BibTex RIS Kaynak Göster

-

Yıl 2000, Cilt: 12 Sayı: 12, 135 - 166, 28.10.2013

Öz

-

DÜŞÜK SOSYO EKONOMİK SEVİYEDEN GELEN OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLAR İÇİN ERKEN DESTEK PROGRAMLARİ

Yıl 2000, Cilt: 12 Sayı: 12, 135 - 166, 28.10.2013

Öz

Okul öncesi yılların çocuğun zihinsel, duygusal, sosyal gelişimi için ne
kadar kritik olduğunun anlaşıldığı ve vurgulandığı yıllar 1990'lardır. Myers'ın da (1992) belirttiği gibi, potansiyellerinin en üst sınırına kadar gelişmek aslında tüm çocukların hakkıdır. Ancak yapılan istatistikler. Dünyamızda doğan her 13 çocuktan ancak 12 sinin ilk yaşına kadar yaşayabildiğini göstermektedir. Hayatta kalanları da çoğu zaman pek parlak bir gelecek beklememektedir. Myers, sosyal, kültürel, ekonomik bakımlardan dezavantajlı olan çocukların diğer çocuklara oranla gelişim için daha çok desteğe ihtiyaç duyacaklarını ve bunun ancak Eğitim ile yapılabileceğini söylemektedir. Gelişim süreçlerinin desteklenmesi ise. erken çocukluk döneminde sunulan bakım ve gelişim programlarına, erken destek programlarına yatırım yapmak ile mümkün
olabilmektedir.

Ayrıntılar

Birincil Dil tr;
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yeşim KORKUT Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 28 Ekim 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2000 Cilt: 12 Sayı: 12

Kaynak Göster

APA KORKUT, Y. (2013). DÜŞÜK SOSYO EKONOMİK SEVİYEDEN GELEN OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLAR İÇİN ERKEN DESTEK PROGRAMLARİ. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 12(12), 135-166.