BibTex RIS Kaynak Göster

Student and Faculty Evaluation on Correpetition Course in Music Teacher Training Programs

Yıl 2006, Cilt: 24 Sayı: 24, 1 - 26, 30.10.2013

Öz

This research has been prepared for an evaluation of different dynamics involved the accompaniment (correpetition) course at the undergraduate level of Educational Faculties’ Teacher Training programs by using the both the students’ and the instructors’ opinions on how the course should be designed, what its objectives, content and framework should be, the place of accompaniment course in the curriculum and the
relationship it has with other subjects. The scope of the research encompasses all educational faculties’ fine art education – music departments in Türkiye. Three sample
departments have been selected out of the whole pool of departments due to proximity’s sake. 105 students currently studying in their 3rd, 4th and 5th years and 6 instructors, who
had offered accompaniment courses as part of the new curriculum, make up the subjects of the sampling. Interviews were conducted with some of the instructors and the opinions
of the rest were taken through questionnaires. Based on the questions of these questionnaires, the opinions of the students were also obtained through questionnaires.
Findings of the research have proved that the course was not conducted efficiently according to the standards of aim, content and execution ideal for an accompaniment
class. The research has also proved that students don’t have enough confidence about main components a of accompaniment class.

Kaynakça

  • Aydınoğlu, O. (2005). “Müzik Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan “Eșlik (Korepetisyon)” Dersinin Öğrenci ve Öğretmen Görüșleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi” Yayınlanmamıș yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul. Çizili, İ. (2000). “Müzik Öğretmenliği Programları Mezunlarının Piyano Derslerinde Öğrendikleri Davranıșları Öğretmenlikte Kullanmaları”, Yayınlanmamıș yüksek lisans tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa. Deniz, J. (2000). “Piyano Eğitim Programının Müzik Eğitimi Öğretmenliği Öğrencilerinin Görüșleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi”, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı:12. Erden, M. (1998). Eğitimde Program Değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık Gülhan, N. (1990). “Orta Dereceli Okullarda Müzik Eğitiminde Piyanonun Bir Eșlik Çalgısı Olarak Kullanılabilirliği”, Yayınlanmamıș yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul. Kamacıoğlu, F. ve Özbek, Ö. (1994). “Müzik Eğitimi Bölümü Lisans Programındaki Armoni ve Piyano Eșliği Derslerine Yönelik Konferans” Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul. Kutluk, Ö. (1996). “Okul Șarkılarına Piyano İle Eșlik Yapabilme Becerisinin Geliștirilmesi Üzerine Bir Çalıșma”, Yayınlanmamıș yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya. Öztürk, G. (2001). “İlköğretim Kurumlarında Görev Yapmakta Olan Müzik Öğretmenlerinin Çalgılarını Kullanmadaki Yeterlilik Durumları”, Yayınlanmamıș yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. Say, A. (1996). Müzik Öğretimi. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları. Sun, M. (1996). “Eğitsel Müzik Öğretimi”, Müzik Öğretimi. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları. Süalp, B.G. (2002). “İlköğretim Okulları Üçüncü Devre Müzik Programının Uygulanmasında Karșılașılan Sorunlar”, Yayınlanmamıș yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul. Uçan, A. (1996). İnsan ve Müzik, İnsan ve Sanat Eğitimi. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları. Varıș, F. (1996). Eğitimde Program Geliștirme Teori ve Teknikler. Ankara: Alkım Kitapçılık Yayıncılık, 6. Basım. YÖK, (1998) Müzik Öğretmenliği Lisans Programı Ders Tanımları.

