neslihan Ölmez , Gencay Taşçı , Zati Vatansever %T Babesia canis ile Enfekte Köpeklerde Serum Amiloid-A, Haptoglobin, Seruloplazmin ve Albumin Seviyeleri %D 2020 %J Kocatepe Veterinary Journal %P 1308-1594-2147-6853 %V 13 %N 2 %R doi: 10.30607/kvj.670744 %U 10.30607/kvj.670744
ISNAD Kırmızıgül, Ali Haydar , Erkılıç, Ekin Emre , Merhan, Oğuz , Öğün, Metin , Ölmez, Neslihan , Taşçı, Gencay , Vatansever, Zati . "Babesia canis ile Enfekte Köpeklerde Serum Amiloid-A, Haptoglobin, Seruloplazmin ve Albumin Seviyeleri". Kocatepe Veterinary Journal 13 / 2 (Haziran 2020): 219-223 . https://doi.org/10.30607/kvj.670744
AMA Kırmızıgül A. H. , Erkılıç E. E. , Merhan O. , Öğün M. , Ölmez N. , Taşçı G. , Vatansever Z. Babesia canis ile Enfekte Köpeklerde Serum Amiloid-A, Haptoglobin, Seruloplazmin ve Albumin Seviyeleri. Kocatepe Veterinary Journal. 2020; 13(2): 219-223.
Vancouver Kırmızıgül A. H. , Erkılıç E. E. , Merhan O. , Öğün M. , Ölmez N. , Taşçı G. , Vatansever Z. Babesia canis ile Enfekte Köpeklerde Serum Amiloid-A, Haptoglobin, Seruloplazmin ve Albumin Seviyeleri. Kocatepe Veterinary Journal. 2020; 13(2): 219-223.
IEEE A. H. Kırmızıgül , E. E. Erkılıç , O. Merhan , M. Öğün , N. Ölmez , G. Taşçı ve Z. Vatansever , "Babesia canis ile Enfekte Köpeklerde Serum Amiloid-A, Haptoglobin, Seruloplazmin ve Albumin Seviyeleri", Kocatepe Veterinary Journal, c. 13, sayı. 2, ss. 219-223, Haz. 2020, doi:10.30607/kvj.670744

13520    13521       13522   1352314104

14105         14106        14107       14108