PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

-

Yıl 2012, Cilt 3, Sayı 6, 9 - 21, 12.02.2014

Öz

-

Kaynakça

 • AKDOĞAN, Nalan ve N. TENKER, Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, Ankara: Gazi Kitabevi, (Genişletilmiş Altıncı Baskı), 1998.
 • AKSOY, Tamer, Tüm Yönleriyle Denetim- AB ile Uyum Sürecinde Denetimde Yeni Bir Paradigma, Ankara: Yetkin Hukuk Yayınları, 2002.
 • AYYILDIZ, İ. Bülent, “Bilişim Çağı”, M.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, Prof. Dr. Kenan ERKURAL’a Armağan, Cilt XIV, Sayı:2, 1998, 47-52.
 • BAYRAKTAROĞLU, Serkan, İnsan Kaynakları Yönetimi, Sakarya: Sakarya Kitabevi, 2003.
 • CABEDO, D.C. ve TIRADO, J.M., “The Disclosure of Risk in Financial Statements”, Accounting Forum 28, 2004, 181-200.
 • CEMALCILAR, Özgül ve N. ERDOĞAN, Genel Muhasebe, İstanbul: Beta, (Beşinci Baskı), 2000.
 • HACIRÜSTEMOĞLU, Rüstem ve Münir ŞAKRAK, Maliyet Muhasebesinde Güncel Yaklaşımlar, İstanbul: Türkmen Kitabevi, 2002.
 • HORA, J.A., R.H. TONDKAR, A. ADHIKARI, “International Accounting Standards in Capital Markets”, Journal of International Accounting Auditing and Taxation, VI, 2, 1997, 171-190.
 • KARAHOCA, Adem Karahoca ve Dilek KARAHOCA, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Uygulamaları, İstanbul: Beta, 1999
 • KOÇEL, Tamer, İşletme Yöneticiliği, İstanbul: Beta, 2003.
 • LARSON, K.D. ve CHIAPETTA, B., Fundamental Accounting Principles, USA: Irwin, (Fourteenth Edition), 1996.
 • LEWIS, R. ve D. PENDRILL, Advanced Financial Accounting, Great Britain: Prentice Hall, (Sixth Edition), 2000.
 • LIN, Z.J. ve L. WANG, “Financial Disclosure and Accounting Harmonization: Cases of Three Listed Companies in China”, Managerial Auditing Journal, MCB University Press, XVI, 5, 2001, 263-273.
 • ROMNEY, Marshall ve STEINBART, Paul , Accounting Information Systems, USA: Prentice Hall, (Ninth Edition), 2003.
 • SABUNCUOĞLU, Zeyyat, İnsan Kaynakları Yönetimi, Bursa: Ezgi Kitabevi, 2000.
 • SAĞLAM, Necdet Sağlam, Bölümsel Raporlama ve Uygulaması, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1282, İ.İ.B.F. Yayınları No:170, 2001.
 • SMITH, J.M. ve K.F. SKOUSEN, Intermediate Accounting, USA: South Western Publishing, (Eleventh Edition) 1992.
 • TRUEBLOOD, Robert M., “Ortaklara ve İşletme Dışı Diğer Kişi ve Kurumlara Sunulan Bilgiler”, (Çev. Yılmaz Benligiray), F.ÖZGÜ (Ed.), 10. Uluslararası Muhasebeciler Kongresi-Sidney, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları No: 155/97, 1972.
 • WALLACE, Wanda A., Financial Accounting, USA: South Western Publishing Co., (Second Editon), 1993.
 • ZAIRI, M. ve S. LETZA, “Corporate Reporting”, Management Decision, XXXII, 2, 1994, 30-40.
 • URL: ÇINAR ALTINTAŞ, Füsun, “Strateji Geliştirme Süreci İçerisinde Stratejik Başarı Unsurlarının Değerlendirilmesi”, Endüstri ilişkileri ve insan kaynakları dergisi, Cilt:5 Sayı: 2, http://www.isguc.org/arc_view.php?ex=156&hit=ny, [17.12.2005].
 • URL: KURT, Mustafa, “Bilginin İşletmeler İçin Değişen Anlamı Ve Stratejik Önemi”, http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=207, [17.12.2005].
 • URL: PRICE WATERHOUSE COOPERS (PWC), “Making The Change to International Financial Reporting Standards-How Will It Impact Your Business?”, 2002, http://www.pwcglobal.com/ifrs, [7.06.2003].
 • URL: TEKİN, Abdullah ve Raif PARLAKKAYA, “Tümleşik Bilgi Sistemleri ve Muhasebe Bilgi Sistemi”, http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=201, [27.11.2005].

