Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2147-6926 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Marmara Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/marmarasbd


Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından yayınlanan Siyasal Bilimler Dergisi 2013 yılında yayın hayatına başladı. Siyasal Bilimler Dergisi uluslararası, açık erişimli, hakemli, yılda iki kez yayınlanan bilimsel bir dergidir. Dergi siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler ve yerel yönetimler alanında Türkçe, İngilizce ve Fransızca dilinde yazılmış özgün araştırma ve derleme makaleleri kabul etmektedir. Siyasal Bilimler Dergisi EBSCO, Ulrich’s Directory ve TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı’nda taranmaktadır. 

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi

e-ISSN 2147-6926 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Marmara Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/marmarasbd
Kapak Resmi


Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından yayınlanan Siyasal Bilimler Dergisi 2013 yılında yayın hayatına başladı. Siyasal Bilimler Dergisi uluslararası, açık erişimli, hakemli, yılda iki kez yayınlanan bilimsel bir dergidir. Dergi siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler ve yerel yönetimler alanında Türkçe, İngilizce ve Fransızca dilinde yazılmış özgün araştırma ve derleme makaleleri kabul etmektedir. Siyasal Bilimler Dergisi EBSCO, Ulrich’s Directory ve TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı’nda taranmaktadır. 

Cilt 9 - Sayı 1 - 31 Mar 2021
 1. Turkish Foreign Policy in the Early Republican Period: An ‘International Society’ Approach
  Sayfalar 1 - 16
  İsmail Erkam SULA
 2. Birleşmiş Milletler Sistemi ve Küresel Siberalan Güvenliği Regülasyonu
  Sayfalar 17 - 45
  Tuba ELDEM
 3. Türkiye’de Yerel Seçimler için Adaylık Mücadelelerinde Parti Değiştirme Olgusu: Niceliksel ve Niteliksel Çözümlemeyi Bir Araya Getirmek
  Sayfalar 46 - 75
  Toygar Sinan BAYKAN, Osman KOCAAGA
 4. “Türkiye’de Merkeziyetçi Yönetimin Kuruluşunda Fikri Temeller : İdare Mecmuası Deneyimi”
  Sayfalar 76 - 104
  Galip Emre YILDIRIM
 5. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Kararlarında Türkiye’de Yerel Demokrasi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri
  Sayfalar 105 - 134
  Mehmet İlker HAKTANKAÇMAZ
 6. Rekabetçi Otoriter Rejimlerde Ulusaltı Seçimlerin ve Ulusaltı Siyasetin Önemi: Meksika’dan PAN Örneği
  Sayfalar 135 - 155
  Mustafa Cem OĞUZ
 7. Türkiye’deki Merkez Sağda Devlet, Siyaset ve Hizmet İlişkisi
  Sayfalar 156 - 174
  Fatih Çağatay CENGİZ
 8. Sosyal Demokrasinin Yükselişi ve Düşüşü: Neoliberal Dönemde Sosyal Demokrasi Mümkün Mü?
  Sayfalar 175 - 198
  Yavuz YILDIRIM
 9. Arendt ve Rancière’in Politik Düşünceleri Arasındaki Gerilim
  Sayfalar 199 - 218
  Seval ÜNLÜ
 10. Politik Çoğulculuk ve Devlet
  Sayfalar 219 - 245
  Canan SEZENLER, Ejdan SADRAZAM
 11. Kültürel Farklılıklar Açısından Güç ve Hoşgörü Hatası: Değerler ve Normlar Çerçevesinde Kavramsal Bir Çalışma
  Sayfalar 246 - 258
  Adem BALTACI
 12. Orakçı, S. Türkiye Afrika İlişkileri: Tarihi Süreç, Yaklaşımlar ve Beklentiler, İstanbul: Pelikan Basım, 2018, 261 s.
  Sayfalar 259 - 262
  Gözde SÖĞÜTLÜ
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN TR Dizin Atıf Sayısı Yıl
Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi 2147-6934 14 2013-2017
International Journal of Political Science and Urban Studies 2630-6263 7 2013-2019
Dizinler