Yazım Kuralları

 • Derginin yayın dili Türkçe, İngilizce ve Fransızca’dır.
 • Çalışmalar kaynakça ve ekler dahil araştırma ve derleme makaleler için 10.000 kelimeyi, editöre not ve kitap incelemesi için 2500 kelimeyi aşmamalıdır.
 • Çalışmalar 12 punto Times New Roman harf karakterleriyle ve 1,0 satır aralık ölçüsü ile hazırlanmalıdır.
 • Çalışmalar DergiPark üzerinden gönderilmelidir.
 • Yazar/yazarların adları çalışmanın başlığının hemen altında sağa bitişik şekilde verilmelidir. Ayrıca yazarın kurumu, e-posta adresi ve ORCID ID’si ilk sayfanın en altında dipnotta belirtilmelidir.
 • Dergimize gönderilen Türkçe çalışmalarda 200-250 sözcük arasında çalışmanın kapsamını, amacını, ulaşılan sonuçları ve kullanılan yöntemi kaydeden Türkçe ve İngilizce öz (abstract) ile özlerin altında çalışmanın içeriğini temsil eden en az 3 İngilizce ve Türkçe anahtar kelime yer almalıdır.
 • Türkçe makaleler için makalenin amaç, kapsam, yöntem, bulgu, analiz ve sonuçlarına yer veren bütünsel bir metin olarak genişletilmiş İngilizce özet metni hazırlanmalıdır. Çalışmanın teorik altyapısını kurduğu çalışmalara atıf verildiği genişletilmiş İngilizce özet metni 800-1200 kelime aralığında olmalıdır. Genişletilmiş İngilizce özet metni makalenin sonuna eklenerek sisteme tek bir dosya halinde yüklenmelidir.
 • Metin içi alıntılama ve kaynak gösterme için APA (American Psychological Association) kaynak stilinin 6. versiyonu kullanılmalıdır. APA 6 stili hakkında bilgi için; http://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf
 • Tam metin içinde numaralı başlıklandırma kullanılmalıdır.
 • Kaynakçadaki referans gösterilen tüm çalışmalar için DOI (eğer varsa) eklenmelidir.
 • Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar (Etik Rehberinde belirtilmiştir) için Etik Kurul izni sunulmalıdır.