PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

ORTAÖĞRETİM DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Yıl 2017, Cilt 0, Sayı 42, 50 - 68, 15.06.2017
https://doi.org/10.21764/efd.84291

Öz

Bu araştırmanın amacı ortaöğretim kurumlarında 2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmakta olan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına (DYK) ilişkin öğrenci görüşlerini belirlemektir. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden biri olan tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen beşli likert tipi Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına İlişkin Öğrenci Görüşleri Anketi (DYKİGA) kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirlik ve geçerlilik çalışmaları 536 (326 bayan, 210 erkek) ortaöğretim öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu Türkiye’nin Batı Karadeniz Bölgesi’nin Kuzey Batısında yer alan iki ilindeki 615 (414 bayan, 201 erkek) ortaöğretim öğrencisinden meydana gelmiştir. Elde edilen veriler genel olarak değerlendirildiğinde DYK’ya ilişkin öğrenci görüşlerinin olumlu olduğu ve bazı değişkenlere (cinsiyet, okul yerleşkesi, sınıf seviyesi) göre farklılık gösterdiği saptanmıştır. Bunun yanında okul türü değişkenine göre anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmüştür. Elde edilen bulgular ışığında orta öğretim öğrencilerinin DYK'ya ilişkin görüşlerinin olumlu olduğu söylenebilir. Bu farklılıklar hakkındaki değerlendirmelere tartışma ve sonuç bölümünde detaylı olarak yer verilmiştir.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ayhan İNCİRCİ
0000-0001-8566-6079


Abdurrahman İLĞAN
0000-0002-2972-7727


Özgür SİREM
0000-0001-8404-5617


Sinan BOZKURT

Yayımlanma Tarihi 15 Haziran 2017
Başvuru Tarihi 4 Temmuz 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 0, Sayı 42

Kaynak Göster

Bibtex @ { maeuefd330323, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1302-8944}, address = {}, publisher = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {0}, pages = {50 - 68}, doi = {10.21764/efd.84291}, title = {ORTAÖĞRETİM DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {İncirci, Ayhan and İlğan, Abdurrahman and Sirem, Özgür and Bozkurt, Sinan} }
APA İncirci, A. , İlğan, A. , Sirem, Ö. & Bozkurt, S. (2017). ORTAÖĞRETİM DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 0 (42) , 50-68 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/maeuefd/issue/30534/330323
MLA İncirci, A. , İlğan, A. , Sirem, Ö. , Bozkurt, S. "ORTAÖĞRETİM DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ" . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 0 (2017 ): 50-68 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/maeuefd/issue/30534/330323>
Chicago İncirci, A. , İlğan, A. , Sirem, Ö. , Bozkurt, S. "ORTAÖĞRETİM DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 0 (2017 ): 50-68
RIS TY - JOUR T1 - ORTAÖĞRETİM DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ AU - Ayhan İncirci , Abdurrahman İlğan , Özgür Sirem , Sinan Bozkurt Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 50 EP - 68 VL - 0 IS - 42 SN - -1302-8944 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ORTAÖĞRETİM DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ %A Ayhan İncirci , Abdurrahman İlğan , Özgür Sirem , Sinan Bozkurt %T ORTAÖĞRETİM DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1302-8944 %V 0 %N 42 %R %U
ISNAD İncirci, Ayhan , İlğan, Abdurrahman , Sirem, Özgür , Bozkurt, Sinan . "ORTAÖĞRETİM DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 0 / 42 (Haziran 2017): 50-68 .
AMA İncirci A. , İlğan A. , Sirem Ö. , Bozkurt S. ORTAÖĞRETİM DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 0(42): 50-68.
Vancouver İncirci A. , İlğan A. , Sirem Ö. , Bozkurt S. ORTAÖĞRETİM DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 0(42): 50-68.
IEEE A. İncirci , A. İlğan , Ö. Sirem ve S. Bozkurt , "ORTAÖĞRETİM DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 0, sayı. 42, ss. 50-68, Haz. 2017, doi:10.21764/efd.84291

Cited By


Predicting Academic Achievement with Machine Learning Algorithms
Journal of Educational Technology and Online Learning
Muhammed YILDIZ
https://doi.org/10.31681/jetol.773206