Amaç ve Kapsam

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi’nin amacı siyasal bilimler alanında özgün ve bilimsel standartlara uygun akademik çalışmalara bir platform sağlayarak sosyal bilimler yazınına katkıda bulunmaktır.

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler ve yerel yönetimler alanında Türkçe, İngilizce ve Fransızca dilinde yazılmış özgün araştırma ve derleme makaleleri ile kitap inceleme yazılarını kabul etmektedir.Yayımlanma Ayları
Mart Eylül