Hakkında

Dergimizde sistematik ve temel mikoloji, likenoloji, uygulamalı mikoloji, tıbbi mikoloji, fitopatoloji ve benzeri bilim alanlarından gelen özgün ve derleme makaleler yayımlanır. 

Özgün makaleler araştırmaya, derleme makaleler güncel kaynaklara dayanmalıdır.

Açık Erişim Politikası

Mantar Dergisi, tamamen ücretsiz, uluslararası hakemli ve açık erişimli bir dergidir. Makale işlem ücreti (değerlendirme ücreti veya basım ücreti) ve makalelere erişim için abonelik ücreti talep etmez.


Editöriyal Süreç

Mantar Dergisi, tüm çalışmaların değerlendirme sürecinde çift kör hakemlik sistemini kullanmaktadır. 

Editörler; dergi yayın politikalarında yer alan "Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" politikalarını uygulamakla yükümlüdür. Bu bağlamda editörler her çalışmanın adil, tarafsız ve zamanında değerlendirme sürecinin tamamlanmasını kontrol ederler.


Dergimize gönderilen eserler önce gramer yönünden değerlendirilir. Bu aşamadan sonra iki hakeme gönderilir. Gereksinim duyulursa üçüncü hakem değerlendirilir. Eserlerin yayımlanmasında yazım kurallarında belirtilen ölçütler kapsamında bilime ve okuyuculara katkı düzeyi değerlendirilerek karar verilir. Hakemlerin değerlendirmelerini en geç 30 gün içinde dergiye göndermeleri talep edilir. Hakem değerlendirmeleri ve bu değerlendirmelere eser sahibinin cevapları editör tarafından incelenir ve eserin yayımlanıp yayımlanmayacağı konusunda karar verilir.