Müzik Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan “Eşlik (Korepetisyon)” Dersinin Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi

Yıl 2006, Cilt: 24 Sayı: 24, 1 - 26, 30.10.2013

Öz

Bu araștırma müzik öğretmenliği lisans programında yer alan “Eșlik (Korrepetisyon)” dersinin öğrenci ve öğretmen görüșleri doğrultusunda; ders ile ilgili çeșitli değișkenler açısından var olan durumun ortaya konması ve dersin amaç, içerik,
ișleyiș, programdaki yeri ve süresi ve diğer derslerle bağlantısı yönleriyle ele alınarak değerlendirilmesi amacıyla yapılmıștır. Araștırmanın evrenini Türkiye’de bulunan tüm eğitim fakülteleri güzel sanatlar eğitimi bölümü müzik eğitimi anabilim dalları olușturmaktadır. Örneklem olarak, ele geçenden örnekleme yöntemi doğrultusunda, ulașılabilen üç eğitim fakültesi ele alınmıștır. Örneklem içerisinde eșlik dersini almıș, 3., 4. ve 4. sınıf üzerinde halen okumakta olan 105 öğrenci ile, yeni program dahilinde eșlik dersi vermiș olan 6 öğretim elemanı yer almaktadır. Öğretim elemanlarının, bir kısmı ile birebir görüșme yapılarak, bir kısmı ile anket aracılığıyla görüșleri alınmıș, bu görüșler doğrultusunda olușturulan öğrenci görüșlerinin alınmasına yönelik anket aracılığı ile de öğrenci görüșleri toplanmıștır. Araștırmadan elde edilen sonuçlara göre eșlik dersi, ideal bir eșlik dersinin amaç, içerik ve ișleyișine uygun olarak yürütülememekte ve öğrenciler ideal bir eșlik dersinin hedefleri içerisinde yer alan birçok konuda kendilerini yeterli görmemektedirler.

Kaynakça

  • Aydınoğlu, O. (2005). “Müzik Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan “Eșlik (Korepetisyon)” Dersinin Öğrenci ve Öğretmen Görüșleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi” Yayınlanmamıș yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul. Çizili, İ. (2000). “Müzik Öğretmenliği Programları Mezunlarının Piyano Derslerinde Öğrendikleri Davranıșları Öğretmenlikte Kullanmaları”, Yayınlanmamıș yüksek lisans tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa. Deniz, J. (2000). “Piyano Eğitim Programının Müzik Eğitimi Öğretmenliği Öğrencilerinin Görüșleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi”, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı:12. Erden, M. (1998). Eğitimde Program Değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık Gülhan, N. (1990). “Orta Dereceli Okullarda Müzik Eğitiminde Piyanonun Bir Eșlik Çalgısı Olarak Kullanılabilirliği”, Yayınlanmamıș yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul. Kamacıoğlu, F. ve Özbek, Ö. (1994). “Müzik Eğitimi Bölümü Lisans Programındaki Armoni ve Piyano Eșliği Derslerine Yönelik Konferans” Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul. Kutluk, Ö. (1996). “Okul Șarkılarına Piyano İle Eșlik Yapabilme Becerisinin Geliștirilmesi Üzerine Bir Çalıșma”, Yayınlanmamıș yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya. Öztürk, G. (2001). “İlköğretim Kurumlarında Görev Yapmakta Olan Müzik Öğretmenlerinin Çalgılarını Kullanmadaki Yeterlilik Durumları”, Yayınlanmamıș yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. Say, A. (1996). Müzik Öğretimi. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları. Sun, M. (1996). “Eğitsel Müzik Öğretimi”, Müzik Öğretimi. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları. Süalp, B.G. (2002). “İlköğretim Okulları Üçüncü Devre Müzik Programının Uygulanmasında Karșılașılan Sorunlar”, Yayınlanmamıș yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul. Uçan, A. (1996). İnsan ve Müzik, İnsan ve Sanat Eğitimi. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları. Varıș, F. (1996). Eğitimde Program Geliștirme Teori ve Teknikler. Ankara: Alkım Kitapçılık Yayıncılık, 6. Basım. YÖK, (1998) Müzik Öğretmenliği Lisans Programı Ders Tanımları.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil en.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Dilek Batıbay Bu kişi benim

Ortaç Aydınoğlu Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 30 Ekim 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2006 Cilt: 24 Sayı: 24

Kaynak Göster

APA Batıbay, D., & Aydınoğlu, O. (2013). Müzik Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan “Eşlik (Korepetisyon)” Dersinin Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 24(24), 1-26.