PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

-

Yıl 2013, Cilt 4, Sayı 8, 1 - 16, 04.02.2014

Öz

This study analyses the efficiency of foreign banking systems included within the Turkish Banking sector, having become either owners or partners, after the 2001 economic crisis. The first part of the study touches on the Turkish banking system in general. The next part explains the history of the entry of foreign banks into the Turkish banking system. In this study which analyses the efficiency of foreign banks, the term “efficiency” is defined and then theoretical approaches to its measurement have been emphasised. One of the fundamental aspects of this study which is the Data Envelopment Analysis’ and its theoretical structure are explained. In the last part of the study we use the Data Envelopment Analysis’ to analyse foreign banking activity for the 2008-2012 period. We conclude that foreign banking activity has decreased over the years and any significant influence has not been observed.

Kaynakça

 • AKGÜÇ Öztin, (2007), “Türkiye’de Yabancı Bankalar” Muhasebe ve Finans Dergisi - Sayı 36, ss.6-17
 • APAK Sudi, (2007), Yabancı Bankalar ve Bankacılık Kanunu, Muhasebe ve Finans Dergisi - Sayı 36, ss.18-25
 • ARICAN Erişah, YÜCEMEMİŞ T. Başak, KARABAY E. Melisa, IŞIL Gökhan, Türk (2011)
 • “Bankacılık Sektöründe Ölçek Ekonomileri, Pazar Hakimiyeti Ve Rekabet Gücü, Maliyet Etkinliği Ve Ölçek Ekonomilerine İlişkin Ekonometrik Bir Uygulama” İstanbul, Bankalar Birliği Yayınları, Yayın No:278,
 • BANKER D Rajiv, CHARNES A., COOPER W.William , (1984), “Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiency in Data Envelopment Analysis”, Management Science , Vol.30, pp.1070-1088
 • BAYKAL C. Murat, (2007), “Hukuki Boyutlarıyla Finansal Krizler”, Bankacılar Dergisi, Sayı 60, s.33-48
 • BOWLIN F. William (1998), “Meausring Performance ; An Introduction to Data Envelopment Analysis”, Journal of Cost Analysis , p.1-18
 • BOWLIN F. William (1999), “An analysis of the financial performance of defense business segments using data envelopment analysis”, Journal Accounting and Public Policy, p.290-305
 • BOYACIOĞLU A. Melek (2003), “1980 Sonrası Türk Bankacılık Sektöründeki Gelişmeler, Krizlerin Sektör Üzerindeki Etkileri ve İyileştirici Öneriler” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 1 sayı 9, ss.523-538
 • CASU Barbara, MOLYNEUX Philip (2003): A Comparative Study of Efficiency in European Banking, Applied Economics, Vol. 35, pp.1865-1876
 • FEROZ, E.H., KIM S, RAAB R.L. 2003,., “Financial Statement Analysis: A Data Enveloment Analysis Aproach,” Journal of the Operational Research Society Vol.54, pp.50-63
 • LOVELL Knox, (1993), “Production Frontier And Productive Efficiency”, The Measurement of Productive Efficiency, Ed. by Harold O. Fried, Shelton S. Schmidt and C. A. Knox Lovell, New York, Oxford University Pres, , pp.1-67.
 • LUIS R. Murilla, JUAN A. Vega, (2001) “The Use Of Paremetric And Non-Parametric Frontier Methods To Measure The Productive Efficiency İn The İndustrial Sector : A Comperative Study”, Journal of Production Economics, V. 69
 • OKTAR Suat, DALYANCI Levent, (2010), “Finansal Kriz Teorileri ve Türkiye Ekonomisinde 1990 Sonrası Finansal Krizler” Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 29. Sayı. 2. s.1-22
 • SIRMA İbrahim, (2008), “Finansal Etkinliğe Parametrik ve Parametrik Olmayan Yaklaşımlar” İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi
 • TARIM, Armağan (2001), Veri Zarflama Analizi: Matematiksel Programlama Tabanlı Göreli Etkinlik Ölçüm Yaklaşımı, Ankara, Sayıştay Yayınları
 • TEKEBAŞ, O. Güniz. (2005). “Türkiye’de Finansal Entegrasyon Süreci ve Bankacılıkta Yabancı Sermaye”, TASAM Stratejik Raporu, 12: 12–43.
 • YAVUZ, İlknur, (2003), Verimlilik ve Etkinlik Ölçümüne Yeni Yaklaşımlar ve İllere Göre İmalat Sanayiinde Etkinlik Karşılaştırması, Ankara, MPM yayınları,
 • YAĞCILAR G. Gamze, (2011), Türk Bankacılık Sektörünün Rekabet Yapısının Analizi, Ankara BDDK Yayınları
 • YOLALAN Reha, (1991) “Parametresiz Etkinlik Ölçütleri ve Veri Zarflama Analizi”, I. Verimlilik Kongresi. Bildiriler, MPM Yayınları

