BibTex RIS Kaynak Göster

A Pilot about Moralities of Teaching Profession

Yıl 1995, Cilt: 7 Sayı: 7, 185 - 188, 10.10.2013

Öz

-

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN AHLÂK ÜLKELERİ KONUSUNDA BİR DENEME

Yıl 1995, Cilt: 7 Sayı: 7, 185 - 188, 10.10.2013

Öz

Ahlâk bir toplumda bireylerin uymakla sorumlu oldukları davranış kuralları olarak tanımlanabilir. Ahlâk iyi ve doğru davranışlar bütünüdür. Bu tanımdan hareket edersek iyi ve doğru olanın ve olmayanın ne olduğunu ve ne olmadığını sorgulamalıyız. İyi ve kötü davranışın ne olduğu hakkında kişiden kişiye göre değişen yargılar vardır. O halde ahlâka uygun olan nedir? Birey nasıl hareket ederse ahlâka uygun davranış olur? Birçok yazar ahlâkla ilgili konular üzerinde genel bir* anlaşmanın, iyi ve kötünün ne olduğu konusunda herkesin ortak olduğu bir temelin olmadığına işaret etmiştir, (Heimsoeth, 197S:14,49-Akarsu, 1970:1,4). Herkesin kendine göre bir ahlâk anlayışı olduğu gibi, ahlâklı davranış tarihin çeşitli dönemlerinde toplumdan topluma değişiklik göstermiştir. 

Ayrıntılar

Birincil Dil en.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Adnan KULAKSIZOĞLU Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 10 Ekim 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 1995 Cilt: 7 Sayı: 7

Kaynak Göster

APA KULAKSIZOĞLU, A. (2013). ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN AHLÂK ÜLKELERİ KONUSUNDA BİR DENEME. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(7), 185-188.