Amaç ve Kapsam

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi (MAKUUBD) uluslararası hakemli bir dergidir. Bilimsel niteliğe uygun çalışmaları okuyuculara ve bilim dünyasına yayınlayarak uygulamalı sosyal ve beşeri bilimler alanında katkı yapmayı amaçlamaktadır.

 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi (MAKUUBD)'nde sosyal bilimler alanını oluşturan, iktisat, işletme, pazarlama, muhasebe, finans, uluslararası ticaret, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi ve ekonometri gibi bilim alanları ve beşeri bilimler ile ilgili özgün akademik literatüre uygun bilimsel eserleri yayınlamaktadır.


Yayımlanma Ayları
Mart Eylül