Amaç

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi (MAKUUBD) 2017 yılından beri ulusal ve 2018 yılından itibaren ise uluslararası hakemli bir dergidir. Bilimsel niteliğe uygun çalışmaları okuyuculara ve bilim dünyasına yayınlayarak hem sosyal hem de teknik bilimler alanında katkı yapmayı amaçlamaktadır.

 

Kapsam

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi (MAKUUBD)'nde sosyal bilimler alanını oluşturan, iktisat, işletme, pazarlama, muhasebe, finans, uluslararası ticaret, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi ve ekonometri gibi bilim alanları ile mühendislik, bilgisayar teknolojisi, fizik, matematik, bilişim gibi uygulamalı ve teknik bilimler ile ilgili özgün akademik literatüre uygun bilimsel eserleri yayınlamaktadır.