Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The İncidence of Neospora Caninum in Dairy Cows with Abortion and İnfertility Problems in Aksaray Providence

Yıl 2021, Cilt 14, Sayı 4, 520 - 524, 31.12.2021
https://doi.org/10.30607/kvj.1009265

Öz

The contribution of animal husbandry to the national economy cannot be ignored. The causes of infertility are various and complex. Economic losses are increasing in dairy cattle breeding due to infectious and non-infectious causes. The percentage of abortion due to infectious agents is not fully known, but infectious agents lie in about 90% of the cases whose etiology can be determined. Neospora caninum is considered to be one of the most important abortion factors of cattle. Although, this protozoa is always ignored. It causes abortion in cows. In this study, it was aimed to detect N. caninum from the blood serum obtained from 137 dairy cattle brought to Aksaray University Faculty of Veterinary Medicine between 2017-2019 and suffering from abortion and infertility problems. For serological diagnosis, ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) test was performed.
As a result, N. caninum agent was detected in 37.22 % (51/137) of the samples that belong to cattle with abortion and infertility problems. It was concluded that economic loss due to infertility in dairy cattle and protozoa, which are one of the infection factors, should be given importance.

Kaynakça

 • Açıcı M, Bölükbaş CS, Pekmezci GZ, Gürler H, Genç O, Gürler AT, Kaya S, Umur ŞA. diagnostic survey of Neospora caninum infection in aborted fetuses in the Middle Black Sea Region and Sivas Province, Turkey. Turk J Vet Anim Sci, (2019); 43: 761-766.
 • Akça A, Gokce HI, Guy CS, McGarry JW, Williams DJL. Prevalence of antibodies to Neospora caninum in local and imported cattle breeds in the Kars province of Turkey. Research in Veterinary Science, (2005); 78(2):123-126.
 • Barber JS, Trees AJ. Clinical aspects of 27 cases of neosporosis in dogs. Vet. Rec. (1996); 139:439–443.
 • Celik HA, Kozan E, Eser M, Yılmaz O, Birdane MK, Sarımehmetoğlu HO. A research on seroprevalence of Neospora caninum in cattle. Ankara Üniv Vet Fak Derg. (2013); 60: 99-102.
 • Dubey JP. Review of Neospora caninum and neosporosis in animals. The Korean Journal of Parasitology. (2003); 41(1): 1-16.
 • Dubey JP, Schares G, Ortega-Mora LM. Epidemiology and control of neosporosis and Neospora caninum. Clinical Microbiology Reviews. (2007); 20: 323–367.
 • Dubey JP, Schares G. Neosporosis in animals—The last five years. Veterinary Parasitology, (2011); 180(1–2): 90-108.
 • Erol U, Danyer E, Tuncer S, Korkmaz Ç, Deniz A . Atık Yapan Sığırlarda Anti- Neospora caninum Antikorlarının Yaygınlığının Araştırılması. Etlik Vet Mikrobiyol Derg. (2019); 30 (1): 78-81.
 • Guido S., Katzer F, Nanjiani I, Milne E, Innes EA. Serology based diagnostics for the control of bovine Neosporosis. Trend Parasitol. (2016); 32 (2):131-143.
 • Häsler B, Regula G, Stärk KD, Sager H, Gottstein B, Reist M. Financial analysis of various strategies for the control of Neospora caninum in dairy cattle in Switzerland. Preventive Veterinary Medicine. (2006); 77: 230–253.
 • Iça A, Yıldırım A, Düzlü O, Inci A. Kayseri Yöresinde Sığırlarda Neospora caninum’un Seroprevalansı. Türkiye Parazitoloji Dergisi. (2006); 30 (2): 92-94.
 • Khan A, Shaik JS, Sikorski P, Dubey JP, Grigg ME. Neosporosis: An Overview of Its Molecular Epidemiology and Pathogenesis. Engineering, (2020); 6 (1): 10-19.
 • Kul O, Kabakcı N, Yıldız K, Ocal N, Kalender H, Ilkme NA. Neospora caninum associated with epidemic abortions in dairy cattle: the first clinical neosporosis report in Turkey. Vet. Parasitol. (2009); 159: 69–72.
 • Kurtdede A, Ural K. Serological status, epidemiology and prevalence of bovine Neospora caninum infection in Turkey: a review of published studies. Revue Méd. Vét. (2009); 160(5): 244-251.
 • McCann CM, Vyse AJ, Salmon RL, Thomas D, Williams DJL, McGarry JW, Pebody R, Trees AJ. Lack of Serologic Evidence of Neospora caninum in Humans, England. Emerging Infectious Diseases, (2008); 14 (6):978-80.
 • Mor N, Akça A. Kars Yöresinde Sığır ve Köpeklerde Neospora caninum Üzerine Epidemiyolojik Araştırmalar: Gruplararası Çalışma. Kafkas Univ Vet Fak Derg. (2012); 18(Suppl-A): A193-A199.
 • Ocal N, Atmaca HT, Albay MK, Deniz A, Kalender H, Yıldız K, Kul O. A new approach to Neospora caninum infection epidemiology: neosporosisin integrated and rural dairy farms in Turkey. Turk J Vet Anim Sci. (2014); 38: 161-168.
 • Reichel MP, Ayanegui-Alcérreca MA, Gondim LF, Ellis J. What is the global economic impact of Neospora caninum in cattle—The billion dollar question. Int. J. Parasitol. (2013); 43:133–142.
 • VanLeeuwen JA, Haddad JP, Dohoo IR, Keefe GP, Tiwari A, Scott HM. Risk factors associated with Neospora caninum seropositivity in randomly sampled Canadian dairy cows and herds. Preventive Veterinary Medicine. (2010); 93 (2–3), 129-138.
 • Vural G, Aksoy E, Bozkır M, Küçükayan U, Ertürk A. Seroprevalence of Neospora caninum in dairy cattle herds in Central Anatolia, Turkey. Veterinarski arhiv. (2006); 76(4): 343-349.
 • Wouda W. Diagnosis and epidemiology of bovine neosporosis: a review. Vet Q. (2000); 22(2):71-4.
 • Yıldız K, Gökpınar S. Investigation of Neospora caninum tissue cysts in cattle. Ankara Univ Vet Fak Derg, (2017); 64, 45-49.
 • Yıldız K, Gökpınar S, Sürsal N, Değirmenci R. Seroprevalence of Neospora Caninum in Dairy Cattle Raised in Çiçekdaği District of Kırşehir Province. Türkiye Parazitol Derg, (2017); 41: 135-8.
 • Yoo HS. Infectious causes of reproductive disorders in cattle. J. Reprod. Dev. (2010); 56: 53-60.

