Dergi Kurulları

Baş Editör

Prof. Dr. Gıyasettin KAŞIK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ Türkiye
0 532 483 51 31
Biyoloji, Mantar Sistematiği, Mikoloji, Tohumsuz Bitkiler Sistematiği, Gıda Bilimi, Sebze Yetiştirme ve Islahı, Orman Ekolojisi

Editörler Kurulu

Prof. Dr. Abdullah KAYA GAZİ ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ, BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 0000-0002-4654-1406 Türkiye
Mantar Sistematiği, Mikoloji
Prof. Dr. Abdulnasır YILDIZ Dicle ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Biyoloji, Mikoloji, Mikrobiyoloji
Prof. Dr. Abdurrahman TAMER Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Türkiye
Mantar Sistematiği, Mikoloji, Mikrobiyoloji
Prof. Dr. Ahmet ASAN Trakya Üniversitesi 0000-0002-4132-3848 Türkiye
Çalışma alanı: Mikrobiyoloji (Mikoloji, çevre mikrobiyolojisi), bilimsel yayıncılık.
Biyoloji
Prof. Dr. Ali ASLAN Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 0000-0002-5122-6646 Türkiye
Tohumsuz Bitkiler Sistematiği
Prof. Dr. Aysun PEKŞEN ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY Türkiye
Sebze Yetiştirme ve Islahı
Prof. Dr. Ayşe Dilek AZAZ Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türkiye
Mikrobiyoloji, Mikoloji, Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji
Prof. Dr. Ayşen TÜRK Eskisehir Teknik Üniversitesi Türkiye
Biyoloji
Prof. Dr. Beyza ENER uludağ üniversitesi tıp fakültesi Türkiye
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Tıbbi Mikoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji
Prof. Dr. Celaleddin ÖZTÜRK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ Türkiye
0 542 672 02 50
Fen Bilimleri ve Matematik, Biyoloji, Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Prof. Dr. Cvetomir M. DENCHEV Institute of Biodiversity and Ecosystem Research, Sofia Bulgaristan
Mikoloji, Mantar Sistematiği
Doç. Dr. İlgaz AKATA Ankara University Türkiye
Mantar Sistematiği, Mikoloji
Doç. Dr. Hakan ALLI Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 0000-0001-8781-7029 Türkiye
Mantar Sistematiği
Prof. Dr. Ertuğrul SESLİ TRABZON ÜNİVERSİTESİ Türkiye
05324010642
Mantar Sistematiği, Mikoloji
Prof. Dr. Giovanni PACİONİ Università degli Studi dell'Aquila İtalya
Mikoloji
Prof. Dr. Hacı Halil BIYIK ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Biyoloji, Bakteriyoloji, Biyoteknoloji, Mikoloji, Mikrobiyoloji
Prof. Dr. Hasan Hüseyin DOĞAN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ, BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 0000-0001-8859-0188 Türkiye
Hücre Biyolojisi, Mantar Sistematiği, Mikoloji, Tohumsuz Bitkiler Sistematiği, Viroloji
Prof. Dr. Macit İLKİT ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Mikoloji
Prof. Dr. Mitko KARADELEV Ss. Cyril and Methodius University Makedonya
Mikoloji
Prof. Dr. Mustafa YAMAÇ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Biyoteknoloji, Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji, Mikoloji
Prof. Dr. Nur Münevver PINAR ANKARA UNIVERSITY Türkiye
Bitki Morfolojisi ve Anatomisi
Prof. Dr. Şule ÖZTÜRK ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Biyoloji Eğitimi, Bitki Fizyolojisi, Mikoloji
Prof. Dr. Sevda KIRBAĞ Fırat ü. Fen fakül. Biyoloji B 0000-0002-4337-8236 Türkiye
Fen Bilimleri ve Matematik, Biyoloji, Bakteriyoloji, Biyoteknoloji, Mantar Sistematiği, Mikoloji, Mikrobiyoloji, Moleküler Biyoloji, Biyokimya
Prof. Dr. Süleyha HİLMİOĞLU POLAT EGE TIP FAKÜLTESİ Türkiye
Tıbbi Mikoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji
Dr. Vasyl HELUTA M.G.Kholodny Botany Institute Ukrayna
Mikoloji
Doç. Dr. Burhan ŞEN TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ Türkiye
Toprak ve Hava mikrobiyolojisi, mikoloji konularında çalışmalar yapmaktayım.
Fen Bilimleri ve Matematik, Biyoloji
Doç. Dr. C. Cem ERGÜL Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü Türkiye
Mikoloji
Doç. Dr. Faruk SELÇUK AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Biyoloji
Doç. Dr. Fatih KALYONCU CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Biyoloji
Doç. Dr. Hasan AKGÜL Akdeniz Universitesi Türkiye
Biyoloji
Prof. Dr. Kadir KİNALİOGLU GİRESUN ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Biyoloji, Bitki Sistematiği, Mikoloji
Prof. Dr. Mehmet CANDAN ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Fen Bilimleri ve Matematik
Prof. Dr. Yusuf UZUN VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, ECZACILIK FAKÜLTESİ 0000-0002-0537-4517 Türkiye
Fen Bilimleri ve Matematik, Mantar Sistematiği, Tohumsuz Bitkiler Sistematiği
Yrd. Doç. Dr. İskender KARALTI Azerbaijan Medical University Azerbaycan
Mikoloji, Tıbbi Mikoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji
Doç. Dr. Şanlı KABAKTEPE Malatya Turgut Özal University 0000-0001-8286-9225 Türkiye
Biyoloji, Mantar Sistematiği, Mikoloji
Dr. Öğr. Üyesi Gönül EROĞLU SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ 0000-0001-6323-2077 Türkiye
Biyoloji, Mikoloji
Doç. Dr. Sinan AKTAŞ Selçuk Üniversitesi Türkiye
Biyoloji, Mikoloji, Mantar Sistematiği

Dergimize gönderilen eserler önce gramer yönünden değerlendirilir. Bu aşamadan sonra iki hakeme gönderilir. Gereksinim duyulursa üçüncü hakem tarafından değerlendirilir. Eserlerin yayımlanmasında yazım kurallarında belirtilen ölçütler kapsamında bilime ve okuyuculara katkı düzeyi değerlendirilerek karar verilir. Hakemlerin değerlendirmelerini en geç 30 gün içinde dergiye göndermeleri talep edilir. Hakem değerlendirmeleri ve bu değerlendirmelere eser sahibinin cevapları editör tarafından incelenir ve eserin yayımlanıp yayımlanmayacağı konusunda karar verilir.

Uluslararası Hakemli Dergi

Dergimiz, herhangi bir başvuru veya yayımlama ücreti almamaktadır 

Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

13815