Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Clinicopathological Characteristics of Cats with Obstructive Lower Urinary Tract Disease in the Aydın Province (Turkey)

Yıl 2021, Cilt 14, Sayı 4, 474 - 481, 31.12.2021
https://doi.org/10.30607/kvj.1003077

Öz

The aim of this study was to retrospectively investigate the clinicopathological characteristics of cats with obstructive FLUTD in Aydin Province (Turkey) and the relationship of these features with short- (<36 hours) and long-term (≥36 hours) obstructions. A total of 27 adult cats of different breeds and ages with obstructive FLUTD were included in the study. Of these, 19 had short-term (Group 1), and 8 had long-term (Group 2) urethral obstruction history and clinical findings. Most of the cats with urethral obstruction were male, a mean age of 4.32±0.6 and cross-breed. Regarding the baseline characteristics, no obvious differences between the two groups. Besides localized symptoms such as dysuria, stranguria, oliguria/anuria, polysystemic findings such as dehydration, vomiting, and lethargy were statistically more frequent in the Group 2 cats compared to the Group 1. Pyuria, haematuria and proteinuria were the most common findings in the urinalysis. In cats with long-term obstruction (Group 2), azotemia and hyperkalemia were relatively severe and common. In conclusion, this study demonstrated that clinicopathological changes in cats with urethral obstruction are related to the duration of the obstruction. Considering the severity of both clinical findings and metabolic changes, emergency intervention in cats with urethral obstruction is of great importance.

Kaynakça

 • Fischer J, Lane I, Stokes J. Acute postrenal azotemia: etiology, clinicopathology, and pathophysiology. Compendium (Yardley, PA). 2009; 31(11), 520-30.
 • Fröhlich L, Hartmann K, Sautter-Louis C, Dorsch R. Postobstructive diuresis in cats with naturally occurring lower urinary tract obstruction: incidence, severity and association with laboratory parameters on admission. J Feline Med Surg. 2016; 18(10):809-817.
 • Gerber B, Boretti FS, Kley S, Laluha P, Müller C, Sieber N, Unterer S, Wenger M, Flückıger M, Glaus T, Reusch CE. Evaluation of clinical signs and causes of lower urinary tract disease in European cats. Small Anim Pract. 2005; 46(12):571-577.
 • Gerber B, Eichenberger S, Reusch CE. Guarded long-term prognosis in male cats with urethral obstruction. J Feline Med Surg. 2008; 10(1):16-23.
 • Joseph WB, Delmar RF, David JP, Cari AO, Jeanne AB, Scott AB. Pathophysiology of urethral obstruction. Veterinary Clinics: Small Anim Pract. 1996; 26(2):255-264.
 • Kovarikova S, Simerdova V, Bilek M, Honzak D, Palus V, Marsalek P. Clinicopathological characteristics of cats with signs of feline lower urinary tract disease in the Czech Republic. Vet Med. 2020; 65(3):123-133.
 • Kyles AE, Hardie EM, Wooden BG, Adin CA, Stone EA, Gregory CR, Ling GV. Clinical, clinicopathologic, radiographic, and ultrasonographic abnormalities in cats with ureteral calculi: 163 cases (1984–2002). JAVMA. 2017; 226(6), 932-936.
 • Lee JA, Drobatz KJ. Characterization of the clinical characteristics, electrolytes, acid–base, and renal parameters in male cats with urethral obstruction. J Vet Emerg Crit Care. 2003; 13(4): 227-233.
 • Lekcharoensuk C, Osborne CA, Lulich JP. Epidemiologic study of risk factors for lower urinary tract diseases in cats. J Am Vet Med Assoc. 2001; 218(9):1429-1435.
 • Lew-Kojrys S, Mikulska-Skupien E, Snarska A, Krystkiewicz W, Pomianowski A. Evaluation of clinical signs and causes of lower urinary tract disease in Polish cats. Vet Med. 2017; 62(7):386-393.
 • Mauro KD, Bradley CW, Drobatz KJ. Postmortem urinary tract changes in cats with urethral obstruction. J Vet Emerg Crit Care. 2020; 30(2):187-193.
 • Neri AM, de Araújo Machado LH, Okamoto PTCG, Filippi MG, Takahira RK, Melchert A, Lourenço MLG. Routine screening examinations in attendance of cats with obstructive lower urinary tract disease. Top Companion Anim Med. 2016; 31(4):140-145.
 • Sævik BK, Trangerud C, Ottesen N, Sørum H, Eggertsdóttir AV. Causes of lower urinary tract disease in Norwegian cats. J Feline Med Surg. 2011; 13(6): 410-417.
 • Segev G, Livne H, Ranen E, Lavy E. Urethral obstruction in cats: predisposing factors, clinical, clinicopathological characteristics and prognosis. J Feline Med Surg. 2011; 13(2):101-108.
 • Sumner JP, Rishniw M. Urethral obstruction in male cats in some Northern United States shows regional seasonality. Vet J. 2017; 220:72-74.

