BibTex RIS Kaynak Göster

Character of Mathematics Student Teachers’ Lecturing in the Schools

Yıl 2010, Cilt: 31 Sayı: 31, 57 - 68, 10.10.2013

Öz

In Teacher education programmes, there are two main components which help the development of student teachers’ learning: (1) theory about teaching science and (2) practice in the field. It is important that these two components be integrated with each other. Both theory and practice or experience in the schools shape student teachers’ conceptions of teaching, learning and school context. Thus, student teachers need to learn not only theories about teaching and learning but also practice teaching in the field. The purpose of this study is to investigate mathematics student teachers’ lecturing in the schools. To this end, a questionnaire consisting of open-ended questions was administered to 30 student teachers from Secondary Mathematics Education department of a state university in Istanbul. Data were analyzed and interpreted by using quantitative and qualitative methods. The results revealed that in general the student teachers’ lessons generally contained doing exercises and examples. Mentors’ recommendations and requests about student teachers’ lessons reflect the approach “student who succeeds” rather than “student who learns”.

Key words: Practice teaching, lecturing, interaction with mentor, teacher education

Kaynakça

  • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (1999). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
  • YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitim Geliştirme Projesi, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Dizisi.(1998). İlköğretim Fen Öğretimi. Ankara: YÖK.

MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ UYGULAMA OKULLARINDA ANLATTIKLARI DERSLERİN NİTELİĞİ

Yıl 2010, Cilt: 31 Sayı: 31, 57 - 68, 10.10.2013

Öz

Öğretmen yetiştirme programlarının öğretmen adaylarının mesleki gelişimini
sağlayan iki temel bileşeni vardır. Bunlar, adayın fakültedeki dersler sayesinde edindiği
eğitim ve öğretim üzerine teorik bilgiler ve uygulama okullarında yaptıkları staj eğitimidir.
Bu iki bileşenin birbiriyle uyum içinde olması çok önemlidir. Teori ve okulda yapılan
uygulamalar öğretmen adayının öğrenme, öğretme ve okul anlayışının oluşumunu
sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı, matematik öğretmen adaylarının Öğretmenlik
Uygulaması dersi kapsamında uygulama okullarında anlattıkları derslerin niteliğini bazı
değişkenler bağlamında ortaya koymaktır. Bunu yapabilmek için, İstanbul’daki bir devlet
üniversitesinin Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği bölümünde okuyan ve Öğretmenlik
Uygulaması dersini almış toplam 30 öğretmen adayına açık ve kapalı uçlu sorulardan
oluşan bir yazılı anket uygulanmıştır. Öğretmen adaylarından elde edilen cevaplar nitel ve
nicel analiz yöntemleri kullanılarak analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırmanın bazı
sonuçlarına gelince, öğretmen adayları genelde uygulama okullarında sadece soru ve örnek
çözümüne dayanan uygulama türü dersler anlatmaktadırlar. Uygulama öğretmenlerinin ders
anlatımıyla ilgili tavsiye ve istekleri ise “öğrenen öğrenci” yaklaşımından ziyade “başaran
öğrenci” yaklaşımını yansıtmaktadır.

Kaynakça

  • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (1999). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
  • YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitim Geliştirme Projesi, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Dizisi.(1998). İlköğretim Fen Öğretimi. Ankara: YÖK.
Toplam 2 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil en.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Savaş Baştürk

Yayımlanma Tarihi 10 Ekim 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010 Cilt: 31 Sayı: 31

Kaynak Göster

APA Baştürk, S. (2013). MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ UYGULAMA OKULLARINDA ANLATTIKLARI DERSLERİN NİTELİĞİ. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 31(31), 57-68.