Yıl 2020, Cilt 12 , Sayı 22, Sayfalar 90 - 115 2020-01-01

NAKLİYAT FİRMALARININ MUHASEBE VE FİNANSMAN SORUNLARI: IĞDIR İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

Duygu ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ [1] , Leyla AKGÜN [2]


Bu çalışma, nakliyat sektöründeki firmaların muhasebe ve finansman sorunlarını tespit ederek söz konusu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere, Iğdır ilinde faaliyet gösteren 50 adet nakliyat firmasıyla yüz yüze anketler gerçekleştirilmiş ve bulgular analiz edilmiştir. Sonuçlar, alacak yönetiminde çeşitli sıkıntılar yaşandığını, özkaynak yetersizliğinin önemli bir sorun olduğunu, muhasebe yöneticisinin yetkilerinin kısıtlandığını ve düşük maliyet gerekçesiyle yeterlilikleri uygun olmayan muhasebe personellerinin görevlendirildiğini ortaya koymuştur.
Nakliyat Sektörü, Finansman Sorunları, Muhasebe Sorunları
  • AKBULUT, E. (2000). KOBİ’lerin Sermaye Piyasası’na Katılımı, IMKB Eğitim ve Yayın Müdürlüğü, İstanbul. AKBULUT, Y., GÖKTAŞ, B., AĞIRBAŞ, İ., ALDOĞAN, E.U. ve PAYZİNER, P.D. (Editör: İsmail Ağirbaş) (2013). Sağlik Kurumlarinda Finansal Yönetim. Eskişehir, T.C. Anadolu Üniversitesi, 2863, Açiköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir. AKGEMCİ, T. (2001). “KOBİ’lerin Temel Sorunları ve Sağlanan Destekler”. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Ankara. AKIN, O., ONAT, O. K., ESER, E. D., ve DALGAR, R. (2015). KOBİ’lerin Alacak Yönetimi Politikalarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Burdur, Isparta ve Bucak Organize Sanayi Bölgelerinde Bir Uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20 (4), 285-304. ARAS, G., MÜSLÜMOV, A., (2002), “Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisinde KOBİ’lerin Yeri: Finansman, Ekonomik Sorunları ve Çözüm Önerileri”, 21. Yüzyılda KOBİ’ler: Sorunlar, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, 3–4.Ocak. 2002. ARMSTRONG, A., (2013). Road Freight Transport - Transport Purchasing and Environmental Impacts, University of Boras, M. Sc. (One- Year) Degree Project, http://bada.hb.se/bitstream/2320/13372/1/Armstrong.pdf DALĞAR, H., ÇELİK, İ., TEKŞEN, Ö. ve YILMAZ, T. (2017). “Mermer Sektörü İşletmelerinin Muhasebe-Finansman Sorunları ve Çözüm Önerileri Geliştirmeye Yönelik Bir Araştırma”. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4 (2), 151-187. DAY, J. ve TAYLOR, P. (2002), “Accounting: SMEs-The Accounting Deficit”, Accountancy, 129(1301), http:// info.arc.dusit.ac.th/abi/detail/nsp DOĞAN, A. (2014). Kara Yolu Yük Taşımacılığı. Beta Yayınları, İstanbul. DURAN, S. (2013). “Kısa vadeli yabancı yatırımların KOBİ finansmanına etkileri: İMKB'de bir uygulama”, Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü SBE, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gebze İleri teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü İstanbul. EREZ,Y., (1994). “Orta ve Küçük İşletmeler”. Ekonomik Forum Dergisi, TOBB, 11, 3-6. HALLSWORTH, R. (2015). The importance of budgeting for SMEs. http://thelincolnite.co.uk/2014/09/importance-budgeting-smes. Erişim Tarihi: 17.02.219. HATUNOĞLU, Z., AKPINAR, Y., ÇELİK, A., (2013). “KOBİ’lerin Yönetiminde Muhasebe Bilgi Sisteminin Önemi: Gaziantep Ve Kahramanmaraş Örneği”, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 6 (2), 307-322. KAJANOVA, J. (2006). The Relationship Between Business Finance and Accounting, Vadyba / Management, 2(11), 58-64. KARACAER S. ve İbrahimoğlu, N. (2003). “İşletme Yönetiminde Muhasebe Bilgi Sistemi, İç Kontrol, Verimlilik İlişkisi ve Önemi”. Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi. 21(1), 211-228. KIZIL, C., AKMAN, V. ve ESMER, Ö. (2013). “Yalova’daki Aile İşletmelerinde Karşılaşılan Muhasebe Finansman ve Yönetim Organizasyon Sorunları”. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 1 (2), 26-43 KÖGMEN, Zafer. (2014). “Karayolu Taşımacılığının Diğer Taşımacılık Modlarıyla Karşılaştırılması ve Sağladığı Avantajlar”. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı. Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı Tezi. Ankara. LI, X. (2015). Accounting Problems and Countermeasures in SME. AASRI International Conference on Industrial Electronics and Applications (IEA 2015), Weifang University of Science and Technology, Shouguang, Weifang,Shandong, China. MÜFTÜOĞLU, T. (2007). Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler. Turhan Kitapevi, Ankara. ÖZBİLGİLİ, C. (2007). “KOBİ’lerde Bütçeleme: Bireksan Ekmek İmâli ve Pazarlama Sanayi Ltd. Şti.’De Bir Uygulama”. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın. ÖZGÜLBAŞ, N. ve KOYUNCUGİl, A. Serhan. (2011). Antakya Mobilya ve Ayakkabıcılık Sektörel Araştırma Projesi, DOĞAKA-Antakya Ticaret ve Sanayi Odası-DPT Yayınları, Antakya. POYRAZ, E. ve BİLGE, S. (2018). “KOBİ’lerde Stratejik Finansal Yönetim Uygulamasına Yönelik Ulusal Literatür Araştırması”. İşletme Bilimi Dergisi, 6 (2), 239-252. TOBB (2014). Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Meclisi Sektör Raporu, TOBBYayınları, Ankara. WORLD BANK, IRU. (2016). Road Freight Transport Services Reform: Guiding Principles for Practitioners and Policy Makers. World Bank, Washington, DC. © World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/25853 YAVUZ, H. (2014). “Muhasebe Bilgi Sisteminin İşletme Yönetim Kararları Üzerinde Etkileri: Bartın İlindeki KOBİ’ler Üzerinde Bir Araştırma”. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bartın. YILMAZER, Ö., (2010). “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) Yönetiminde Muhasebe Bilgi Sisteminin Yeri ve Önemi (Ankara Tekstil İşletmeleri Örneği)”. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. YÖRÜK, N. (2001). “Son Ekonomik Krizin KOBİ’ler Üzerindeki Etkisi ve Tokat İli Örneği”. Gazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2,103-122. ZENGİN, Y. ve AĞ, A. (2016). “KOBİ’lerdeki Başarıyı Etkileyen Finansman Sorunu: Neden Mi? Sonuç Mu? Literatür Taraması Sonucu Bir Değerlendirme”. Akademik Bakış Dergisi, 54, 227-241.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8023-3888
Yazar: Duygu ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ
Kurum: Iğdır Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5876-0211
Yazar: Leyla AKGÜN
Kurum: Iğdır Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { marufacd688334, journal = {Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi}, issn = {1309-1123}, eissn = {2529-0029}, address = {}, publisher = {Marmara Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {12}, pages = {90 - 115}, doi = {10.14784/marufacd.688334}, title = {NAKLİYAT FİRMALARININ MUHASEBE VE FİNANSMAN SORUNLARI: IĞDIR İLİNDE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ, Duygu and AKGÜN, Leyla} }
APA ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ, D , AKGÜN, L . (2020). NAKLİYAT FİRMALARININ MUHASEBE VE FİNANSMAN SORUNLARI: IĞDIR İLİNDE BİR ARAŞTIRMA. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi , 12 (22) , 90-115 . DOI: 10.14784/marufacd.688334
MLA ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ, D , AKGÜN, L . "NAKLİYAT FİRMALARININ MUHASEBE VE FİNANSMAN SORUNLARI: IĞDIR İLİNDE BİR ARAŞTIRMA". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 12 (2020 ): 90-115 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/marufacd/issue/52462/688334>
Chicago ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ, D , AKGÜN, L . "NAKLİYAT FİRMALARININ MUHASEBE VE FİNANSMAN SORUNLARI: IĞDIR İLİNDE BİR ARAŞTIRMA". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 12 (2020 ): 90-115
RIS TY - JOUR T1 - NAKLİYAT FİRMALARININ MUHASEBE VE FİNANSMAN SORUNLARI: IĞDIR İLİNDE BİR ARAŞTIRMA AU - Duygu ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ , Leyla AKGÜN Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.14784/marufacd.688334 DO - 10.14784/marufacd.688334 T2 - Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 90 EP - 115 VL - 12 IS - 22 SN - 1309-1123-2529-0029 M3 - doi: 10.14784/marufacd.688334 UR - https://doi.org/10.14784/marufacd.688334 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi NAKLİYAT FİRMALARININ MUHASEBE VE FİNANSMAN SORUNLARI: IĞDIR İLİNDE BİR ARAŞTIRMA %A Duygu ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ , Leyla AKGÜN %T NAKLİYAT FİRMALARININ MUHASEBE VE FİNANSMAN SORUNLARI: IĞDIR İLİNDE BİR ARAŞTIRMA %D 2020 %J Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi %P 1309-1123-2529-0029 %V 12 %N 22 %R doi: 10.14784/marufacd.688334 %U 10.14784/marufacd.688334
ISNAD ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ, Duygu , AKGÜN, Leyla . "NAKLİYAT FİRMALARININ MUHASEBE VE FİNANSMAN SORUNLARI: IĞDIR İLİNDE BİR ARAŞTIRMA". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 12 / 22 (Ocak 2020): 90-115 . https://doi.org/10.14784/marufacd.688334
AMA ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ D , AKGÜN L . NAKLİYAT FİRMALARININ MUHASEBE VE FİNANSMAN SORUNLARI: IĞDIR İLİNDE BİR ARAŞTIRMA. JFRS. 2020; 12(22): 90-115.
Vancouver ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ D , AKGÜN L . NAKLİYAT FİRMALARININ MUHASEBE VE FİNANSMAN SORUNLARI: IĞDIR İLİNDE BİR ARAŞTIRMA. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi. 2020; 12(22): 115-90.