Aydın İlinde (Türkiye) Obstrüktif Alt İdrar Yolu Hastalıklı Kedilerin Klinikopatolojik Özellikleri

Yıl 2021, Cilt 14, Sayı 4, 474 - 481, 31.12.2021
https://doi.org/10.30607/kvj.1003077

Öz

Bu çalışmanın amacı, Aydın ilinde (Türkiye) obstrüktif FLUTD'li kedilerin klinikopatolojik özelliklerini ve bu özelliklerin kısa (<36 saat) ve uzun süreli (≥36 saat) tıkanıklıklarla ilişkisini retrospektif olarak araştırmaktı. Çalışmaya obstrüktif FLUTD'li farklı ırk ve yaşlarda toplam 27 yetişkin kedi dahil edildi. Bunlardan 19'u kısa süreli (Grup 1) ve 8'i uzun süreli (Grup 2) üretral obstrüksiyon öyküsü ve klinik bulgularına sahipti. Üretral obstrüksiyonu olan kedilerin çoğu erkek, genç-orta yaşlı (ortalama 4.32±0.6) ve melezdi ve iki grup arasında temel özellikler açısından belirgin bir fark yoktu. Disüri, strangüri, oligüri/anüri gibi lokalize semptomların yanı sıra dehidratasyon, kusma ve letarji gibi polisistemik bulgular Grup 2'deki kedilerde Grup 1'deki kedilere göre istatistiksel olarak daha sıktı. . Piyüri, hematüri ve proteinüri idrar tahlilinde en sık görülen bulgulardı. Uzun süreli obstrüksiyonu olan kedilerde (Grup 2) azotemi ve hiperkalemi nispeten şiddetli ve yaygındı. Sonuç olarak, bu çalışma üretral obstrüksiyonu olan kedilerde klinikopatolojik değişikliklerin obstrüksiyonun süresi ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Hem klinik bulguların hem de metabolik değişikliklerin ciddiyeti dikkate alındığında üretra tıkanıklığı olan kedilerde acil müdahale büyük önem taşımaktadır.