FİNANSAL BİLGİLERİN YÖNETİMİ SÜRECİNDE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ

Yıl 2012, Cilt 3, Sayı 6, 9 - 21, 12.02.2014

Öz

Finansal Bilgi; ticaret, sanayi ve hizmet alanlarının tümünde geçerli olan sayısal değerleri ifade etmede kullanılabilecek en kapsayıcı kavramdır. Karşılığının tutar olarak ifade edilebildiği kıymetleri “finansal bilgi” yerine söz konusu alanlardan sadece birine ait mesela ticari bilgiler, mali bilgiler, hesapsal bilgiler veya parasal bilgiler diye ifade etmek, kapsam açısından konuyu sadece o alanlarla sınırlayabilirdi. Finansal Bilgilerin algılanabildiği ilk günden bugüne kadar geçen süre içerisinde, Bilgi Teknolojilerindeki gelişime paralel olarak, yönetsel amaçla kullanımında Muhasebe Bilgi Sistemleri önemli bir rol oynamaktadır.

Kaynakça

 • AKDOĞAN, Nalan ve N. TENKER, Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, Ankara: Gazi Kitabevi, (Genişletilmiş Altıncı Baskı), 1998.
 • AKSOY, Tamer, Tüm Yönleriyle Denetim- AB ile Uyum Sürecinde Denetimde Yeni Bir Paradigma, Ankara: Yetkin Hukuk Yayınları, 2002.
 • AYYILDIZ, İ. Bülent, “Bilişim Çağı”, M.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, Prof. Dr. Kenan ERKURAL’a Armağan, Cilt XIV, Sayı:2, 1998, 47-52.
 • BAYRAKTAROĞLU, Serkan, İnsan Kaynakları Yönetimi, Sakarya: Sakarya Kitabevi, 2003.
 • CABEDO, D.C. ve TIRADO, J.M., “The Disclosure of Risk in Financial Statements”, Accounting Forum 28, 2004, 181-200.
 • CEMALCILAR, Özgül ve N. ERDOĞAN, Genel Muhasebe, İstanbul: Beta, (Beşinci Baskı), 2000.
 • HACIRÜSTEMOĞLU, Rüstem ve Münir ŞAKRAK, Maliyet Muhasebesinde Güncel Yaklaşımlar, İstanbul: Türkmen Kitabevi, 2002.
 • HORA, J.A., R.H. TONDKAR, A. ADHIKARI, “International Accounting Standards in Capital Markets”, Journal of International Accounting Auditing and Taxation, VI, 2, 1997, 171-190.
 • KARAHOCA, Adem Karahoca ve Dilek KARAHOCA, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Uygulamaları, İstanbul: Beta, 1999
 • KOÇEL, Tamer, İşletme Yöneticiliği, İstanbul: Beta, 2003.
 • LARSON, K.D. ve CHIAPETTA, B., Fundamental Accounting Principles, USA: Irwin, (Fourteenth Edition), 1996.
 • LEWIS, R. ve D. PENDRILL, Advanced Financial Accounting, Great Britain: Prentice Hall, (Sixth Edition), 2000.
 • LIN, Z.J. ve L. WANG, “Financial Disclosure and Accounting Harmonization: Cases of Three Listed Companies in China”, Managerial Auditing Journal, MCB University Press, XVI, 5, 2001, 263-273.
 • ROMNEY, Marshall ve STEINBART, Paul , Accounting Information Systems, USA: Prentice Hall, (Ninth Edition), 2003.
 • SABUNCUOĞLU, Zeyyat, İnsan Kaynakları Yönetimi, Bursa: Ezgi Kitabevi, 2000.
 • SAĞLAM, Necdet Sağlam, Bölümsel Raporlama ve Uygulaması, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1282, İ.İ.B.F. Yayınları No:170, 2001.
 • SMITH, J.M. ve K.F. SKOUSEN, Intermediate Accounting, USA: South Western Publishing, (Eleventh Edition) 1992.
 • TRUEBLOOD, Robert M., “Ortaklara ve İşletme Dışı Diğer Kişi ve Kurumlara Sunulan Bilgiler”, (Çev. Yılmaz Benligiray), F.ÖZGÜ (Ed.), 10. Uluslararası Muhasebeciler Kongresi-Sidney, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları No: 155/97, 1972.
 • WALLACE, Wanda A., Financial Accounting, USA: South Western Publishing Co., (Second Editon), 1993.
 • ZAIRI, M. ve S. LETZA, “Corporate Reporting”, Management Decision, XXXII, 2, 1994, 30-40.
 • URL: ÇINAR ALTINTAŞ, Füsun, “Strateji Geliştirme Süreci İçerisinde Stratejik Başarı Unsurlarının Değerlendirilmesi”, Endüstri ilişkileri ve insan kaynakları dergisi, Cilt:5 Sayı: 2, http://www.isguc.org/arc_view.php?ex=156&hit=ny, [17.12.2005].
 • URL: KURT, Mustafa, “Bilginin İşletmeler İçin Değişen Anlamı Ve Stratejik Önemi”, http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=207, [17.12.2005].
 • URL: PRICE WATERHOUSE COOPERS (PWC), “Making The Change to International Financial Reporting Standards-How Will It Impact Your Business?”, 2002, http://www.pwcglobal.com/ifrs, [7.06.2003].
 • URL: TEKİN, Abdullah ve Raif PARLAKKAYA, “Tümleşik Bilgi Sistemleri ve Muhasebe Bilgi Sistemi”, http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=201, [27.11.2005].