Aksaray İlinde Abortus ve İnfertilite Problemi Olan Süt İneklerinde Neospora Caninum İnsidansı

Yıl 2021, Cilt 14, Sayı 4, 520 - 524, 31.12.2021
https://doi.org/10.30607/kvj.1009265

Öz

Hayvancılığın ülke ekonomisine katkısı yadsınamaz. İnfertilitenin nedenleri çeşitli ve karmaşıktır. Süt sığırcılığında bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan nedenlerle ekonomik kayıplar artmaktadır. Enfeksiyöz ajanlara bağlı abortların yüzdesi tam olarak bilinmemekle birlikte, etiyolojisi belirlenebilen olguların yaklaşık %90'ında enfeksiyöz ajanlar bulunmaktadır. Neospora caninum sığırların en önemli abortus faktörlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte, bu protozoa her zaman göz ardı edilir. İneklerde abortusa, köpeklerde ise ölümcül sinir-kas hastalıklarına neden olur. Bu çalışmada, Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne 2017-2019 yılları arasında getirilen abort ve infertilite sorunu yaşayan 137 süt sığırından elde edilen kan serumundan N. caninum'un saptanması amaçlanmıştır. Serolojik tanı için ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) testi yapıldı. Sonuç olarak abortus ve infertilite sorunu olan sığırlara ait örneklerin %37,22'sinde (51/137) N. caninum etkeni tespit edilmiştir. Süt sığırlarında infertiliteye bağlı ekonomik kayıplara ve enfeksiyon faktörlerinden biri olan protozoalara önem verilmesi gerektiği sonucuna varıldı.

