Derleme
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Röntgenden Klinik Yaklaşıma Köpeklerde Radyografik Kardiyomegali

Yıl 2017, Cilt: 2 Sayı: 2, 163 - 170, 29.12.2017
https://doi.org/10.24880/maeuvfd.346468

Öz

Radyografik Kardiyomegali toraks röntgenlerinde kalp
siluetinin normal referans değerlerin üstünde olması anlamına gelmektedir. Kardiyomegali
tek başına bir hastalık belirtisi olmayıp, altta yatan diğer hastalıklar
sonucunda da oluşabilmektedir. Toraks röntgenlerinde rastlanan Radyografik Kardiyomegali
bulgusu genelde kalp hastalıkları ile ilişkilendirilmekte, çoğu kez kalp
hastalıkları dışındaki durumlar göz ardı edilmektedir. Bu derleme; Radyografik Kardiyomegali’nin
saptanmasıyla başlayan tanısal ve klinik yaklaşımları ve teşhise kadar uzanan
süreci klinisyen gözüyle değerlendirmektedir.

Radyografik Kardiyomegali toraks röntgenlerinde kalp
siluetinin normal referans değerlerin üstünde olması anlamına gelmektedir. Kardiyomegali
tek başına bir hastalık belirtisi olmayıp, altta yatan diğer hastalıklar
sonucunda da oluşabilmektedir. Toraks röntgenlerinde rastlanan Radyografik Kardiyomegali
bulgusu genelde kalp hastalıkları ile ilişkilendirilmekte, çoğu kez kalp
hastalıkları dışındaki durumlar göz ardı edilmektedir. Bu derleme; Radyografik Kardiyomegali’nin
saptanmasıyla başlayan tanısal ve klinik yaklaşımları ve teşhise kadar uzanan
süreci klinisyen gözüyle değerlendirmektedir.

Kaynakça

  • 1. Prof.Dr. Mehmet çağrı KARAKURUM. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları ABD. mckarakurum@mehmetakif.edu.tr Cep: 05519365555
  • 2. Prof.Dr. Kerem URAL. Aydın Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları ABD. uralkerem@gmail.com Cep: 5323821244
  • 3. Prof.Dr. Turan CİVELEK. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları ABD. turancivelek@gmail.com. Cep: 05055009090

Radiographic Cardiomegaly in Dogs: From Radiography to Clinical Approach

Yıl 2017, Cilt: 2 Sayı: 2, 163 - 170, 29.12.2017
https://doi.org/10.24880/maeuvfd.346468

Öz

Radiographic cardiomegaly means that the heart silhouette is above the normal reference values in
thorax radiographs. Cardiomegaly is not a symptom of a disease alone, but it can also occur as a result of
other underlying diseases. Although physicians usually rule out secondary disease related to radiographic
cardiomegaly, cardiomegaly sign in chest X-rays are usually associated with heart diseases. This review
consider the diagnostic and clinical approaches starting with the detection of radiographic cardiomegaly
and the process leading up to the diagnosis

Kaynakça

  • 1. Prof.Dr. Mehmet çağrı KARAKURUM. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları ABD. mckarakurum@mehmetakif.edu.tr Cep: 05519365555
  • 2. Prof.Dr. Kerem URAL. Aydın Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları ABD. uralkerem@gmail.com Cep: 5323821244
  • 3. Prof.Dr. Turan CİVELEK. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları ABD. turancivelek@gmail.com. Cep: 05055009090

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Hadı ALIHOSSEINI
Terapist Veteriner Polikliniği , Etiler, İSTANBUL
Türkiye


Ekrem Çağatay ÇOLAKOĞLU
Ankara üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Türkiye


Ali Evren HAYDARDEDEOĞLU
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2017
Gönderilme Tarihi 25 Ekim 2017
Kabul Tarihi 6 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Alıhosseını, H. , Çolakoğlu, E. Ç. & Haydardedeoğlu, A. E. (2017). Röntgenden Klinik Yaklaşıma Köpeklerde Radyografik Kardiyomegali . Veterinary Journal of Mehmet Akif Ersoy University , 2 (2) , 163-170 . DOI: 10.24880/maeuvfd.346468