BibTex RIS Kaynak Göster

Efforts in the Ottoman Empire towards Raising Trader Master

Yıl 2010, Cilt: 31 Sayı: 31, 103 - 122, 10.10.2013

Öz

Since the Sublime Porte which has had supported its own traders has not closed the doors to foreign traders, the efforts towards establishing the foundation of the Ottoman’s economical life through the seas are more intensively observed in the XIXth century. In this period, it was understood it was necessary to appear on the seas with qualified and modern vessels in order to avail commercial benefits rather than strategic ideas. The matters concerning sea battles of the Turks, organization in the field of marine, or reforms made in the recent period were included in the studies conducted up to now on Turkish Naval Forces and Marine histories. On the other hand, there are virtually no statements in the same studies that will awake opinions on how, in what manner and under what conditions the marine personnel used to be enrolled. Whereas, in our opinion, establishing a fleet is a much more easier activity than raising the mariners who will work in this field. The study entitled Efforts in Ottoman Empire towards raising Trader Master was authored with the hope that it constitutes a subject for scientific studies in this relatively hard field, and albeit partially, to fill the deficiency in the field, and it was started out with the assumption that the future of Turkish marine force begins, above all things, by exactly being aware of the maritime and marine trade history. In the study authored using vertical method and historical research design where the events, entities and individuals were studied within their own conditions and as they are, it was tried to interpret reflections of the changes in the international maritime law on the training policy oriented in maritime.

Key words: Marine trade, education of trader master and engineer, Trader Master and Engineer School.

Kaynakça

  • Yücel, Y. (1989). Anadolu Beylikleri Hakkında Araştırmalar, C. 2, İstanbul.
  • Uzunçarşılı, İ.H. (1984). Osmanlı Devleti’nin Merkez ve Bahriye Teşkilatı, Ankara.

OSMANLI DEVLETİ’NDE TÜCCAR KAPTAN YETİŞTİRME ÇABALARI

Yıl 2010, Cilt: 31 Sayı: 31, 103 - 122, 10.10.2013

Öz

Babıali kendi tüccarlarını desteklediği gibi yabancı tüccarlara da kapılarını
kapamadığından, denizlerin Osmanlı iktisadi hayatının temelini oluşturması çabaları
XIX. yüzyılda daha yoğun görülmektedir. Bu dönemde artık stratejik düşüncelerden çok
ticari imkanlardan faydalanmak için nitelikli personel ve modern gemilerle denizlerde
bulunmak gerektiği anlaşılmıştır. Donanma yapmaya oranla, bu alanda çalışacak denizcileri
yetiştirmenin daha meşakkatli, daha teknik bir iş olduğu düşüncesinden hareketle Osmanlı
Devleti’nde Tüccar Kaptan Yetiştirme Çabaları başlıklı araştırma, bu nispeten güç sahada
daha ayrıntılı bilimsel çalışmalara mevzu teşkil etmesi ümidiyle ve alandaki boşluğu kısmen
de olsa giderebilmek amacıyla kaleme alınmıştır. Bu çalışmada Türk denizcilik gücünün
geleceğinin her şeyden önce denizcilik ve deniz ticareti tarihinin tam olarak bilinmesiyle
başladığı varsayımından yola çıkılmıştır. Olaylar, kurumlar ve bireylerin kendi koşulları
içinde ve olduğu gibi dikey yöntem ve tarihsel araştırma deseninden yararlanılarak kaleme
alındığı çalışmada uluslararası deniz hukukundaki değişikliklerin denizlere yönelik eğitim
politikasına yansımaları yorumlanmaya çalışılmıştır.

Kaynakça

  • Yücel, Y. (1989). Anadolu Beylikleri Hakkında Araştırmalar, C. 2, İstanbul.
  • Uzunçarşılı, İ.H. (1984). Osmanlı Devleti’nin Merkez ve Bahriye Teşkilatı, Ankara.
Toplam 2 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil en.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Arzu M. Nurdoğan

Yayımlanma Tarihi 10 Ekim 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010 Cilt: 31 Sayı: 31

Kaynak Göster

APA Nurdoğan, A. M. (2013). OSMANLI DEVLETİ’NDE TÜCCAR KAPTAN YETİŞTİRME ÇABALARI. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 31(31), 103-122.