Kaynakça

 • Açıcı M, Bölükbaş CS, Pekmezci GZ, Gürler H, Genç O, Gürler AT, Kaya S, Umur ŞA. diagnostic survey of Neospora caninum infection in aborted fetuses in the Middle Black Sea Region and Sivas Province, Turkey. Turk J Vet Anim Sci, (2019); 43: 761-766.
 • Akça A, Gokce HI, Guy CS, McGarry JW, Williams DJL. Prevalence of antibodies to Neospora caninum in local and imported cattle breeds in the Kars province of Turkey. Research in Veterinary Science, (2005); 78(2):123-126.
 • Barber JS, Trees AJ. Clinical aspects of 27 cases of neosporosis in dogs. Vet. Rec. (1996); 139:439–443.
 • Celik HA, Kozan E, Eser M, Yılmaz O, Birdane MK, Sarımehmetoğlu HO. A research on seroprevalence of Neospora caninum in cattle. Ankara Üniv Vet Fak Derg. (2013); 60: 99-102.
 • Dubey JP. Review of Neospora caninum and neosporosis in animals. The Korean Journal of Parasitology. (2003); 41(1): 1-16.
 • Dubey JP, Schares G, Ortega-Mora LM. Epidemiology and control of neosporosis and Neospora caninum. Clinical Microbiology Reviews. (2007); 20: 323–367.
 • Dubey JP, Schares G. Neosporosis in animals—The last five years. Veterinary Parasitology, (2011); 180(1–2): 90-108.
 • Erol U, Danyer E, Tuncer S, Korkmaz Ç, Deniz A . Atık Yapan Sığırlarda Anti- Neospora caninum Antikorlarının Yaygınlığının Araştırılması. Etlik Vet Mikrobiyol Derg. (2019); 30 (1): 78-81.
 • Guido S., Katzer F, Nanjiani I, Milne E, Innes EA. Serology based diagnostics for the control of bovine Neosporosis. Trend Parasitol. (2016); 32 (2):131-143.
 • Häsler B, Regula G, Stärk KD, Sager H, Gottstein B, Reist M. Financial analysis of various strategies for the control of Neospora caninum in dairy cattle in Switzerland. Preventive Veterinary Medicine. (2006); 77: 230–253.
 • Iça A, Yıldırım A, Düzlü O, Inci A. Kayseri Yöresinde Sığırlarda Neospora caninum’un Seroprevalansı. Türkiye Parazitoloji Dergisi. (2006); 30 (2): 92-94.
 • Khan A, Shaik JS, Sikorski P, Dubey JP, Grigg ME. Neosporosis: An Overview of Its Molecular Epidemiology and Pathogenesis. Engineering, (2020); 6 (1): 10-19.
 • Kul O, Kabakcı N, Yıldız K, Ocal N, Kalender H, Ilkme NA. Neospora caninum associated with epidemic abortions in dairy cattle: the first clinical neosporosis report in Turkey. Vet. Parasitol. (2009); 159: 69–72.
 • Kurtdede A, Ural K. Serological status, epidemiology and prevalence of bovine Neospora caninum infection in Turkey: a review of published studies. Revue Méd. Vét. (2009); 160(5): 244-251.
 • McCann CM, Vyse AJ, Salmon RL, Thomas D, Williams DJL, McGarry JW, Pebody R, Trees AJ. Lack of Serologic Evidence of Neospora caninum in Humans, England. Emerging Infectious Diseases, (2008); 14 (6):978-80.
 • Mor N, Akça A. Kars Yöresinde Sığır ve Köpeklerde Neospora caninum Üzerine Epidemiyolojik Araştırmalar: Gruplararası Çalışma. Kafkas Univ Vet Fak Derg. (2012); 18(Suppl-A): A193-A199.
 • Ocal N, Atmaca HT, Albay MK, Deniz A, Kalender H, Yıldız K, Kul O. A new approach to Neospora caninum infection epidemiology: neosporosisin integrated and rural dairy farms in Turkey. Turk J Vet Anim Sci. (2014); 38: 161-168.
 • Reichel MP, Ayanegui-Alcérreca MA, Gondim LF, Ellis J. What is the global economic impact of Neospora caninum in cattle—The billion dollar question. Int. J. Parasitol. (2013); 43:133–142.
 • VanLeeuwen JA, Haddad JP, Dohoo IR, Keefe GP, Tiwari A, Scott HM. Risk factors associated with Neospora caninum seropositivity in randomly sampled Canadian dairy cows and herds. Preventive Veterinary Medicine. (2010); 93 (2–3), 129-138.
 • Vural G, Aksoy E, Bozkır M, Küçükayan U, Ertürk A. Seroprevalence of Neospora caninum in dairy cattle herds in Central Anatolia, Turkey. Veterinarski arhiv. (2006); 76(4): 343-349.
 • Wouda W. Diagnosis and epidemiology of bovine neosporosis: a review. Vet Q. (2000); 22(2):71-4.
 • Yıldız K, Gökpınar S. Investigation of Neospora caninum tissue cysts in cattle. Ankara Univ Vet Fak Derg, (2017); 64, 45-49.
 • Yıldız K, Gökpınar S, Sürsal N, Değirmenci R. Seroprevalence of Neospora Caninum in Dairy Cattle Raised in Çiçekdaği District of Kırşehir Province. Türkiye Parazitol Derg, (2017); 41: 135-8.
 • Yoo HS. Infectious causes of reproductive disorders in cattle. J. Reprod. Dev. (2010); 56: 53-60.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Hekimlik
Bölüm ARAŞTIRMA MAKALESİ
Yazarlar

Gaye BULUT (Sorumlu Yazar)
AKSARAY UNIVERSITY, FACULTY OF VETERINARY MEDICINE, DEPARTMENT OF CLINICAL SCIENCES, DEPARTMENT OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
0000-0003-4500-1958
Türkiye