Kaynakça

 • Fischer J, Lane I, Stokes J. Acute postrenal azotemia: etiology, clinicopathology, and pathophysiology. Compendium (Yardley, PA). 2009; 31(11), 520-30.
 • Fröhlich L, Hartmann K, Sautter-Louis C, Dorsch R. Postobstructive diuresis in cats with naturally occurring lower urinary tract obstruction: incidence, severity and association with laboratory parameters on admission. J Feline Med Surg. 2016; 18(10):809-817.
 • Gerber B, Boretti FS, Kley S, Laluha P, Müller C, Sieber N, Unterer S, Wenger M, Flückıger M, Glaus T, Reusch CE. Evaluation of clinical signs and causes of lower urinary tract disease in European cats. Small Anim Pract. 2005; 46(12):571-577.
 • Gerber B, Eichenberger S, Reusch CE. Guarded long-term prognosis in male cats with urethral obstruction. J Feline Med Surg. 2008; 10(1):16-23.
 • Joseph WB, Delmar RF, David JP, Cari AO, Jeanne AB, Scott AB. Pathophysiology of urethral obstruction. Veterinary Clinics: Small Anim Pract. 1996; 26(2):255-264.
 • Kovarikova S, Simerdova V, Bilek M, Honzak D, Palus V, Marsalek P. Clinicopathological characteristics of cats with signs of feline lower urinary tract disease in the Czech Republic. Vet Med. 2020; 65(3):123-133.
 • Kyles AE, Hardie EM, Wooden BG, Adin CA, Stone EA, Gregory CR, Ling GV. Clinical, clinicopathologic, radiographic, and ultrasonographic abnormalities in cats with ureteral calculi: 163 cases (1984–2002). JAVMA. 2017; 226(6), 932-936.
 • Lee JA, Drobatz KJ. Characterization of the clinical characteristics, electrolytes, acid–base, and renal parameters in male cats with urethral obstruction. J Vet Emerg Crit Care. 2003; 13(4): 227-233.
 • Lekcharoensuk C, Osborne CA, Lulich JP. Epidemiologic study of risk factors for lower urinary tract diseases in cats. J Am Vet Med Assoc. 2001; 218(9):1429-1435.
 • Lew-Kojrys S, Mikulska-Skupien E, Snarska A, Krystkiewicz W, Pomianowski A. Evaluation of clinical signs and causes of lower urinary tract disease in Polish cats. Vet Med. 2017; 62(7):386-393.
 • Mauro KD, Bradley CW, Drobatz KJ. Postmortem urinary tract changes in cats with urethral obstruction. J Vet Emerg Crit Care. 2020; 30(2):187-193.
 • Neri AM, de Araújo Machado LH, Okamoto PTCG, Filippi MG, Takahira RK, Melchert A, Lourenço MLG. Routine screening examinations in attendance of cats with obstructive lower urinary tract disease. Top Companion Anim Med. 2016; 31(4):140-145.
 • Sævik BK, Trangerud C, Ottesen N, Sørum H, Eggertsdóttir AV. Causes of lower urinary tract disease in Norwegian cats. J Feline Med Surg. 2011; 13(6): 410-417.
 • Segev G, Livne H, Ranen E, Lavy E. Urethral obstruction in cats: predisposing factors, clinical, clinicopathological characteristics and prognosis. J Feline Med Surg. 2011; 13(2):101-108.
 • Sumner JP, Rishniw M. Urethral obstruction in male cats in some Northern United States shows regional seasonality. Vet J. 2017; 220:72-74.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Hekimlik
Bölüm ARAŞTIRMA MAKALESİ
Yazarlar

Ceren DİNLER AY (Sorumlu Yazar)
AYDIN ADNAN MENDERES UNIVERSITY
0000-0002-0706-1856
Türkiye