TÜRKİYE’DE YABANCI BANKALARIN ETKİNLİĞİ; VERİ ZARFLAMA ANALİZ UYGULAMASI

Yıl 2013, Cilt 4, Sayı 8, 1 - 16, 04.02.2014

Öz

Bu çalışmada 2001 krizi sonrası Türk Bankacılık sektörüne satın alma ve ortaklık şeklinde dahil olan yabancı sermayeli bankaların sistem içindeki faaliyet etkinliği incelenmiştir. Çalışmanın ilk bölümünde genel olarak Türk bankacılık yapısına değinilmiştir. Konunun devamında tarihi süreçte yabancı bankaların Türk bankacılığı içindeki yeri açıklanmıştır. Yabancı bankaların etkinliğine ilişkin yapılan bu çalışmada, ayrıca etkinliğin tanımı yapılmış devamında ölçümüne ilişkin teorik yaklaşımları vurgulanmıştır. Çalışmanın temel ayaklarından olan Veri zarflama analizi de teorik altyapısıyla birlikte açıklanmıştır. Çalışmanın son kısmında ise yabancı bankaların etkinliğine ilişkin olarak 2008-2012 dönemi için veri zarflama analizi uygulaması yapılarak çalışma sonuçlandırılmıştır. Çalışma sonucunda yabancı bankaların etkinliğinin yıllar içinde azaldığı ve ölçek olarak da sistem içindeki ağırlıklarının belirleyici olmadığı gözlemlenmiştir.

Kaynakça

 • AKGÜÇ Öztin, (2007), “Türkiye’de Yabancı Bankalar” Muhasebe ve Finans Dergisi - Sayı 36, ss.6-17
 • APAK Sudi, (2007), Yabancı Bankalar ve Bankacılık Kanunu, Muhasebe ve Finans Dergisi - Sayı 36, ss.18-25
 • ARICAN Erişah, YÜCEMEMİŞ T. Başak, KARABAY E. Melisa, IŞIL Gökhan, Türk (2011)
 • “Bankacılık Sektöründe Ölçek Ekonomileri, Pazar Hakimiyeti Ve Rekabet Gücü, Maliyet Etkinliği Ve Ölçek Ekonomilerine İlişkin Ekonometrik Bir Uygulama” İstanbul, Bankalar Birliği Yayınları, Yayın No:278,
 • BANKER D Rajiv, CHARNES A., COOPER W.William , (1984), “Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiency in Data Envelopment Analysis”, Management Science , Vol.30, pp.1070-1088
 • BAYKAL C. Murat, (2007), “Hukuki Boyutlarıyla Finansal Krizler”, Bankacılar Dergisi, Sayı 60, s.33-48
 • BOWLIN F. William (1998), “Meausring Performance ; An Introduction to Data Envelopment Analysis”, Journal of Cost Analysis , p.1-18
 • BOWLIN F. William (1999), “An analysis of the financial performance of defense business segments using data envelopment analysis”, Journal Accounting and Public Policy, p.290-305
 • BOYACIOĞLU A. Melek (2003), “1980 Sonrası Türk Bankacılık Sektöründeki Gelişmeler, Krizlerin Sektör Üzerindeki Etkileri ve İyileştirici Öneriler” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 1 sayı 9, ss.523-538
 • CASU Barbara, MOLYNEUX Philip (2003): A Comparative Study of Efficiency in European Banking, Applied Economics, Vol. 35, pp.1865-1876
 • FEROZ, E.H., KIM S, RAAB R.L. 2003,., “Financial Statement Analysis: A Data Enveloment Analysis Aproach,” Journal of the Operational Research Society Vol.54, pp.50-63
 • LOVELL Knox, (1993), “Production Frontier And Productive Efficiency”, The Measurement of Productive Efficiency, Ed. by Harold O. Fried, Shelton S. Schmidt and C. A. Knox Lovell, New York, Oxford University Pres, , pp.1-67.
 • LUIS R. Murilla, JUAN A. Vega, (2001) “The Use Of Paremetric And Non-Parametric Frontier Methods To Measure The Productive Efficiency İn The İndustrial Sector : A Comperative Study”, Journal of Production Economics, V. 69
 • OKTAR Suat, DALYANCI Levent, (2010), “Finansal Kriz Teorileri ve Türkiye Ekonomisinde 1990 Sonrası Finansal Krizler” Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 29. Sayı. 2. s.1-22
 • SIRMA İbrahim, (2008), “Finansal Etkinliğe Parametrik ve Parametrik Olmayan Yaklaşımlar” İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi
 • TARIM, Armağan (2001), Veri Zarflama Analizi: Matematiksel Programlama Tabanlı Göreli Etkinlik Ölçüm Yaklaşımı, Ankara, Sayıştay Yayınları
 • TEKEBAŞ, O. Güniz. (2005). “Türkiye’de Finansal Entegrasyon Süreci ve Bankacılıkta Yabancı Sermaye”, TASAM Stratejik Raporu, 12: 12–43.
 • YAVUZ, İlknur, (2003), Verimlilik ve Etkinlik Ölçümüne Yeni Yaklaşımlar ve İllere Göre İmalat Sanayiinde Etkinlik Karşılaştırması, Ankara, MPM yayınları,
 • YAĞCILAR G. Gamze, (2011), Türk Bankacılık Sektörünün Rekabet Yapısının Analizi, Ankara BDDK Yayınları
 • YOLALAN Reha, (1991) “Parametresiz Etkinlik Ölçütleri ve Veri Zarflama Analizi”, I. Verimlilik Kongresi. Bildiriler, MPM Yayınları

