Amaç

-Mantar Dergisinde, tüm mikoloji alanlarında orijinal araştırma ve derleme çalışmalarının Nisan ve Ekim olmak üzere yılda iki sayı olarak yayınlanması amaçlanmaktadır.

Kapsam

-SİSTEMATİK VE TEMEL MİKOLOJİ, LİKENOLOJİ, UYGULAMALI MİKOLOJİ, TIBBİ MİKOLOJİ, FİTOPATOLOJİ VE BENZERİ BİLİM ALANLARINDA