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet ERSOY>

Yayımlanma Tarihi 12 Şubat 2014
Başvuru Tarihi 12 Şubat 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2012, Cilt 3, Sayı 6

Kaynak Göster

Bibtex @ { marufacd4579, journal = {Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi}, issn = {1309-1123}, eissn = {2529-0029}, address = {}, publisher = {Marmara Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {3}, number = {6}, pages = {9 - 21}, title = {FİNANSAL BİLGİLERİN YÖNETİMİ SÜRECİNDE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ}, key = {cite}, author = {Ersoy, Mehmet} }
APA Ersoy, M. (2014). FİNANSAL BİLGİLERİN YÖNETİMİ SÜRECİNDE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ . Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi , 3 (6) , 9-21 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/marufacd/issue/504/4579
MLA Ersoy, M. "FİNANSAL BİLGİLERİN YÖNETİMİ SÜRECİNDE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ" . Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 3 (2014 ): 9-21 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/marufacd/issue/504/4579>
Chicago Ersoy, M. "FİNANSAL BİLGİLERİN YÖNETİMİ SÜRECİNDE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 3 (2014 ): 9-21
RIS TY - JOUR T1 - FİNANSAL BİLGİLERİN YÖNETİMİ SÜRECİNDE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ AU - MehmetErsoy Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 9 EP - 21 VL - 3 IS - 6 SN - 1309-1123-2529-0029 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi FİNANSAL BİLGİLERİN YÖNETİMİ SÜRECİNDE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ %A Mehmet Ersoy %T FİNANSAL BİLGİLERİN YÖNETİMİ SÜRECİNDE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ %D 2014 %J Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi %P 1309-1123-2529-0029 %V 3 %N 6 %R %U
ISNAD Ersoy, Mehmet . "FİNANSAL BİLGİLERİN YÖNETİMİ SÜRECİNDE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 3 / 6 (Şubat 2014): 9-21 .
AMA Ersoy M. FİNANSAL BİLGİLERİN YÖNETİMİ SÜRECİNDE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ. JFRS. 2014; 3(6): 9-21.
Vancouver Ersoy M. FİNANSAL BİLGİLERİN YÖNETİMİ SÜRECİNDE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi. 2014; 3(6): 9-21.
IEEE M. Ersoy , "FİNANSAL BİLGİLERİN YÖNETİMİ SÜRECİNDE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ", Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, c. 3, sayı. 6, ss. 9-21, Şub. 2014