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Murat AKBALIK>


İbrahim SIRMA>

Yayımlanma Tarihi 4 Şubat 2014
Başvuru Tarihi 4 Şubat 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 4, Sayı 8

Kaynak Göster

Bibtex @ { marufacd4563, journal = {Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi}, issn = {1309-1123}, eissn = {2529-0029}, address = {}, publisher = {Marmara Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {4}, number = {8}, pages = {1 - 16}, title = {TÜRKİYE’DE YABANCI BANKALARIN ETKİNLİĞİ; VERİ ZARFLAMA ANALİZ UYGULAMASI}, key = {cite}, author = {Akbalık, Murat and Sırma, İbrahim} }
APA Akbalık, M. & Sırma, İ. (2014). TÜRKİYE’DE YABANCI BANKALARIN ETKİNLİĞİ; VERİ ZARFLAMA ANALİZ UYGULAMASI . Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi , 4 (8) , 1-16 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/marufacd/issue/502/4563
MLA Akbalık, M. , Sırma, İ. "TÜRKİYE’DE YABANCI BANKALARIN ETKİNLİĞİ; VERİ ZARFLAMA ANALİZ UYGULAMASI" . Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 4 (2014 ): 1-16 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/marufacd/issue/502/4563>
Chicago Akbalık, M. , Sırma, İ. "TÜRKİYE’DE YABANCI BANKALARIN ETKİNLİĞİ; VERİ ZARFLAMA ANALİZ UYGULAMASI". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 4 (2014 ): 1-16
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE YABANCI BANKALARIN ETKİNLİĞİ; VERİ ZARFLAMA ANALİZ UYGULAMASI AU - MuratAkbalık, İbrahimSırma Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 16 VL - 4 IS - 8 SN - 1309-1123-2529-0029 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi TÜRKİYE’DE YABANCI BANKALARIN ETKİNLİĞİ; VERİ ZARFLAMA ANALİZ UYGULAMASI %A Murat Akbalık , İbrahim Sırma %T TÜRKİYE’DE YABANCI BANKALARIN ETKİNLİĞİ; VERİ ZARFLAMA ANALİZ UYGULAMASI %D 2014 %J Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi %P 1309-1123-2529-0029 %V 4 %N 8 %R %U
ISNAD Akbalık, Murat , Sırma, İbrahim . "TÜRKİYE’DE YABANCI BANKALARIN ETKİNLİĞİ; VERİ ZARFLAMA ANALİZ UYGULAMASI". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 4 / 8 (Şubat 2014): 1-16 .
AMA Akbalık M. , Sırma İ. TÜRKİYE’DE YABANCI BANKALARIN ETKİNLİĞİ; VERİ ZARFLAMA ANALİZ UYGULAMASI. JFRS. 2014; 4(8): 1-16.
Vancouver Akbalık M. , Sırma İ. TÜRKİYE’DE YABANCI BANKALARIN ETKİNLİĞİ; VERİ ZARFLAMA ANALİZ UYGULAMASI. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi. 2014; 4(8): 1-16.
IEEE M. Akbalık ve İ. Sırma , "TÜRKİYE’DE YABANCI BANKALARIN ETKİNLİĞİ; VERİ ZARFLAMA ANALİZ UYGULAMASI", Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, c. 4, sayı. 8, ss. 1-16, Şub. 2014