BibTex RIS Kaynak Göster

Ötanazi Üzerine

Yıl 2016, Cilt: 22 Sayı: 1, 551 - 574, 14.03.2017

Öz

 Mevcut tıbbî verilere göre iyileşmesi mümkün olmayan ve şiddetli ızdıraplar

veren bir hastalığa yakalanan hastanın tıbbî yollarla öldürülmesi veya tıbbî yardımın

kesilerek ölüme terk edilmesi hali anlamına gelen ötanazi; hukuk, ahlak, din gibi birçok

disiplini ilgilendiren bir kavramdır. Ötanazinin ölüme yol açan fiil açısından ve

hastanın iradesiyle gerçekleşmesi açısından farklı türleri bulunmaktadır. Bu nedenle,

çalışmamızda ötanazi kavramı onu etkileyen tarihsel süreci de kapsayacak biçimde

sunulmuş; türleri açıklayıcı örnekler tartışılarak incelenmiştir. En temel kişilik hakkı

olan hayat hakkının aynı zamanda bir zorunluluk olup olmadığı ve kişilerin hayat

hakkı ile birlikte “ölme hakkı”nın da bulunup bulunmadığı ötanazi konusunun belirleyici

unsurları olarak çalışmamızda yer almaktadır. Bu bağlamda ötanazi kavramına

başlıca hukuk sistemlerinin bakışı, bunu bir hak olarak görüp görmemesi ve izin verip

vermemesi bakımından araştırılmıştır. Hukuk sistemlerinin en önemli unsurlarından

biri olan dinlerin de konuya bakışları çalışmada bulunmaktadır.

Kaynakça

  • Kudret Güven, Kişilik Hakları ve Ötanazi
Yıl 2016, Cilt: 22 Sayı: 1, 551 - 574, 14.03.2017

Öz

Kaynakça

  • Kudret Güven, Kişilik Hakları ve Ötanazi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Muhammed Sulu Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 14 Mart 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 22 Sayı: 1

Kaynak Göster