BibTex RIS Kaynak Göster

Investigation of Primary Education Teachers’ Teaching Profession Perceptions with Respect to Teaching Styles Preference

Yıl 2007, Cilt: 26 Sayı: 26, 163 - 179, 29.10.2013

Öz

In this research, it was aimed to examine primary education teachers’ perceptions
about teaching profession according to their teaching styles preference. “Teaching Styles
Inventory” which was developed by Grasha (1996), adapted to Turkish by Uredi (2006) used
to determine the teachers’ teaching styles preferences. To determine teachers’ perceptions

about teaching profession, “Teaching Profession Perception Inventory” which developed
by Şişman and Acat (2003) were used in this research. The assessment tools were applied
to 1306 teachers from 49 primary schools in Istanbul by the years of education 2004-2005
and 2005-2006. Research results showed that primary education teachers’ perceptions
about teaching profession according to their teaching styles preference were meaningfully
different at p<.01 level. The teachers’ perceptions about teaching profession who preferred
facilitator/personal model/expert teaching styles were obtained to be higher than others.
Key words: Teaching styles, teacher profession, teaching profession perception
inventory, primary education

Kaynakça

  • Üredi, L. (2006). İlköğretim I. ve II. Kademe Öğretmenlerinin Öğretim Stili Tercihlerine Göre Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Algılarının İncelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.
  • Vaughn, L., Rey, G. J. ve Baker, R. (2001). Microburst Teaching And Laerning. Medical Teacher, 23 (1), 39-43.

İLKÖĞRETİM I. VE II. KADEME ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM STİLİ TERCİHLERİNE GÖRE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ

Yıl 2007, Cilt: 26 Sayı: 26, 163 - 179, 29.10.2013

Öz

Bu araştırmada, ilköğretim I. ve II. kademe öğretmenlerinin öğretim stili tercihlerine
göre öğretmenlik mesleğine ilişkin algılarının incelenmesi amaçlanmıştır. İlişkisel tarama
modelinin uygulandığı araştırmada, öğretmenlerin öğretim stilleri tercihlerini belirlemek
amacıyla Grasha (1996) tarafından geliştirilen, Üredi (2006) tarafından Türkçe’ye
uyarlanan “Öğretim Stili Ölçeği” ve öğretmenlik mesleğine ilişkin algılarını ölçmek için
ise Şişman ve Acat (2003) tarafından geliştirilen “Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Algı
Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçme araçları 2004-2005 ve 2005-2006 eğitim-öğretim yıllarında
İstanbul ilinde bulunan 49 ilköğretim okulunda görev yapan 1306 öğretmene uygulanmıştır.
Araştırma sonuçları, ilköğretim I. ve II. kademe öğretmenlerinin öğretim stili tercihlerine
göre öğretmenlik mesleğine ilişkin algılarının p

Kaynakça

  • Üredi, L. (2006). İlköğretim I. ve II. Kademe Öğretmenlerinin Öğretim Stili Tercihlerine Göre Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Algılarının İncelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.
  • Vaughn, L., Rey, G. J. ve Baker, R. (2001). Microburst Teaching And Laerning. Medical Teacher, 23 (1), 39-43.
Toplam 2 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil en.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Lütfi Üredi Bu kişi benim

Yıldız Güven Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 29 Ekim 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2007 Cilt: 26 Sayı: 26

Kaynak Göster

APA Üredi, L., & Güven, Y. (2013). İLKÖĞRETİM I. VE II. KADEME ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM STİLİ TERCİHLERİNE GÖRE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 26(26), 163-179.