BibTex RIS Kaynak Göster

The Presentation of Social Issues and Values in the Primary Social Studies Textbooks Written in the Line of 1998 and 2004 Curricula: Have we Moved to a Different Stage Regarding Function and Quality?

Yıl 2007, Cilt: 25 Sayı: 25, 109 - 127, 10.10.2013

Öz

In this research, social studies textbooks written in the line of 1998 and 2004 curricula
were compared and evaluated from the point of view of the presentation of social issues
and values. To this end, a range of social studies textbooks were selected for examination.
Some of these were designed based on 1998 curriculum whilst the other grounded upon
2004 curriculum. The study involved qualitative research methods which could be defined

as documentary analysis/content analysis. The textbooks reflecting two different learning
approaches were analysed regarding rhetoric used to present the social issues and values.
The ways in which social issues and values presented were exemplified via excerpts taken
from the two groups of textbooks. The findings indicated that textbooks written according
to1998 curriculum is quite different from those written according to 2004 curriculum
concerning in this matter.
Key words: Social studies teaching, social events, social values, constructivism, behaviourism

Kaynakça

  • Tok, T. N. (2006). Etkili Öğretim İçin Yöntem ve Teknikler. Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. Ankara: PegemA Yayınları, ss. 131-180.
  • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2000) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi

1998 VE 2004 ÖĞRETİM PROGRAMLARINA GÖRE YAZILMIŞ HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA SOSYAL OLAY VE DEĞERLERİN SUNUMU: İŞLEV VE NİTELİK AÇISINDAN FARKLI BİR NOKTAYA GELDİK Mİ?

Yıl 2007, Cilt: 25 Sayı: 25, 109 - 127, 10.10.2013

Öz

Bu araştırmada 1998 ve 2004 yılları öğretim programlarına göre yazılmış Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler ders kitaplarında sosyal olay ve değerlerin nasıl sunulduğu karşılaştırılarak
incelenmiştir. Bu amacı gerçekleştirmek için iki farklı öğretim programı temel alınarak basılan Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler ders kitapları araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma yapı itibarıyla nitel bir araştırma olup, doküman incelemesi yapılmıştır. İki farklı öğrenme anlayışı temelinde yazılan ders kitaplarındaki sosyal olay, durum, sorun ve değerlerin öğrencilere sunuluş retorikleri karşılaştırılmıştır. Bu konuların sunum biçimleri ders kitaplarından alınan örnekler eşliğinde somutlaştırılmıştır. Bu örnekler göstermiştir ki, bu iki farklı öğretim anlayışına göre yazılmış ders kitaplarındaki sosyal olay ve değerlerin sunumu arasında oldukça büyük farklar vardır.

Kaynakça

  • Tok, T. N. (2006). Etkili Öğretim İçin Yöntem ve Teknikler. Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. Ankara: PegemA Yayınları, ss. 131-180.
  • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2000) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi
Toplam 2 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil en.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yücel Kebapınar Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 10 Ekim 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2007 Cilt: 25 Sayı: 25

Kaynak Göster

APA Kebapınar, Y. (2013). 1998 VE 2004 ÖĞRETİM PROGRAMLARINA GÖRE YAZILMIŞ HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA SOSYAL OLAY VE DEĞERLERİN SUNUMU: İŞLEV VE NİTELİK AÇISINDAN FARKLI BİR NOKTAYA GELDİK Mİ?. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 25(25), 109-127.