Hikmet ÜN
AKSARAY UNIVERSITY, FACULTY OF VETERINARY MEDICINE, DEPARTMENT OF PRE-CLINICAL SCIENCES, THE DEPARTMENT OF VIROLOGY
0000-0003-2054-7823
Türkiye


Gökçenur SANİOĞLU
AKSARAY UNIVERSITY, FACULTY OF VETERINARY MEDICINE, DEPARTMENT OF PRE-CLINICAL SCIENCES, DEPARTMENT OF MICROBIOLOGY
0000-0001-9950-330X
Türkiye


İlker CAMKERTEN
AKSARAY UNIVERSITY, FACULTY OF VETERINARY MEDICINE, DEPARTMENT OF CLINICAL SCIENCES, DEPARTMENT OF INTERNAL MEDICINE
0000-0002-6952-7703
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 14, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { kvj1009265, journal = {Kocatepe Veterinary Journal}, issn = {1308-1594}, eissn = {2147-6853}, address = {}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {14}, pages = {520 - 524}, doi = {10.30607/kvj.1009265}, title = {The İncidence of Neospora Caninum in Dairy Cows with Abortion and İnfertility Problems in Aksaray Providence}, key = {cite}, author = {Bulut, Gaye and Ün, Hikmet and Sanioğlu, Gökçenur and Camkerten, İlker} }
APA Bulut, G. , Ün, H. , Sanioğlu, G. & Camkerten, İ. (2021). The İncidence of Neospora Caninum in Dairy Cows with Abortion and İnfertility Problems in Aksaray Providence . Kocatepe Veterinary Journal , 14 (4) , 520-524 . DOI: 10.30607/kvj.1009265
MLA Bulut, G. , Ün, H. , Sanioğlu, G. , Camkerten, İ. "The İncidence of Neospora Caninum in Dairy Cows with Abortion and İnfertility Problems in Aksaray Providence" . Kocatepe Veterinary Journal 14 (2021 ): 520-524 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kvj/issue/64946/1009265>
Chicago Bulut, G. , Ün, H. , Sanioğlu, G. , Camkerten, İ. "The İncidence of Neospora Caninum in Dairy Cows with Abortion and İnfertility Problems in Aksaray Providence". Kocatepe Veterinary Journal 14 (2021 ): 520-524
RIS TY - JOUR T1 - The İncidence of Neospora Caninum in Dairy Cows with Abortion and İnfertility Problems in Aksaray Providence AU - Gaye Bulut , Hikmet Ün , Gökçenur Sanioğlu , İlker Camkerten Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.30607/kvj.1009265 DO - 10.30607/kvj.1009265 T2 - Kocatepe Veterinary Journal JF - Journal JO - JOR SP - 520 EP - 524 VL - 14 IS - 4 SN - 1308-1594-2147-6853 M3 - doi: 10.30607/kvj.1009265 UR - https://doi.org/10.30607/kvj.1009265 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Kocatepe Veteriner Dergisi The İncidence of Neospora Caninum in Dairy Cows with Abortion and İnfertility Problems in Aksaray Providence %A Gaye Bulut , Hikmet Ün , Gökçenur Sanioğlu , İlker Camkerten %T The İncidence of Neospora Caninum in Dairy Cows with Abortion and İnfertility Problems in Aksaray Providence %D 2021 %J Kocatepe Veterinary Journal %P 1308-1594-2147-6853 %V 14 %N 4 %R doi: 10.30607/kvj.1009265 %U 10.30607/kvj.1009265
ISNAD Bulut, Gaye , Ün, Hikmet , Sanioğlu, Gökçenur , Camkerten, İlker . "The İncidence of Neospora Caninum in Dairy Cows with Abortion and İnfertility Problems in Aksaray Providence". Kocatepe Veterinary Journal 14 / 4 (Aralık 2021): 520-524 . https://doi.org/10.30607/kvj.1009265
AMA Bulut G. , Ün H. , Sanioğlu G. , Camkerten İ. The İncidence of Neospora Caninum in Dairy Cows with Abortion and İnfertility Problems in Aksaray Providence. Kocatepe Veterinary Journal. 2021; 14(4): 520-524.
Vancouver Bulut G. , Ün H. , Sanioğlu G. , Camkerten İ. The İncidence of Neospora Caninum in Dairy Cows with Abortion and İnfertility Problems in Aksaray Providence. Kocatepe Veterinary Journal. 2021; 14(4): 520-524.
IEEE G. Bulut , H. Ün , G. Sanioğlu ve İ. Camkerten , "The İncidence of Neospora Caninum in Dairy Cows with Abortion and İnfertility Problems in Aksaray Providence", Kocatepe Veterinary Journal, c. 14, sayı. 4, ss. 520-524, Ara. 2021, doi:10.30607/kvj.1009265

13520    13521       13522   1352314104

14105         14106        14107       14108