Gülten Emek TUNA
AYDIN ADNAN MENDERES UNIVERSITY
0000-0002-9729-8813
Türkiye


Bülent ULUTAŞ
AYDIN ADNAN MENDERES UNIVERSITY
0000-0002-8399-7082
Türkiye


Hüseyin VOYVODA
AYDIN ADNAN MENDERES UNIVERSITY
0000-0003-4059-0626
Türkiye

Destekleyen Kurum Bu çalışma herhangi bir kurum tarafından maddi olarak desteklenmemiştir.
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 14, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { kvj1003077, journal = {Kocatepe Veterinary Journal}, issn = {1308-1594}, eissn = {2147-6853}, address = {}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {14}, pages = {474 - 481}, doi = {10.30607/kvj.1003077}, title = {Clinicopathological Characteristics of Cats with Obstructive Lower Urinary Tract Disease in the Aydın Province (Turkey)}, key = {cite}, author = {Dinler Ay, Ceren and Tuna, Gülten Emek and Ulutaş, Bülent and Voyvoda, Hüseyin} }
APA Dinler Ay, C. , Tuna, G. E. , Ulutaş, B. & Voyvoda, H. (2021). Clinicopathological Characteristics of Cats with Obstructive Lower Urinary Tract Disease in the Aydın Province (Turkey) . Kocatepe Veterinary Journal , 14 (4) , 474-481 . DOI: 10.30607/kvj.1003077
MLA Dinler Ay, C. , Tuna, G. E. , Ulutaş, B. , Voyvoda, H. "Clinicopathological Characteristics of Cats with Obstructive Lower Urinary Tract Disease in the Aydın Province (Turkey)" . Kocatepe Veterinary Journal 14 (2021 ): 474-481 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kvj/issue/64946/1003077>
Chicago Dinler Ay, C. , Tuna, G. E. , Ulutaş, B. , Voyvoda, H. "Clinicopathological Characteristics of Cats with Obstructive Lower Urinary Tract Disease in the Aydın Province (Turkey)". Kocatepe Veterinary Journal 14 (2021 ): 474-481
RIS TY - JOUR T1 - Clinicopathological Characteristics of Cats with Obstructive Lower Urinary Tract Disease in the Aydın Province (Turkey) AU - Ceren Dinler Ay , Gülten Emek Tuna , Bülent Ulutaş , Hüseyin Voyvoda Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.30607/kvj.1003077 DO - 10.30607/kvj.1003077 T2 - Kocatepe Veterinary Journal JF - Journal JO - JOR SP - 474 EP - 481 VL - 14 IS - 4 SN - 1308-1594-2147-6853 M3 - doi: 10.30607/kvj.1003077 UR - https://doi.org/10.30607/kvj.1003077 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Kocatepe Veteriner Dergisi Clinicopathological Characteristics of Cats with Obstructive Lower Urinary Tract Disease in the Aydın Province (Turkey) %A Ceren Dinler Ay , Gülten Emek Tuna , Bülent Ulutaş , Hüseyin Voyvoda %T Clinicopathological Characteristics of Cats with Obstructive Lower Urinary Tract Disease in the Aydın Province (Turkey) %D 2021 %J Kocatepe Veterinary Journal %P 1308-1594-2147-6853 %V 14 %N 4 %R doi: 10.30607/kvj.1003077 %U 10.30607/kvj.1003077
ISNAD Dinler Ay, Ceren , Tuna, Gülten Emek , Ulutaş, Bülent , Voyvoda, Hüseyin . "Clinicopathological Characteristics of Cats with Obstructive Lower Urinary Tract Disease in the Aydın Province (Turkey)". Kocatepe Veterinary Journal 14 / 4 (Aralık 2021): 474-481 . https://doi.org/10.30607/kvj.1003077
AMA Dinler Ay C. , Tuna G. E. , Ulutaş B. , Voyvoda H. Clinicopathological Characteristics of Cats with Obstructive Lower Urinary Tract Disease in the Aydın Province (Turkey). Kocatepe Veterinary Journal. 2021; 14(4): 474-481.
Vancouver Dinler Ay C. , Tuna G. E. , Ulutaş B. , Voyvoda H. Clinicopathological Characteristics of Cats with Obstructive Lower Urinary Tract Disease in the Aydın Province (Turkey). Kocatepe Veterinary Journal. 2021; 14(4): 474-481.
IEEE C. Dinler Ay , G. E. Tuna , B. Ulutaş ve H. Voyvoda , "Clinicopathological Characteristics of Cats with Obstructive Lower Urinary Tract Disease in the Aydın Province (Turkey)", Kocatepe Veterinary Journal, c. 14, sayı. 4, ss. 474-481, Ara. 2021, doi:10.30607/kvj.1003077

13520    13521       13522   1352314104

14105         14106        14107       14108