Yazım Kuralları

 • Derginin yayın dili Türkçe, İngilizce ve Fransızca’dır.
 • Özel sayı teklifleri için dergi editörleriyle doğrudan e-posta yoluyla iletişime geçilmesi gerekmektedir.
 • Kaynakça ve ekler dahil olmak üzere araştırma ve derleme makaleleri 6.000-8.000 kelime arasında olmalı, editöre not ve kitap incelemesi şeklindeki yazılar ise 2.500 kelimeyi aşmamalıdır.
 • Çalışmalar 12 punto Times New Roman harf karakterleriyle ve 1,0 satır aralık ölçüsü ile hazırlanmalıdır.
 • Çalışmalar DergiPark üzerinden gönderilmelidir: https://dergipark.org.tr/tr/pub/marmarasbd
 • Yazar/yazarların adları çalışmanın başlığının hemen altında sağa bitişik şekilde verilmelidir. Ayrıca yazarın kurumu, e-posta adresi ve ORCID numarası ilk sayfanın en altında dipnot olarak belirtilmelidir.
 • Dergiye gönderilen Türkçe çalışmalarda 250 kelimeyi aşmayacak şekilde çalışmanın kapsamını, amacını, ulaşılan sonuçları ve kullanılan yöntemi özetleyen Türkçe ve İngilizce özet (abstract) yer almalıdır.
 • Özetlerin hemen altında çalışmanın içeriğini temsil eden en az beş İngilizce ve Türkçe anahtar kelime yer almalıdır.
 • Türkçe makaleler için ayrıca makalenin amaç, kapsam, yöntem, bulgu, analiz ve sonuçlarına yer veren bütünsel bir metin olarak genişletilmiş bir İngilizce özet metni (executive summary) hazırlanmalıdır. Söz konusu İngilizce özet metni 1.000-1.200 kelime aralığında olmalı ve makalenin sonuna eklenmelidir.
 • Metin içi alıntılama ve kaynak gösterme için APA (American Psychological Association) kaynak stilinin 7. versiyonu kullanılmalıdır. APA 7 ile ilgili daha detaylı bilgi ve örnekler için: https://apastyle.apa.org/instructional-aids/reference-examples.pdf
 • Tam metin içinde numaralı başlıklandırma kullanılmalıdır.
 • Kaynakçadaki referans gösterilen tüm çalışmalar için DOI (eğer varsa) eklenmelidir.
 • Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar (Etik Rehberinde belirtilmiştir) için Etik Kurul izni sunulmalıdır.

Değerlendirme Süreci

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, disiplinlerarası bir yaklaşımla sosyal bilimler alanında faaliyet gösteren araştırmacıların bilimsel çalışmalarına yer vermeyi amaçlamaktadır. Bu süreçte makalelerin bilimsel yetkinliğini ve sosyal bilimler alanına katkısını değerlendiren hakemler önemli bir rol oynamaktadır.

1. Makalenin Gönderimi: İlk aşamada yazarlar Dergipark sistemi üzerinden makalelerini dergiye gönderirler. Yazarlar, makalelerini dergiye uygun formatta ve yazım kurallarını karşılayacak şekilde hazırlamalıdırlar.

2. Editoryal İnceleme: Makale gönderildikten sonra, editörler makaleyi inceleyerek dil, format ve kapsam bakımından dergiye uygunluğunu kontrol ederler. Editoryal inceleme safhasının yaklaşık 2 hafta içinde sonuçlanması beklenir.

3. Hakem Seçimi: Editoryal inceleme aşamasını geçen makaleler, en az iki bağımsız hakeme gönderilir. Hakemler, makalenin alanıyla ilgili uzmanlığa sahip kişiler arasından seçilirler. Hakemlerin kimlikleri gizli tutulur ve dergide "kör hakemlik" sistemi işletilir. Kitap incelemeleri için değerlendirme ise editörler tarafından yapılır.

4. Hakem Değerlendirmesi: Hakemler, gönderilen makaleyi titiz bir inceleme sürecine tabi tutarlar. Bu inceleme, makalenin yöntemi, sonuçları, kullanılan kaynaklar ve genel bilimsel niteliği üzerine odaklanır. Hakemler, makale hakkında görüşlerini belirtir ve editör kuruluna makalenin kabul edilmesi, reddedilmesi veya düzeltilmesi ile ilgili önerilerde bulunurlar. Hakem değerlendirmesi sürecinin yaklaşık 4 hafta içinde sonuçlanması beklenir.

5. Yazar Geri Bildirimi: Hakemlerin değerlendirmeleri, editörler tarafından yazarlara iletilir. Yazarlar, hakemlerin önerilerini dikkate alarak makalelerini düzeltebilirler. Düzeltmelerin yaklaşık 2 hafta içinde yapılması beklenir.

6. Karar ve Yayın Süreci: Yazarlar tarafından düzeltmeler yapıldıktan sonra, makale tekrar editoryal incelemeye tabi tutulur. Editörler makalenin son halini gözden geçirerek makaleyle ilgili nihai kararı verirler. Kabul edilen makaleler, derginin planlı sayılarına dahil edilerek yayınlanırlar.